Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Solcellepaneler på taket, hva sier regelverket?


På bakgrunn av de stadig stigende strømprisene i vinter, har mange vurdert solcellepanel som en alternativ energikilde. Hva er ikke bedre enn å kunne være sin egen leverandør av fornybar energi. Likevel er det ikke bare fritt frem å montere solcellepanel på eget tak, så hvilke regler gjelder egentlig?

Regjeringen har i Parisavtalen forpliktet seg til å halvere Norges klimagassutslipp innen 2030, og å redusere utslippene med opp mot 55 prosent sammenliknet med 1990-nivået. Til tross for at vi i all hovedsak har fornybar energi i form av vannkraft, kommer en vesentlig andel av vårt energiforbruk fra energi som gir utslipp av klimagasser. Om det er grunnen, eller om det er stadig høyere strømpriser som får flere til å installere solcellepanel kan være usikkert, men uansett er det viktig å ta kontakt med kommunen før arbeidet settes i gang.

Solcellepanel kan være søknadspliktig

Før man innhenter tilbud på solcellepanel eller solcelletakstein på boligen, bør man få avklart om den aktuelle installasjonen av solceller er søknadspliktig, fordi her kan man lett trå litt feil. Etter plan- og bygningsloven regnes solceller som en byggteknisk installasjon. Mange velger å montere solcellepanel på taket, og da kan tiltaket omfattes av kravet om søknadsplikt som følge av fasadeendring.

Alle arbeider med bygningstekniske installasjoner og/eller fasadeendring skal i utgangspunktet søkes om til kommunen før arbeidet igangsettes, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene bokstav c) fasadeendring og f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Derimot står det i § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt at fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, er unntatt søknadsplikt.

Alminnelig forståelse av hva som menes med «bygningens karakter» er gjerne forbundet med stilarter, verneverdige bygninger, Riksantikvarens rødliste etc., slik at bygninger som i seg selv ikke representerer en slik egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Solcelletakstein er også mer estetisk utformet, nesten lik tradisjonell takstein, men det finnes kommuner i Norge som ikke tillater solceller montert på bygningen, uansett type.

I byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse første ledd bokstav e) nr. 4, er en slik «enkel» installasjon som et solcellepanel er, unntatt byggesøknad, men det kan være nyttig å være klar over at i byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-10. Tekniske installasjoner, stilles det krav til at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.Brødtekst i vanlig paragrah.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.