Styret i Byggtjeneste består av:

  • Styreleder: Jon Karlsen (Saint-Gobain Byggevarer AS / Glava AS)

  • Styremedlemmer: Carl Otto Løvenskiold (Løvenskiold-Vækerø), Jøns Sjøgren (Byggevareindustriens Forening), Jørgen Hannestad (Optimera), Knut Strand Jacobsen (Byggmakker Handel/Onninen) og Bjørnar Gulliksen (Isola).

  • Asbjørn Vennebo (Optimera) og Aslaug Koksvik (Virke) fortsetter som varamedlemmer.

  • Hilde Kristin Herud (Norgips) erstatter Morten Andersen (Rockwool) som varamedlem og Thomas Støkken (Løvenskiold) kom inn som nye varamedlemmer

Byggtjeneste er bærebjelken av produktdata i fremtiden


Jon Karlsen ble nylig gjenvalgt som styreleder i Byggtjeneste, derfor tok vi en prat med ham om status i byggenæringen og tanker om fremtiden.

Etter en lang og innholdsrik karriere med ulike stillinger og verv i alle leddene i verdikjeden, er det få som kjenner mekanismene i byggenæringen bedre enn Jon Karlsen. Og Karlsens indre driv for næringen han har brukt store deler av livet sitt på, kommer tydelig frem så fort «produktdata» nevnes. Det er et stadig økende behov for produktdata.

«Vi i Byggtjeneste skal være en bærebjelke for bransjen når det gjelder utviklingen og digitaliseringen av produktdata gjennom Byggtjeneste NOBB. Det blir helt sentralt fremover. Målet må være at alle aktører skal ha ett sted hvor de kan finne alt de trenger på en effektiv, sømløs og maskinlesbar måte.»

Jon Karlsen – Styreleder i Byggtjeneste


– Produktdata er helt avgjørende for hele næringen, og vi trenger sårt noen felles standarder for å få en sømløs digitaliseringsflyt av produktdataene. Hvis noen merker med strekkoder og andre med røyksignaler får vi ikke noe samhandling, sier Karlsen engasjert. Og det er nettopp dette engasjementet som nå har ført ham inn i sin andre periode som styreleder i Byggtjeneste.

I Norge er vi nemlig i en helt unik situasjon sammenlignet med resten av verden fordi vi gjennom Byggtjeneste har en kilde til produktdata som er tilgjengelig for alle: Norsk Byggevarebase (NOBB). Sammen med en forenklet bruk av produktdata gjennom felles standarder vil denne tjenesten i større og større grad bidra til effektivisering i hele næringen.

Effektivisering blir viktigere

Samtidig som det bør gjøres grep hva gjelder produktdata og digitaliseringen av denne, tror Karlsen at næringen også vil bli tvunget til å effektivisere prosessene sine på andre måter i tiden som kommer.

– Det er ikke lenger norgesmesterskap for å få kontraktene, men europa- og verdensmesterskap. For å være konkurransedyktig og ha mulighet til å være med å kjempe om de samme kontraktene, stilles det store krav til effektivisering. Det tror jeg vi kommer til å se resultater av i årene som kommer.

Les om produktdata i NOBB

Må se til dagligvarehandelen for sporing av data

Karlsen, som har roller i både Glava AS og Saint Gobain Byggevarer AS, leder i disse dager arbeidet med etableringen av det nye digitale veikartet, Digitalt Veikart 2.0, styrt av Byggenæringens Landsforening (BNL). Og han er ikke i tvil om at Byggtjeneste kommer til å spille en stor rolle i digitaliseringen fremover.

– Vi i Byggtjeneste skal være en bærebjelke for bransjen når det gjelder utviklingen og digitaliseringen av produktdata gjennom Byggtjeneste NOBB. Det blir helt sentralt fremover. Målet må være at alle aktører skal ha ett sted hvor de kan finne alt de trenger på en effektiv, sømløs og maskinlesbar måte.

Og når han skal eksemplifisere hvor godt ting faktisk kan fungere bare byggenæringen begynner å ta i bruk allerede eksisterende verktøy og systemer, blir dagligvarehandelen trukket frem.

– Hvis du for eksempel kjøper en melk på butikken kan du ved hjelp av produktinformasjonen enkelt finne ut hvilken region denne melken stammer fra, samt diverse informasjon om produktet. Det er en standardisering vi dessverre ikke er i nærheten av å ha i byggenæringen i dag, og det er en prosess jeg mener vi må få fortgang i.

Om vi får fortgang i denne prosessen, hvordan tror du da bransjen ser ut om fem år?

– Da håper jeg at vi i mye større grad har tatt i bruk alt det som finnes av muligheter og verktøy for å skape en sømløs, digitalisert flyt av produktdata. Det tror jeg er helt nødvendig.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.