Om ECOproduct

  • Databasen inneholder byggevarer og produsenter fra hele Europa

  • Sirkulærøkonomi som nytt miljøområde i 2021

  • Bekrefter fravær av helse- og miljøfarlige stoffer i relevante kjemikalielister

  • Godkjent dokumentasjon for inneklima i BREEAM-NOR

Dokumentasjon for fravær av kjemiske stoffer i byggevarer


Noen av de byggevarene som vi omgir oss med inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som igjen overføres (emitteres) til inneluften i våre boliger og arbeidsplasser. Disse flyktige, kjemiske forbindelser er usynlige og ofte luktfrie, og derfor er det viktig å dokumentere fraværet av slike stoffer for å unngå at slike byggevarer installeres.

Bruken av kjemikalier innendørs øker  

Ulike kjemiske forbindelser øker i et stadig større omfang i omgivelsene våre, ikke minst innendørs. I varierende grad kan disse kjemiske stoffene vi finner i alt fra vaskemidler, parfyme, møbler og byggevarer bidra til forurensning med påfølgende helseplager.

Tidligere var det anledning til å kompensere for forurensninger fra materialer gjennom økt ventilasjon, men det er ikke lenger tillatt. Nå kan ikke inneluften inneholde forurensning i konsentrasjoner som kan gi irritasjon eller helseskade, og «det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer», jf. byggteknisk forskrift § 9-2. Dersom en byggevare emitterer helse- eller miljøfarlige stoffer vil den også bli underkjent for installasjon i byggverk som skal BREEAM-NOR-sertifiseres.

Inneklimavurdering i ECOproduct

Inneklima er ett av seks miljøområder som vurderes i ECOproduct, og det gis karakterer for hvor mye en byggevare emitterer helse- og miljøfarlige gasser til innemiljøet. Noen materialer avgir ingen eller har ekstremt liten avgassing, f.eks. ubehandlet metall, glass, keramikk, stein*) og porselen. Det samme gjelder ferdig herdet betong. Til tross for at ubehandlet treverk inneholder formaldehyd (som er én av gassene som testes i henhold til metoden), er det ikke påkrevd å utføre tester fordi formaldehyd i trevirke er naturlig.

Les mer om ECOproduct

Alle andre byggevarer som skal benyttes innendørs, dvs. innenfor dampsperren, må testes for emisjoner i henhold til faste standarder og måles etter 28 dager for å avdekke om byggevaren kommer under kategoriene «svært lavemitterende» eller «lavemitterende». EN 16798 Bygningers energiytelse – Ventilasjon i bygninger – Del 1 (med henvisning til EN 16516) er den nye standarden som benyttes ved testing av emisjoner til innemiljø. Det er viktig at produktet som sådan testes slik den skal installeres inkludert eventuell overflatebehandling, primer og lim. Imidlertid, dersom byggevaren består av overflatebehandlet treverk, bør overflatebehandlingen testes på en glass- eller stålplate for å unngå migrering fra treet.

Hvordan dokumentere fravær av kjemikalier?

Det finnes flere laboratorier som utfører slike tester, bl.a. Eurofins som er et globalt nettverk av mer enn 800 laboratorier i 47 forskjellige land. Ett av disse laboratoriene, Eurofins Product Testing A/S i Galten, Danmark, har spesialisert seg på utslippstesting og hvor hele kompetansen til utslippstesting også samles inn. Med over 600 testkamre er Eurofins det ledende laboratoriet i Europa, Eurofins er akkreditert og godkjent for en rekke land og kriterier tilgjengelig for utslippstesting, og er et laboratorium for den nye harmoniserte EU-standarden for utslippstesting, EN 16516.

For å få utført en emisjonstest, ta kontakt med Eurofins.

*) Steinmaterialer som skal benyttes innendørs må ha dokumentasjon på fravær av radon.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!