Om ProsjektDok:

  • Planlegg et byggeprosjekt med reelle produkter allerede i tilbudsfasen

  • Filter i ProsjektDok viser produkter som må erstattes

  • Enklere å levere på krav i et BREEAM-NOR prosjekt

  • Digitalt stoffkartotek fra EcoOnline
  • Enklere overlevering av riktig dokumentasjon

ProsjektDok forenkler jobben i prosjekter med høyt miljøfokus


ProsjektDok er verktøyet som gjør det enkelt å tilby de riktige produktene, samt oppfylle krav til miljødokumentasjon og egenskaper i prosjekter med miljøfokus.

Vi har snakket med Knut Erik Sundsvold som har mange års erfaring fra byggevarehandelen i XL-BYGG. Nylig ble han ansatt som daglig leder og regionsansvarlig for de egeneide anleggene til Bygger’n i Trondheim, og er i tillegg en trofast bruker av ProsjektDok.

ProsjektDok gir bedre oversikt under planlegging og bestilling

Vi spurte Knut Erik Sundsvold om han kunne fortelle litt om hvordan de benytter ProsjektDok når de jobber med byggeprosjekter og lager tilbud til byggherrene.

– Det er mange ulike sjekklister fra entreprenørene som skal fylles ut når man skal bestille byggevarer til et byggeprosjekt sier Sundsvold.

«ProsjektDok hjalp oss raskt når vi trengte å legge ved nødvendig dokumentasjon på byggevarene til prosjekter»

Knut Erik Sundsvold – daglig leder i Bygger’n Trondheim


Blant annet at produktet ikke er farlig, at det kommer fra bærekraftig skogproduksjon, at det ikke inneholder helsefarlige kjemikaler, miljøgifter eller avgir gasser som kan være farlig i et bomiljø. I ProsjektDok kan man enkelt undersøke om produktene i byggeprosjektet inneholder noe slikt – disse tingene har mange navn, og der kan det tenkes at mange går seg bort når de bestiller på den gamlemåten.

– De store bedriftene har ting på stell, men det finnes flere små entreprenører enn store, og ProsjektDok kan hjelpe disse til en enklere hverdag. Verktøyet gjør det enkelt å tilby de riktige produktene, som også er i henhold til kravene i prosjektet til entreprenøren.

Nye digitale verktøy utfører flere jobber samtidig

Knut Erik Sundsvold – daglig leder i Bygger’n Trondheim
Knut Erik Sundsvold – daglig leder i Bygger’n Trondheim

I min hverdag går det definitivt raskere når man har ProsjektDok med på laget. Hvis vi tar et farlig produkt, som fugeskum, kan vi gjøre en risikovurdering mot et annet produkt via ProsjektDok, istedenfor å sitte med papirer eller se i permen, som sikkert mange gjør. ProsjektDok er alltid oppdatert på alt du legger til i prosjektet.

Filtrene i ProsjektDok kan brukes som en sjekkliste i et BREEAM-NOR prosjekt, og gir oversikt over varer som inneholder farlige stoffer, miljømerker og miljøledelsessystem, noe som gjør jobben med å bestille riktige varer mye enklere.

Nytten av ProsjektDok øker i takt med prosjektenes kompleksitet

Sundsvold har allerede rukket å bruke ProsjektDok i tre år. Det startet i det små mens han jobbet i XL-BYGG når prosjektene til de største kundene ble komplekse og det ble stilt høyere krav til både miljødokumentasjon og egenskapene til produktene som skulle benyttes i bygget.

Det ble enda mer relevant å bruke ProsjektDok når vi startet å lage tilbud til nasjonale entreprenører, sier han. Da måtte vi legge ved produktdokumentasjon som svar på tilbudsforespørselen, for blant annet kunne bevise at alle produkter av tre kom fra bærekraftig skogproduksjon, at produktene ikke var helsefarlig og så videre.

«ProsjektDok var et effektivt hjelpemiddel når det var behov for å legge ved nødvendig produktdokumentasjon i tilbudsprosesser»

Knut Erik Sundsvold – daglig leder i Bygger’n Trondheim


ProsjektDok henter innholdet fra Norsk Byggevarebase (NOBB) og produktdataene i NOBB vedlikeholdes av leverandørene. Derfor er det enkelt å få tak i oppdatert dokumentasjon direkte fra leverandøren. 

Lever ProsjektDok opp til dagens forventninger av et digitalt verktøy?

Grensesnittet i ProsjektDok er veldig enkelt, rett og slett svært intuitivt. Grensesnittet er optimalisert til akkurat det budskapet den vil formidle, du ser hva som eventuelt er galt uten å måtte lete. Dessuten følger ProsjektDok prosjektfasene: planlegging, innkjøp og overlevering.

I planleggingsfasen har man god oversikt over leverandørene. Ved innkjøp stoppes eventuelle avvik før det blir et problem, og man har dokumentasjon på alt som trengs ved overlevering.

ProsjektDok har flere nyttige funksjoner

Sundsvold eksporterer stadig produkter for å vise at egenskapene til produktene er i henhold til kravene som stilles av byggherren. I ProsjektDok beviser man hva som faktisk er levert. Funksjonen er enkel å bruke, det blir oversiktlig og man sparer mye tid.

– Jeg har også hjulpet kunder med å få avtaler, ved å benytte ProsjektDok til å bevise at alle kravene som stilles av byggherren er oppfylt, blant annet i forbindelse med prosjekter sammen med Forsvarsbygg.

Sundsvold er svært fornøyd med at man kan importere en liste med NOBB-nummer og få all informasjonen man trenger. Innholdet kan deretter sendes videre til de som trenger det. Dette er geniale funksjoner som gjør dagen enklere for både Sundsvold og kundene.

Kan andre i byggevarehandelen dra nytte av ProsjektDok?

Definitivt utbryter Sundsvold og fortsetter: Kravene som settes til våre kunder endrer seg raskt. Kravet til dokumentasjon av produktene vi leverer til våre kunder blir strengere i årene som kommer. ProsjektDok hjelper meg med å holde tritt med utviklingen og er et verktøy som hindrer at noe faller mellom stolene.

Ved å bruke ProsjektDok gjennom hele prosjektet kan man planlegge fra start til slutt. Da kan du planlegge hvilke produkter som skal benyttes og i forkant bevise at byggets komponenter lever opp til kravene satt av byggherre. Når man gjør en grundig jobb i planleggingsfasen blir det veldig enkelt å fullføre jobben ved overlevering i form av dokumentasjon. Dette er mye mer bærekraftig enn å i etterkant prøve å bevise at det som er brukt holder mål avslutter Knut Erik Sundsvold i Bygger’n.

 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.