Kort om Byggtjeneste:

  • Mer enn 10 000 aktive brukere av produktdata og tjenester

  • 700 leverandører, over 2100 brukere

  • 800 butikker, over 2400 brukere

  • Åpen NOBB, benyttes av over 750 bedrifter

  • ByggDok, over 5000 brukere

  • Byggtjeneste Portalen, over 2000 brukere

  • Gratistjenesten NOBB Skanner

Gleder seg til å lede Byggtjeneste


– Byggtjeneste skal gjøre det enkelt for kundene å møte markedets behov. Vi skal gjøre det lett for de som ønsker å digitalisere seg. Kommer de til oss, skal de være sikre på at ting er ivaretatt i forhold til markedsbehov, regler og standarder, lover Øyvind Skarholt.

Byggtjenestes nye leder gleder seg til å øke kundefokus og spisse produktporteføljen i tiden som kommer. Han storgleder seg til å komme skikkelig i gang og bruker tiden før sommerferien til å snakke med alle de 30 som jobber i Byggtjeneste. Han finner engasjerte ansatte som ivrer etter å utvikle og formidle gode tjenester til byggebransjen.

Les om produktdata i NOBB 

Ville lede Byggtjeneste selv

Vi går noen måneder tilbake. Øyvind Skarholt jobber som leder i Byggevareindustriens forening og kjenner godt til Byggtjeneste gjennom samarbeid med Byggtjeneste-ansatte i ulike digitaliseringsprosjekter.

Skarholt har sittet sju år i styret for Byggtjeneste da han får i oppgave å finne arvtakeren etter Halvard Gavelstad. Sammen med Jon Karlsen og Carl Otto Løvenskiold skal han lete etter den mest egnede lederen. To dager før første komitemøte blir det tydelig for Øyvind Skarholt hvem han egentlig ønsker å se i lederjobben:

– Jeg kjente: Oi! Dette vil jeg gå for selv!

Byggtjeneste vil gjøre en forskjell

Rollene blir byttet om og Skarholt går igjennom samme intervjuprosess som de andre kandidatene.

– Jeg ble spurt hva slags motivasjon jeg hadde.

Og hva svarte du da?

– At jeg ikke kan la denne muligheten gå ifra meg, sier Skarholt og utdyper: – Byggebransjen er en viktig næring med 250 000 ansatte som nå virkelig ser mulighetene. Akkurat nå er mye i støpeskjeen. Mye skal utvikles og mye skal digitaliseres. Bransjen er Norges største landbaserte næring. Samtidig er den kompleks, 85 % av selskapene har fire eller færre ansatte, minner Skarholt om. Her mener han Byggtjeneste vil spille en viktig rolle og virkelig gjøre en forskjell.

– Dette ville jeg være med på og kastet meg ut i det. Jo lenger jeg kom i rekrutteringsprosessen jo mer keen ble jeg på jobben, sier Skarholt.

Tid for å velge bort

Den nye topplederen mener Byggtjeneste har mange svært gode løsninger som kan brukes av enda flere kunder. Selskapet har en sterk posisjon med høy troverdighet og svært flinke folk ombord.

Men framover blir det viktig å prioritere, mener den nye lederen og skisserer at en av hovedoppgaven framover blir å spisse Byggtjeneste. Ikke alt som er startet opp skal videreføres:

– Jeg tenker at vi må gå en runde i oss selv. Hva skal være hovedvirksomheten vår. Hva skal være hovedproduktene våre? Det er mye som har skjedd siden 1956 da Byggtjeneste startet opp og vi skal ikke fortsette med alt. Vi må rydde i produkter og løsninger. Så må vi være enda mer kundeorienterte, markedsorienterte, tenke på kundereisen og sørge for å gjøre den god. Vi må trimme oss opp litt og være tydelige på hvor vi skal være gode, ikke minst når det gjelder den tekniske biten, ramser Skarholt opp.

Informasjon og produktdatabasen NOBB er alltid fundamentet

En ting vil Skarholt stå fast: – Norsk Byggevarebase (NOBB) er fundamentet. Produktdataene vil for eksempel være innhold i BIM-verktøy, kalkyle-systemer, netthandelsløsninger og miljøsertifiseringer. Og alle som trenger kvalitetssikret, systematisert og god struktur i produktdataene, skal finne dette i NOBB, sier Skarholt.

Nå gleder Byggtjeneste-lederen seg til å summe seg litt etter alle inntrykkene de første ukene i jobben. Tre ukers sommerferie skal brukes til å “stable hodet” som han selv sier, og så snart ferien er over blir det å meisle ut en klar plan videre for Byggtjeneste.

– Når august kommer tenker jeg det blir full fart! Klart vi skal vokse, innenfor tydelig definerte markeder. Vi skal velge hvor skal vi legge eggene, og jobbe med produktstrategien. Vi har mål om å kunne gjøre en forskjell for våre kunder og partnere i arbeidet med å ta i bruk digitale løsninger som gir de effekt i lønnsomhet og kvalitet, sier Byggtjenestes nye administrerende direktør, Øyvind Skarholt.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.