Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Byggtjeneste AS effektiviserer byggenæringen gjennom sin produktdata og samhandlingsløsninger, og har gjennom 30 år vært en sentral bidragsyter til at norsk byggenæring er digitalt ledende. Byggtjeneste eies av handelen og industrien, og dette felles eierskapet har skapt forutsetningene for bransjens digitale utvikling. Selskapet eier og drifter byggenæringens produktdataplattform NOBB, som inneholder produktdata for nær 2,8 millioner produkter fra bygg og VA/VVS leverandører.

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS


Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Erik Øyno fra Protan AS overtar oppgaven som styreleder i Norsk Byggtjeneste AS fra Carl Otto Løvenskiold som har vært styreleder siden mai 2022.
Han vil lede et styre med bred erfaring fra byggevareindustrien og byggevarehandelen som vil sikre en positiv utvikling av selskapet, til det beste for hele byggenæringen.

Ny styreleder fra leverandørsiden

Erik Øyno er til daglig konsernsjef i Protan AS. Med 900 ansatte og en omsetning i 2022 på 2,5 mrd NOK er de verdensledende innen membranteknologi. Øyno var tidligere konsernsjef i Byggmakker i perioden 2001 – 2005. Han har siden mai 2022 sittet som styremedlem i Norsk Byggtjeneste AS.

– Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som styreleder og jeg ønsker å bidra til at Byggtjeneste kan bringe miljø- og produktdata fra alle mulige produsenter til alle aktuelle brukere og aktører i byggenæringen. Vi skal skape et åpent NOBB gjennom
å forenkle prosesser knyttet deling og integrering av dataene i kundenes forretningsprosesser, sier Erik Øyno.

Takker av Carl Otto Løvenskiold og ønsker Erik Øyno velkommen

– Jeg ser frem til å jobbe med Erik som har markert seg som en tydelig stemme for ytterligere utvikling av NOBB-plattformen og dens verdiforslag til hele byggenæringen, sier Mikkel Nielsen adm. dir. i Byggtjeneste.

– Samtidig vil jeg takke Carl Otto for hans stødige lederskap i de store moderniseringene Byggtjeneste har vært gjennom. Jeg er også glad for at han fortsetter i styret, avslutter Mikkel Nielsen.

Det nye styret i Byggtjeneste er nå:

Styreleder:
Erik Øyno – konsernsjef Protan AS

Medlemmer:
Morten Engen – adm. dir. Rockwool AS
Jøns Sjøgren – CEO Byggevareindustriens forening
Erik Westby Tønnesen – CEO Optimera AS
Carl Otto Løvenskiold – konsernsjef Løvenskiold Handel AS
Audun Løhre – CEO Gausdal Landhandleri AS

For nærmere opplysninger eller kommentarer, kontakt adm. dir. i Byggtjeneste, send en e-post til Mikkel Nielsen eller tlf 905 35 150.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.