Fakta om GROHE

  • GROHE regner seg som en av verdens ledende merkevarer innenfor komplette baderomsløsninger og kjøkkensystemer

  • Hovedkontor i Tyskland, GROHE har til sammen over 6500 ansatte i 150 land.

  • Siden 2014 har GROHE vært en del av den japanske produsenten LIXIL, en global markedsleder innenfor sanitær- og byggevareprodukter.

  • Siden april 2020 har merkevaren hatt en CO2-nøytral produksjon over hele verden.

  • GROHE har satt seg et mål om å bruke plastfri produktemballasje innen 2021.

NOBB – VAVVS spiller en viktig nøkkelrolle

– Med en felles kilde til produktdata vil NOBB – VAVVS spille en svært sentral rolle for bransjen fremover, mener GROHE.

I januar 2021 var sammenslåingen av NRF-databasen og NOBB et faktum, og sammenslåingen fikk navnet NOBB – VAVVS.

– Det vi ser i bransjen er at man skal ha bransjenummeret, altså NRF-nummeret, i NOBB – VAVVS-databasen. Dermed vil databasen spille en nøkkelrolle i fremtiden. Har du ikke nummeret og produktdataene i NOBB – VAVVS på plass, er man allerede en nedprioritert partner for alle kunder, mener Jesper Agerskov.

Han er eCommerce Manager for GROHE i Norden og Baltikum, og var en av foredragsholderne på NOBB-konferansen 2021.

Se hele foredraget fra NOBB-konferansen

– Vi er nødt til å ha en database som er felles for bransjen – ett sted hvor man finner den nødvendige informasjonen om produktene. Er vi ikke med i NOBB – VAVVS , får vi ikke solgt et eneste produkt. Så det er ingen tvil om at databasen er veldig viktig for oss, supplerer Anne Dahl Øiseth, leder av Lixil Norge.

Global aktør, liten i Norge

GROHE leverer og produserer armaturer til bad og kjøkken, dusjløsninger og innbyggingssystemer. Det er en global aktør, eid av Lixil, med over 7.000 medarbeider. Men kun 15 av dem er ansatt i Norge.

Anne Dahl Øiseth og Jesper Agerskov fortalte litt om hvordan de jobber med produktdata.
Anne Dahl Øiseth og Jesper Agerskov fortalte litt om hvordan de jobber med produktdata.

– Fordelen for oss er at vi har et stort konsern i ryggen. I GROHE har vi fått satt dette med datakvalitet, EPD-er osv. virkelig på agendaen, forteller Øiseth.

Hun trekker frem viktigheten av sparring internasjonalt for å kunne ta nye steg i digitaliseringen – også på det norske markedet.

– Uten GROHE som en internasjonal aktør, ville dette vært veldig mye vanskeligere for oss. For eksempel nyter vi godt av å ha tilgang på Jesper Agerskov, som er en ressurs for Norden og Baltikum. Da kan man trekke veksler på erfaringer fra andre steder i verden sånn at vi hele tiden kan jobbe med «best practice».

Tror på raskere digitalisering

Både Agerskov og Øiseth mener digitaliseringsarbeidet generelt har gått for trått i sektoren. Likevel skimter de en lysere fremtid.

– Med fare for å tråkke noen på tærne – det er deler av norsk byggebransje som ikke har vært så veldig fremoverlent. Og med tanke på kravene som kommer, har digitaliseringen gått litt sakte frem til nå. Men på et eller annet tidspunkt smeller det, da må man være klare, mener Øiseth.

Paradoksalt nok har tiden med covid-19 også medført positiv utvikling på enkelte områder.

– VVS-bransjen er en bransje som skriker etter forandringer, og jeg tror disse kommer raskere fremover nå. I kjølvannet av covid-19 er det mange som har blitt mer bevisst omkring det digitale. Samtidig tror jeg reguleringer er det som er mest utslagsgivende for når de største endringene kommer. Inntil digital flyt av produktdata er påkrevet, blir det fort «business as usual», avslutter Agerskov.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.