NOBB Miljødata – se webinar om distribusjon av klimadata


Byggtjeneste fulgte opp Byggevareindustriens webinar «Klimagassberegninger og digitale EPD-data» som skapte stor interesse.

I dette webinaret på ca 40 minutter gikk vi mer i dybden og fortalte om hva Byggtjeneste og NOBB-databasen kan tilby både produsenter som legger inn data i NOBB, og til alle våre kunder som henter produktdata fra NOBB. 

Vi kaller dette NOBB Miljødata

Webinaret ga mer kunnskap om hvordan NOBB Miljødata kan hjelpe din bedrift med å tilfredsstille nye myndighets og markedskrav knyttet til klimagassutslipp. Webinar gjør deg bedre forberedt når du møter dine kunder og samarbeidspartnere og krav om distribusjon av dokumentasjon eller miljødata er et tema på agendaen.

Se webinaret fra 15. mars 2022

Spørsmål og svar

Hvordan kommer ombruk frem i systemet?
Hvis det foreligger data i C fasen i EPD-ens LCA. (sluttfasen) kan denne informasjonen benyttes. Et godt alternativ til å se mulig ombruk er å benytte produkter som er vurdert i ECOproduct.

Finnes det en teknisk dokumentasjon om API tilgjengelig på nett?
Teknisk dokumentasjon finner du på våre dokumentasjonssider.

Er det planlagt å gjennomføre kontroll på inputdata og omregningsfaktor?
Data som tilgjengeliggjøres via NOBB Miljødata API av leverandører er leverandørers eiendom, Byggtjeneste vil ikke gjennomgå en kontroll før det legges inn men ta jevnlige stikkprøver og har tett dialog med leverandørene om alle data som legges inn i databasen.

Hvordan kommer jeg inn på EPD-Register?
Direkte link til registeret er https://epdregister.byggtjeneste.no/ men du kan også gå inn via NOBB.no

På NOBB.no under startfanen finner du EPD-register.
På NOBB.no under startfanen finner du EPD-register.

Finnes det en beskrivelse/mal for hvordan dere regner om verdiene fra EPD-en?
Du finner relevant informasjon i forbindelse med berikelse av Miljødata i NOBB Leverandør og EPD-Register i Kunnskapsbasen. Du kan finne relevant informasjon om hvordan du tolker en EPD på EPD-Norges hjemmeside eller på deres bransjeforeningssider.

Hvor mange EPD-er er tilgjengelig i dag?
Per idag er det 36 registrerte EPD-er, disse dekker flere tusen varer i NOBB, eller NOBB-nummer. Det er forventet at dette antallet vil stige i tiden som kommer.

Legges også EPD-ene i EPD-Norges database?
Nei, vi vil ikke videresende EPD-data til EPD-Norge slik det er nå. Vi ser at på sikt vil vi kunne hente data fra EPD-Norge Digi eller tilsvarende kilder.

Fungerer systemet også når produktet er registrert i utlandet?
Ja, såfremt at varen er registrert i NOBB-databasen og EPD-en er 3. parts verifisert så er det mulig å få registrert og tilgjengeliggjort i NOBB Miljødata API. 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.