NOBB Leverandør

  • Ny versjon lansert 24. mars 2023

  • Leverandørene benytter tjenesten til å registrere og vedlikeholde sine produktdata i NOBB-databasen.

  • Byggtjeneste har utviklet den nye versjonen med interne ressurser. På den måten får vi en mer skalerbar løsning for fremtiden.

NOBB Leverandør er endelig lansert


For ett år siden tok Byggtjeneste en avgjørelse basert på feedback fra sine kunder. Siden da har de jobbet effektivt og målrettet med å utvikle en ny leverandørløsning som gir bedre fleksibilitet, økt skalerbarhet og som kan imøtekomme fremtidige krav.

Øyvind Skarholt – adm.dir i Byggtjeneste.
Øyvind Skarholt – adm.dir i Byggtjeneste.

Endelig skriver vi 24. mars, og klokken 09:00 kunne vi åpne den nye versjonen av NOBB Leverandør for våre leverandørkunder. Denne dagen har vi ventet lenge på, dette har vært et stort prosjekt og vi gleder oss til å vise resultatet til våre kunder, sier en stolt adm.dir. Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste AS.

NOBB Leverandør er en viktig tjeneste for våre over 700 leverandører som har sine produkter registrert i Norsk Byggevarebase (NOBB). Da snakker vi om grunndata, logistikkdata, tekster, markedstekster, produktbilder, dokumentasjon og tekniske egenskaper.

Se oppstarts-webinaret fra 24. mars

Klare målsetninger for prosjektet

Øystein Berg - Chief technology officer / CTO i Byggtjeneste
Øystein Berg – Chief technology officer / CTO i Byggtjeneste

– Vi ønsket å møte bransjens behov for mer produktdata med god kvalitet. Derfor besluttet Byggtjeneste å lage en helt ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør hvor vi har lyttet til kundene og tatt med oss det beste fra både NOBB Vareeier og første versjon av NOBB Leverandør, kan Chief Technology Officer / CTO Øystein Berg fortelle.

– Vi har fokusert på brukervennlighet, ytelse og datakvalitet med tanke på fremtidige krav og utvidelser.

«Helt konkret vil brukeren møte et system som enkelt gir tilgang til relevant informasjon og prosesser med færrest mulig klikk»

Øystein Berg – CTO i Byggtjeneste

 
Markedet har vist stor interesse for prosjektet, og mange kunder har høye forventninger til den nye løsningen. Det er et prosjektteam på 15 personer, med Byggtjenestes egne ansatte og faste innleide utviklere i Ukraina og Kroatia, som har jobbet iherdig for å forme fremtidens leverandørløsning, sier Øystein Berg.

Bedre kontroll på datakvaliteten

Prosjekt-teamet har også jobbet mye med hvordan systemet kan bidra til å sikre riktig kvalitet på produktdataene i løsningen. Her har nye NOBB Leverandør fokus på å være intuitivt og brukervennlig.

Martin Bondkall – Avdelingsleder for databasedrift i Byggtjeneste.
Martin Bondkall – Avdelingsleder for databasedrift i Byggtjeneste.

Et eksempel er pakningsadministrasjon, hvor systemet vil hjelpe brukeren med å gjøre riktige valg når pakninger opprettes slik at det blir umulig å opprette en pakningsstruktur som ikke logisk henger sammen.

– Videre har vi jobbet med å implementere NOBB Regelverk på en robust måte i systemet. Brukeren vil få gode og informative tilbakemeldinger om hva som mangler på en vare. Det vil også bli muligheter for å søke spesifikt etter varer som har en bestemt mangel, sier avdelingsleder for Customer Success Chief Operating Officer / COO i Byggtjeneste, Martin Bondkall. Vi er derfor trygge på at vi i dag har lansert en løsning som treffer godt på målsetningene våre, som vil gi et løft og være til hjelp for brukerne av systemet, avslutter Bondkall.

Vi hjelper deg med å komme i gang

Byggtjeneste tror den nye løsningen er såpass intuitiv at mange av våre brukere ikke vil trenge veldig mye opplæring. Man kan man finne mye god hjelp i Kunnskapsbasen som også er flettet inn i NOBB Leverandør.

Likevel vil vi tiden fremover tilby flere brukerrettede webinarer og kurs. Du kan finne tilgjengelige arrangementer på byggtjeneste/arrangementer. Har du gitt oss lov til å sende deg invitasjoner til arrangement, vil du også motta invitasjoner til relevante aktiviteter på e-post.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.