Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Jobb med bærekraft som klesbransjen


Silvija Seres holdt foredrag på NOBB-konferansen og utfordrer byggebransjen til å være enda modigere i jobben med bærekraftsmålene: – Få har satset på bærekraft på en måte som virkelig har kostet dem.

– Jeg mener få har satset på en måte som virkelig gjør det mulig å bevege nåla på bestemte områder. Jeg tenker litt sånn som Stormberg og Patagonia har jobbet med bærekraft innenfor klesbransjen, forklarer Silvija Seres.

null

Matematiker og teknologieksperten ønsker å se en enda modigere byggebransje som følger med på endringene i samfunnet.

Imponert over bruk av ny teknologi

På NOBB-konferansen snakket Silvija Seres om ledelse i digitaliseringens tid. Hun mener byggebransjen først og fremst imponerer henne:

– Byggebransjen har virkelig våknet det siste året. Det virker som om de har begynt å samle seg rundt grunnleggende og nye måter å bruke ny teknologi på, ikke bare operasjonelt, men strategisk. Bransjen investerer også i norskutviklet teknologi. Det synes jeg er veldig spennende, forteller Silvija Seres. Men likevel: Silvija Seres mener byggebransjen også har vært «fat, happy and lazy» og må jobbe for ikke å bli irrelevant.

Byggebransjen er god på effektivisering 

null

Hun ber byggebransjen henge med på den teknologidrevne utviklingen på tre nivåer.

Det første nivået er effektivisering. Her mener Silvija Seres at bransjen har fulgt med i timen:

– Byggebransjen bruker nye verktøy for å designe nye bygg, utnytte tomtene bedre, eller rett og slett lede prosjekter mer effektivt, sier Seres og understreker at her er byggebransjen virkelig gode: – De selger og markedsfører ferdige produkter mer effektivt, for eksempel gjennom VR-visninger, forklarer Silvija Seres, og minner om at effektivisering lenge har vært den eneste fordelen og muligheten en så med ny teknologi.

Byggebransjen leverer endrede produkter

Men Silvija Seres mener også at byggebransjen er gode på å endre og forbedre produktene de leverer. – Bransjen lager nå nye designsystemer der en samarbeider med arkitekter og andre interessenter selv om de er langt borte. Eller en selger hus med mening, altså kvadratmetere som ikke bare er kvadratmetere men koblet opp mot for eksempel et rikt kulturliv eller entreprenørvirksomhet eller med garantier rundt infrastruktur, illustrerer Seres.

Hun ser et skifte der flere og flere entreprenører selger hele pakker, inkludert varme og sikkerhet og andre tjenester som trengs for å vedlikeholde eller drive huset.

– Og bransjen er opptatt av å bygge nye typer boliger som tar bedre hensyn til det som er fellesområder, for eksempel på kjøpesentra. Byggebransjen forstår at funksjonen som disse husene fyller er i endring, og de prøver å møte endringene og tilpasse måten de selger dem på, registrerer en imponert Silvija Seres.

Byggebransjen må satse på bærekraft

Det siste nivået mener Silvija Seres er hvordan byggenæringen følger med på endringene i samfunnet, og hvordan de jobber for bærekraft. Og det er her hun mener bransjen virkelig har potensiale til forbedring:

– Alt for ofte har en forstått at bærekraftsmålene er nyttige og forholder seg til dem. Men jeg opplever at en har vært ganske passive til hvordan. En sier: “Vi prøver å være klimanøytrale.” eller “Vi prøver å forholde oss til bærekraftsmålene og tar hensyn til demografi og prøver for eksempel å gjenspeile likhet” sier Seres og understreker at dette er vanskelig nok.

Likevel er hun ikke helt fornøyd, og forklarer hvorfor:

– Det er få som har satset på bærekraft på en måte som virkelig har kostet dem, men som gjør det mulig å virkelig bevege nåla på bestemte områder. Jeg tenker litt sånn som Stormberg eller Patagonia jobbet med bærekraft innenfor klesbransjen. Bransjen må vise at en har et aktivt forhold til å bevege disse målene i riktig retning og ikke bare krysse av på alle områder innenfor CSR-rapporter, sier Silvija Seres.

– Men jeg ser at noen har begynt å tenke ganske spennende rundt eldre og helse, sier Silvija Seres.

ECOproduct hjelper deg til miljøsertifisering

ECOproduct er et verktøy tilpasset byggebransjen. ECOproduct gir oversikt over byggevarenes faktiske miljøegenskaper. Slik kan du lett velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer som jobber med å ta riktige, miljøvennlige materialvalg i byggeprosessen. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering.

Les mer om ECOproduct.  

Om Silvija Seres: 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley og strategisk ledelse i Fast Search and Transfer.

Silvija jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, som Oslo Børs, Nordea og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Den 18. oktober foreleste Silvija Seres på NOBB-konferansen med temaet: “Digitalisering og den fjerde industrielle revolusjonen – Hvordan ny teknologi utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og markedsposisjoner“.

Se foredrag fra NOBB-konferansen 2018


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.