Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Leverandørene som bruker NOBB er vinnere


– Vi trenger god og komplett informasjon om alle pakninger som finnes. De som er i NOBB er vinnerne, sier Martin Bondkall i Malorama.

Gode produktdata er viktigere enn noensinne. Malorama-konsernet satser stort, og utvider sentrallageret Farveringen til dobbel kapasitet. Netthandel er på full fart inn for Malorama.

Trenger god pakningsinformasjon

Det siste halvannet året har Malorama åpnet 2 stk business to business nettbutikker. Nå står konsumentene for tur og disse skal forsynes direkte fra det nye automasjonslageret til Farveringen.

Produktdataene henter de via NOBB integrasjon som sørger at informasjonen overføres sømløst fra NOBB til Maloramas eget system. Nå trenger distributøren av overflateprodukter at leverandørene tar en god ryddejobb med produktdataene:

– Vi trenger komplett og god informasjon om alle pakninger som finnes, forteller Martin Bondkall leder for masterdata og faktura i Malorama AS og forklarer hvorfor de setter i gang med prosjektene:

Vil sette standarden

Martin Bondkall i Malorama
Martin Bondkall i Malorama

– Malorama ønsker å sette standarden i overflatebransjen gjennom å være en utviklende partner for kunder og leverandører, forteller Martin Bondkall og forklarer at satsingen på automasjon og netthandel er ledd i det å skape størst mulig effektivitet og verdi for kunder og leverandører. – Vi vil utvikle Farveringen til å bli en effektiv hub med stor kapasitet. Nå pakker vi store forsendelser til kundene våre. Etter denne prosessen får vi mulighet for å pakke direkte ut til forbruker. 

Automasjon krever gode produktdata

Automasjonsprosessen gjør at Farveringen kan pakke og plukke varer mye mer effektivt enn tidligere. Men da er de veldig avhengige av elektronisk identifisering av pakninger og riktig mål og vekt. Malorama blir enda mer avhengig av at bransjen bidrar til gode produktdata:

NOBB-erne tar markedsandeler

– For oss skal NOBB være produktets digitale tvilling og gjenspeile produktet hele tiden. De som tar dette på alvor og gjør dette ordentlig tar markedsandeler, sier Bondkall og legger til:

– Produktinformasjon er et konkurransefortrinn, både her og nå. Og i framtiden. De som er gode på det vinner. De som ikke er gode på det, og ikke velger å satse på det, vinner ikke.

Malorama har fortsatt noen leverandører som de har egne systemer for. Men lederen for masterdata legger ikke skjul på at å motta og behandle informasjon fra disse er mer tungvint: – Vi ser jo at de som er i NOBB er mye mer effektive, for å si det sånn. De tar større og større markedsandeler dag for dag, sier leder for masterdata og faktura i Malorama AS, Martin Bondkall. 

Fakta om NOBB integrasjon:

NOBB Integrasjon overfører data sømløst fra NOBB til ditt datasystem. NOBB integrasjon legger til rette for integrasjon fra NOBB til kundens systemer og er allerede full integrert i mange dataløsninger som benyttes av kunder i hele verdikjeden.

Se foredrag om Malorama og arbeid med produktdata

Se Martin Bondkalls innlegg på NOBB-konferansen 2018:

Annerledes er ikke alltid bedre, men bedre er alltid annerledes.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!