Produktdata fra NOBB hjelper APEXs brukere med:

  • Digitalt tilvalg blir enklere

  • Alle vet eksakt hvilket produkt det er snakk om

  • Enklere å finne riktig erstatning for feil

  • Lang nytteverdi for boligkunden
  • Boligutvikler sparer tid

NOBB-data inn i APEX hindrer dobbeltarbeid


APEX leverer tjenester til boligutviklere og entreprenører, nå integreres løsningen med NOBB. Produktdata fra NOBB skal forenkle jobben med tilvalg.

APEX er utviklet av og for boligutviklere. Med trinnvise prosesser, oppgavehåndtering og digitalt kundetilvalg, sparer løsningen boligutviklere for tid. Nå vil også produktinformasjon fra NOBB hentes direkte inn i APEX – og gjøre tilvalg enda enklere.

– NOBB er en bransjestandard og et kvalitetsmerke. Ved å integrere APEX med produktdata fra NOBB, gjør vi digitale tilvalg enklere siden vi kobler produkter med data som allerede eksisterer. Vi i APEX er opptatt av effektivisering og færre avvik. Da er det naturlig for oss å samarbeide med Byggtjeneste og produktdata fra NOBB, sier Torkil Munkhaugen, CEO i APEX.

Les mer om NOBB Integrasjon

Kundene som bruker APEX får tilgang til alle produktdataene fra NOBB inne i APEX. Et NOBB-nummer er presist, og en identifikator som leder til strukturert og kvalitetssikret produktdata og dokumentasjon.

Enklere med digitalt tilvalg

Integrasjonen med NOBB gjør at APEX automatiserer det å hjelpe utbyggere og entreprenører med å få opp riktige produktdata om produkter. Det gjør det enkelt å sette opp valgmulighetene for boligkundene inne i APEX.

– Når du som utbygger skal legge opp ulike tilvalg for boligkunder på for eksempel parkett og toalett, trenger du bare å legge inn NOBB-nummeret for de ulike valgmulighetene. APEX henter automatisk inn produktbilde, beskrivelse og FDV-dokumentasjon fra NOBB, forklarer Torkil. 

«Dette liker vi! Produktdataene fra NOBB gjør våre tjenester mer effektive og helhetlige.»

Torkil Munkhaugen – CEO i APEX


Det betyr slutt på klipp og lim og annet unødvendig dobbeltarbeid. Dessuten blir tilgjengelig data mer utfyllende, da vil alle som ser produktene vite nøyaktig hvilket produkt det er snakk om.

– Dette liker vi! Produktdataene fra NOBB gjør våre tjenester mer effektive og helhetlige slår Torkil fast.

Digitalt tilvalg hvor boligkunden er inne og gjør sine valg i det samme verktøyet boligutvikler opererer i, er noe APEX har hatt som funksjon lenge. Det fører til en smidigere dialog og færre feil. Les mer om APEX og les mer om digitalt tilvalg i APEX.

APEX er stadig på jakt etter effektivisering

APEX og Byggtjeneste er enige om at eksakte produktdata er viktig.

– Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med Byggtjeneste, og gleder oss til å tilby kundene våre et bedre datagrunnlag i alle ledd. Data fra NOBB er data alle kan være enige om, sier Torkil og fortsetter;

– Det stopper ikke her. Vi ønsker å berike hele næringskjeden fra produsent til boligeiere og vil se etter andre områder vi kan spare alle involverte i et boligprosjekt for tid og unødvendig dobbeltarbeid.

Styrket datakvalitet og integrasjon fra Byggtjeneste

Byggtjeneste jobber kontinuerlig med å forbedre datakvaliteten i NOBB. Våre leverandørkunder har hatt ekstra stort fokus på datarydding i forbindelse med overgangen til NOBB Leverandør. NOBB Leverandør er tjenesten hvor leverandørene vedlikeholder sine produktdata i NOBB.
I tillegg har vi utbedret NOBB Integrasjon, som er en API-tjeneste, til å støtte dataformatet JSON.

Etterspørselen etter digitale produktdata i BAE-næringen er raskt voksende. Et av våre mål er at vi skal bidra til digitalisering av byggenæringen, sier Bjørn Lindebrekke, integrasjonsansvarlig i Byggtjeneste, derfor er vi glad for at APEX på utrolig kort tid har utviklet en løsning basert på den nye JSON-formatet.

Les mer om NOBB

 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.