Fakta om Sopra Steria:

  • Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft.

  • Hovedkontoret ligger i Oslo, men de er godt representert med regionkontor over hele landet.

  • 3 000 ansatte i Norge.

  • Kåret til Norges beste arbeidsplass seks år på rad.

  • Internasjonalt selskap med over 48 000 ansatte på verdensbasis i 30 land.

Når digitalisering muliggjør sirkulærøkonomi


– Uansett hvor du er i verdikjeden, må du ha god datakvalitet for å ta en optimal sirkulær og bærekraftig beslutning.

Det sier Eivind Kristoffersen, Senior Manager (PhD) i Sopra Steria. Han er ansett som en av landets fremste eksperter på digitalisering og bærekraft, og var en foredragsholderne under NOBB-konferansen 2022.

– Kjernen i sirkulærøkonomi er å koble verdiskapning og ressursforbruk fra hverandre. At vi klarer å skape økonomisk vekst uten å drive rovdrift på jordas ressurser, begynner Kristoffersen.

Se foredraget fra NOBB-konferansen

Alle ledd må ha innsikt

Så hvordan skal man få til det? Sopra Steria-mannen er tydelig på at digitalisering er et essensielt grep.

Eivind Kristoffersen - Senior Manager (PhD) i Sopra Steria.
Eivind Kristoffersen – Senior Manager (PhD) i Sopra Steria.

– Skal vi klare å få til disse sirkulære verdikjedene, trenger vi mer innsikt. Hva er gjenværende levetid i produktene, hva kan gjenbrukes, hva må resirkuleres osv. Den digitale sirkulærøkonomien kobler hele denne ressursflyten med informasjons- og dataflyt. Det man da ønsker å oppnå er at alle ledd, enten man for eksempel designer eller setter opp et bygg, har mest mulig informasjon for å kunne ta de beste beslutningene, sier Kristoffersen.

Han påpeker at alle avgjørelser lener seg på dataene man har tilgjengelig, og kvaliteten på dem.

– Mangler du da data om et produkt, har du ikke lenger tillit til hva det kan brukes til videre i prosessen. Produktet blir til avfall.

Bygg grunnmuren først

Kristoffersen, som har en doktorgrad i emnet, er rask med å legge til at det ikke er bare-bare å bygge opp en god sirkulærøkonomi.

– Alle vil kunne gjenbruke, og har den intensjonen, men man vet ikke hva som lønner seg. Hvor er det skoen trykker, hva er utslippene, hva er effekten av de forskjellige tiltakene og strategiene? For å finne svar på spørsmålene man har, trenger man digitale data av god kvalitet, fastslår han.

En av de viktigste suksessfaktorene for å få til nevnte økonomi, er å ikke gape over for mye for fort. Først må det bygges en digital grunnmur hvor datainnsamlingen struktureres.

– Så kan du bygge sten på sten derfra med god praksis på digital transformasjon. Ikke hopp for eksempel rett til avansert teknologi før denne praksisen er på plass, sier Kristoffersen.

Så hvilken rolle har NOBB i dette puslespillet? Kristoffersen presiserer at han ikke har inngående kjennskap til databasen, men påpeker likevel dens viktighet.

– Jeg ser på slike produkt- og varedatabaser som et hjelpemiddel for å sikre god datakvalitet. Noe som er viktig for å få produkter til å sirkulere og brukes på nytt igjen.

Flere konkurransefortrinn

Selv om det for mange kan virke svært utfordrende å få til, er Kristoffersen klar på at sirkulærøkonomi kan gi flere konkurransefortrinn. Han peker på fire konkrete.

Eivind Kristoffersen i diskusjon på scenen sammen med Øyvind Skarholt under NOBB-konferansen.
Eivind Kristoffersen i diskusjon på scenen sammen med Øyvind Skarholt under NOBB-konferansen.

– Det ene er økonomisk levedyktighet, du kan tjene mer penger. Det andre er at du gjør det bedre på det miljømessige, typisk redusert utslipp. Et tredje fortrinn er at man får et bedre rykte og blir en foretrukket aktør. Ikke bare blant kunder, men det er lettere å tiltrekke seg de beste hodene som arbeidstakere, sier Kristoffersen, før han avslutter:

– Siste og fjerde fortrinn jeg så fra forskningen min, er at konkurransekraften øker. Noen velger deg fordi du faktisk gjør dette bedre enn en konkurrent.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.