Miljøteamet i Byggtjeneste: Fra venstre, Kristine Bergendahl, Wenche Holtet-Lid, Joakim Larsen og Kristin Lindqvist.

Fakta om generiske miljødata i NOBB

  • Kan benyttes der EPD mangler på produktet.
  • Generiske miljødata i NOBB legges inn av leverandøren.
  • Øker antall varer som kan tas med i byggets klimagassregnskap.
  • Produktspesifikke miljødata er bedre og mer nøyaktig, generiske data får et generelt påslag på 25 %.

Nå kommer generiske miljødata i NOBB


Byggtjeneste åpner for å legge generiske GWP-verdier på varer registrert i NOBB. Dette vil både hjelpe entreprenører og andre som er avhengig av å fremlegge et klimagassregnskap på sine byggeprosjekter, og øke konkurransekraften til leverandøren.

Entreprenører møter i dag tydelige lovkrav om klimagassregnskap på sine byggeprosjekter. Grunnlaget for å beregne et klimagassregnskap er GWP-verdier som hentes fra produktenes EPD-er, men det er ikke alle produkter som har en produktspesifikk EPD i dag.

Med andre ord, ingen EPD gir ingen GWP-verdi å levere til klimagassregnskapet. Produktspesifikke miljødata er selvsagt det beste, og det mest nøyaktige, når man skal velge produkter og sette sammen et klimagassregnskap for et byggeprosjekt. Men byggenæringen etterspør mer data, og generiske verdier er godkjent å bruke i TEK 17.

Dette er grunnen til at Byggtjeneste lanserer generiske GWP-verdier i NOBB. Nå kan leverandørene koble generiske verdier til sine produkter som mangler en EPD, og dermed øke sin konkurransekraft mot entreprenører som etterlyser miljødata. Produkter med miljødokumentasjon, vil nå kunne bli valgt foran produkter som ikke har denne type dokumentasjon. For leverandøren handler dette til sjuende og sist om å bli valgt.

Generiske miljødata hjelper bransjen med å overholde regelverket

– Med innføring av generiske miljødata i NOBB så øker dekningen av miljødata betraktelig. Dette medfører et bredere kalkulasjonsgrunnlag til et klimagassregnskap. Tanken er at generiske miljødata kan benyttes der produktspesifikke data mangler, eller ikke er relevant, sier Wenche Holtet-Lid, Markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste

«For leverandøren handler dette til sjuende og sist om å bli valgt, derfor er generiske miljødata en mulighet til å oppnå økt konkurransekraft i kampen om å vinne kontrakter.»

Wenche Holtet-Lid – markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste

 
– Dette er et nødvendig grep i NOBB for å støtte byggenæringen i de kravene næringen møter om å tilgjengeliggjøre miljødokumentasjon på sine byggeprosjekter, avslutter hun.

Joakim Larsen - Fagsjef miljø i Byggtjeneste.
Joakim Larsen – Fagsjef miljø i Byggtjeneste.

Produktspesifikke miljødata (GWP-verdier) på mer enn 60 000 produkter
De siste to årene har Byggtjeneste jobbet tett med leverandørene i byggenæringen for å samle inn og tilgjengeliggjøre produktspesifikke miljødata (GWP-verdier) på deres produkter via NOBB.

– For å kunne ta bærekraftige valg, må byggenæringen ha miljøinformasjon. Selv om NOBB har over 60 000 unike produkter med produktspesifikke GWP-verdier, er det et stort potensial og behov for mye mer miljødata.

Kravene til klimagassregnskap i TEK17 fordrer at en større andel av varegruppene har klimagassdata. TEK 17 godtar generiske miljødata med et påslag på 25 %, og det er bakgrunnen for at vi har funnet en løsning for dette slik at leverandørene kan levere data i forhold til kravene, sier Joakim Larsen, fagsjef miljø i Byggtjeneste.

Mulig å berike med generiske miljødata, men ingen hvilepute 

Løsningen Byggtjeneste har utviklet i NOBB henter generiske GWP-data fra svenske Boverket og finske CO2data.fi. Det er leverandørene selv som har ansvaret for å berike sine produkter med generiske GWP-verdier i NOBB. Det gjøres på samme måte som om leverandørene har produktspesifikke GWP-data på sine produkter.

Wenche Holtet-Lid - markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste.
Wenche Holtet-Lid – markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste.

– Det aller beste for bransjen og miljøet er selvfølgelig at leverandørene tilgjengeliggjør produktspesifikke miljødata (GWP verdier) på produktene i NOBB, men generiske miljødata er bedre enn ingen miljødata, selv om de generiske verdier gir et påslag på 25 prosent, sier Wenche Holtet-Lid.

– Muligheten til å knytte generiske miljødata på produktene i NOBB skal ikke være en hvilepute for bransjen, og Byggtjeneste vil fortsette det unike samarbeidet med næringen for å få produktspesifikke miljødata (GWP verdier) på alle produktene i NOBB, avslutter Wenche og oppfordrer til å ta kontakt med Byggtjeneste om du trenger bistand eller ønsker mer innsikt i muligheten rundt miljødata i NOBB.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.