Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Solid miljødokumentasjon er et konkurransefortrinn


GLAVA skal ligge helt i tet med hensyn til miljø og bærekraft. Skikkelig miljødokumentasjon er ett av virkemidlene for å få det til, sier GLAVAs salgssjef Norge, Bjørn Heggen

Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer er både markedsdrevet og politisk drevet, og både nasjonalt og internasjonalt settes det stadig strengere krav til dokumentasjon av et produkts miljømessige fotavtrykk i hele sitt livsløp.

Få hjelp med miljødokumentasjon

Fokus på bærekraft  

– For oss er dette helt naturlig. Vi har ikke noe å skjule, vi har fokus på bærekraft og jobber hele tiden for å finne gode tekniske og miljømessige løsninger. Våre produkter er laget for å isolere best – og inneholder opptil 70 prosent resirkulert glass. Bedre isolasjon av bygg bidrar til lavere energiforbruk, og er altså et positivt miljøtiltak. Men det er ikke nok å ha gode produkter. Vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre energiregnskapet for hele livssyklusen til produktene, sier han.

Må bli kjent

– Et sterkt fokus på miljø og bærekraft er et konkurransefortrinn, men folk må jo vite om det, og skikkelig dokumentasjon er derfor viktig. Alle våre produkter har egne EPDer (Environmental Product Declaration) der miljødokumentasjonen også ligger. Alle disse finner du på hjemmesiden vår.

Dessuten følger EPDene produktene i Norsk Byggevarebase (NOBB), slik at det er lett for kunder å sammenlikne våre produkter med konkurrentenes. Vår årlige miljørapport og vårt syn på miljø og bærekraft ligger også på hjemmesiden vår, forteller Heggen.

Både eksterne og interne krefter

Mads Følstad Rikardsen er leder for laboratoriet og utviklingsavdelingen i GLAVA og jobber direkte med miljørelaterte spørsmål. Når det gjelder EPDene forteller han at GLAVA trekker på både interne og eksterne krefter for at dokumentasjonen skal bli så fyllestgjørende som mulig.

–Vi jobber for at dokumentasjonen skal være så lett tilgjengelig som mulig – du skal ikke måtte lete for å finne fram. Tydelig og solid dokumentasjon er positivt for de som bruker produktene.

For oss er det dessuten viktig å sørge for at dokumentasjonen til enhver tid er korrekt og fullstendig. Det skjer stadig endringer og krav om at flere og flere stoffer må sjekkes, og det er veldig bra, slik at både vi og kundene får enda bedre kunnskap om produkters miljømessige fotavtrykk. 

Få hjelp til miljødokumentasjon


«GLAVA forplikter seg gjennom sertifisering i henhold til internasjonal standard NS-EN ISO 14001, å arbeide kontinuerlig for målbare og varige miljøforbedringer på de områder innen virksomheten som påvirker det ytre miljøet. GLAVAs produksjonspartnere og leverandører skal bidra til et bærekraftig ytre miljø. »

Fra GLAVAs miljøpolitikk


Stadig skjerping av krav

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av byggevarer, ikke minst i forhold til bærekraft. Noen krav kommer fra markedet, og noen krav kommer fra myndighetene. Byggtjeneste vil sørge for veiledning og oppfølging av kunder som har mangelfull dokumentasjon i NOBB.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!