Om ECOproduct

  • ECOproduct avdekker byggevarenes klima-og miljøbelastning

  • ECOproduct er basert på informasjon fra miljødeklarasjon (EPD)

  • ECOproduct innfrir krav til materialvalg i BREEAM-NOR sertifisering

  • Byggtjeneste.no/ecoproduct

Miljødeklarasjon er ikke lenger nok


I dag har nesten alle byggevareprodusenter utarbeidet en miljødeklarasjon (EPD) for sine byggevarer, men en EPD alene gir ikke et helhetlig svar – selv om det er det beste utgangspunktet.

Miljødeklarasjon ikke lenger nok

En EPD deklarerer en byggevare fra råvareuttak til ferdig produkt, og som navnet sier gir en EPD et klima- og miljømessig «fotavtrykk» uten at den forteller noe om byggevaren er miljømessig «god» eller «dårlig».

Det er flere måter å fremlegge en byggevares klima- og miljøbelastninger på, men ikke alle er etterprøvbare. For bare noen få år siden var tilgangen til miljødokumentasjon nesten umulig, men i de senere årene har dette endret seg radikalt.

Grønn Byggallianse og Byggtjeneste etablerte og utviklet derfor en miljødatabase som i dag heter ECOproduct. Hele hensikten med ECOproduct er å avdekke byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning. ECOproduct er en av flere miljøprofiler en byggevare kan ha, men den eneste som dekker helse og miljø, drivhuseffekt, inneklima og energiforbruk.

Les mer om ECOproduct

ECOproduct gir et helhetlig miljøperspektiv

ECOproduct avdekker byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning med en EPD som grunnlag, og samtlige byggevarer blir vurdert etter strenge kriterier utarbeidet av Grønn Byggallianse. Dermed får bransjen, etter en miljøvurdering i ECOproduct, etterprøvbare og sammenlignbare resultater for byggevarer med tilnærmet samme funksjon eller bruksområde.

Når en vurdering i ECOproduct er ferdig, gis det både symboler og karakter innen de miljøområdene som anses som de vesentligste;

Om kort tid inkluderes enda et område i ECOproduct; sirkulær økonomi. Informasjon om avfallsbehandling har nå blitt et såkalt «obligatorisk felt» i en EPD, og gir med dette bedre datagrunnlag.

Oppfyller miljø- og myndighetskrav

Ved en vurdering i ECOproduct vil man raskt avdekke om en rekke funksjonskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) oppfylles, og for byggverk som skal sertifiseres etter de strenge og omfattende krav til BREEAM-NOR, vil en vurdering i ECOproduct gi svar på om kravene tilfredsstilles.

Ved å benytte ECOproduct fra Byggtjeneste til å finne de mest miljøvennlige byggevarene, vil du derfor alltid være på den sikre siden.

Les mer om ECOproduct

 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny administrerende direktør ansatt i Byggtjeneste

Mikkel Nielsen er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS og vil tiltre stillingen 9. oktober 2023.

– En veldig spennende rolle

Med en arbeidserfaring som inneholder blant annet ni år i GS1 Norway, trer Wenche Holtet-Lid nå inn i rollen som markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste.

Større datagrunnlag med færre tastetrykk

– I en klimagassberegning er innsamlingen av miljødata en av de mest tidkrevende delene. Den prosessen blir kraftig forenklet med NOBB Miljødata.