NOBB Leverandør

  • Optimaliser synligheten gjennom search – SEO

  • Produktbeskrivelse i nettbutikkene hentes fra NOBB

  • Alle sluttbrukere i verdikjeden henter produktinfo fra NOBB

  • Bruk NOBB som din PIM

Bruk NOBB i markedsføringen


Tenk på Norsk Byggevarebase (NOBB) fra Byggtjeneste som ditt viktigste markedsverktøy for synlighet og salg, og ta i bruk potensialet!

– Hvis produsentene/leverandørene hadde visst hvor mye potensiale som ligger i egenskapene i NOBB, og hvor mye de kan vinne på å bruke denne produkt- og informasjonsdatabasen som en salgs- og markedsføringskanal – hadde de spart kostnader og økt markedsandelen. Anita Martinsen og Inga Øystese Hovde i markedsbyrået Salto hjelper kunder med å øke effekten av NOBB-arbeidet, og styrke konkurransekraften til leverandørene.

Tar ikke ut potensialet

– Svært mange bruker NOBB, men mange har mye å vinne på å ta ut hele potensialet som ligger i NOBB, mener Inga Øystese Hovde. – Bruken er utbredt, men på et minimumsnivå. Leverandørene legger inn det grunnleggende som er i henhold til kravene for å distribuere varen i handelen. Hun understreker at det ikke er en en-persons-jobb å arbeide med produktdatabasen, og at det mangler en forståelse blant ledere og beslutningstakere for hvilken konkurransekraft som ligger i NOBB.

– Jeg tror det er mangel på kjennskap og kunnskap blant de rette personene hos leverandørene. De har NOBB-ansvarlige. Men disse har gjerne verken tid eller ressurser til å gjøre jobben optimalt. Egentlig trenger hele organisasjonen å involvere seg, understreker Hovde.

Salto-rådgiverne understreker at organisasjonene må involvere flere enn kun NOBB-medarbeideren. NOBB-arbeidet må implementeres på ledernivå, og det må jobbes tverrfaglig innen organisasjonen.

NOBB er ditt viktigste salgs- og markedsverktøy

– Nå spisses det til. De store handelsbedriftene setter opp filtre som enkelt vil luke vekk produkter som ikke har de egenskapene kundene ønsker. Du kommer rett og slett til å bli oversett dersom du ikke har egenskapene på plass i NOBB. Du kommer ikke opp i søket til kundene eller selgerne, poengterer Marthinsen.

Anita Martinsen har selv erfaring som markedssjef i en bedrift med 27 000 varer i NOBB. Men jobben med produktdatabasen kom aldri opp på markedssjefens bord. Det tok en god stund før hun skjønte hva hun faktisk kunne bruke NOBB til:

– Hadde jeg visst hvilken fantastisk markedskanal NOBB er hadde jeg snudd helt om på markedsføringen, lover Anita Martinsen. Bedriftseiere er opptatt av bunnlinje. Hva vinner du ved å fokusere på NOBB som en markedskanal?

– Det kan være vanskelig å tallfeste gevinsten. Det enkleste er å tallfeste sparte ressurser, men den største fordelen er jo at du kan sørge for å bli sett. NOBB kan være forskjellen på salg eller ikke salg.

Inga Øystese Hovde forklarer:

– Først og fremst er NOBB den ene kanalen der du kan legge alt, både produktdata, informasjon/dokumentasjon og salgsargumentene! Du kan samle alt på ett sted og fore det ut i alle de kanalene du ønsker å selge i. NOBB er rett og slett et veldig godt salgsverktøy, ivrer hun.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.