NOBB Leverandør

  • Optimaliser synligheten gjennom search – SEO

  • Produktbeskrivelse i nettbutikkene hentes fra NOBB

  • Alle sluttbrukere i verdikjeden henter produktinfo fra NOBB

  • Bruk NOBB som din PIM

Bruk NOBB i markedsføringen


Tenk på Norsk Byggevarebase (NOBB) fra Byggtjeneste som ditt viktigste markedsverktøy for synlighet og salg, og ta i bruk potensialet!

– Hvis produsentene/leverandørene hadde visst hvor mye potensiale som ligger i egenskapene i NOBB, og hvor mye de kan vinne på å bruke denne produkt- og informasjonsdatabasen som en salgs- og markedsføringskanal – hadde de spart kostnader og økt markedsandelen. Anita Martinsen og Inga Øystese Hovde i markedsbyrået Salto hjelper kunder med å øke effekten av NOBB-arbeidet, og styrke konkurransekraften til leverandørene.

Tar ikke ut potensialet

– Svært mange bruker NOBB, men mange har mye å vinne på å ta ut hele potensialet som ligger i NOBB, mener Inga Øystese Hovde. – Bruken er utbredt, men på et minimumsnivå. Leverandørene legger inn det grunnleggende som er i henhold til kravene for å distribuere varen i handelen. Hun understreker at det ikke er en en-persons-jobb å arbeide med produktdatabasen, og at det mangler en forståelse blant ledere og beslutningstakere for hvilken konkurransekraft som ligger i NOBB.

– Jeg tror det er mangel på kjennskap og kunnskap blant de rette personene hos leverandørene. De har NOBB-ansvarlige. Men disse har gjerne verken tid eller ressurser til å gjøre jobben optimalt. Egentlig trenger hele organisasjonen å involvere seg, understreker Hovde.

Salto-rådgiverne understreker at organisasjonene må involvere flere enn kun NOBB-medarbeideren. NOBB-arbeidet må implementeres på ledernivå, og det må jobbes tverrfaglig innen organisasjonen.

NOBB er ditt viktigste salgs- og markedsverktøy

– Nå spisses det til. De store handelsbedriftene setter opp filtre som enkelt vil luke vekk produkter som ikke har de egenskapene kundene ønsker. Du kommer rett og slett til å bli oversett dersom du ikke har egenskapene på plass i NOBB. Du kommer ikke opp i søket til kundene eller selgerne, poengterer Marthinsen.

Anita Martinsen har selv erfaring som markedssjef i en bedrift med 27 000 varer i NOBB. Men jobben med produktdatabasen kom aldri opp på markedssjefens bord. Det tok en god stund før hun skjønte hva hun faktisk kunne bruke NOBB til:

– Hadde jeg visst hvilken fantastisk markedskanal NOBB er hadde jeg snudd helt om på markedsføringen, lover Anita Martinsen. Bedriftseiere er opptatt av bunnlinje. Hva vinner du ved å fokusere på NOBB som en markedskanal?

– Det kan være vanskelig å tallfeste gevinsten. Det enkleste er å tallfeste sparte ressurser, men den største fordelen er jo at du kan sørge for å bli sett. NOBB kan være forskjellen på salg eller ikke salg.

Inga Øystese Hovde forklarer:

– Først og fremst er NOBB den ene kanalen der du kan legge alt, både produktdata, informasjon/dokumentasjon og salgsargumentene! Du kan samle alt på ett sted og fore det ut i alle de kanalene du ønsker å selge i. NOBB er rett og slett et veldig godt salgsverktøy, ivrer hun.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.