NOBB Leverandør

 • NOBB Leverandør er verktøyet hvor leverandørene registrerer og vedlikeholder alle produkdata som er registert i NOBB.

 • Ca 700 leverandører har produkter i NOBB.
 • Den nye versjonen av NOBB Leverandør er utviklet av Byggtjenestes utviklingsteam.

 • Målet er å få på plass en intuitiv og effektiv løsning som møter kundenes behov.

Lanseringsdato for nye NOBB Leveandør er nå bestemt


Norsk Byggtjeneste AS har siden i fjor jobbet med å utvikle en ny leverandørløsning. Vår målsetning har vært å lansere innen 1. april i år. Vi har tidligere informert om at vi vil varsle våre kunder senest 30 dager i forveien.

Dette har vært et omfattende prosjekt, der vi har fokusert på brukervennlighet, ytelse og datakvalitet. Markedet har vist stor interesse for prosjektet, mange kunder har store forventninger til den nye løsningen. Derfor er vi svært glade for å kunne informere om at vi klarer målsetningen om å lansere innen utgangen av mars sier Øyvind Skarholt – adm. dir. i Byggtjeneste.

Viktige datoer:

Vi stenger av dagens leverandørløsning fredag 10. mars 2023 kl. 12:00
Ny leverandørløsning åpnes for bruk fredag 24. mars 2023 kl. 09:00

Planen frem mot lansering

Dette er overordnet plan frem mot lanseringen:

 • Eksisterende leverandørløsning vil være i ordinær drift frem til 10. mars.
  • Tilgangen til å gjøre endringer i databasen stenges fredag 10. mars 2023 kl 12:00
  • Brukere vil miste tilgangen til eksisterende leverandørløsning.
  • Våre eksport-API vil fortsatt være tilgjengelige
  • NOBB.no vil være tilgjengelig som vanlig
  • NOBB kontrakt berøres ikke.
 • Tilgang til ny leverandørløsning åpnes fredag 24. mars 2023 kl. 09:00
  • Leverandører får tilgang til den nye løsningen
  • Brukerinformasjon vil være migrert fra gammel løsning

Vi har forståelse for at en frys-periode i en database kan skape enkelte utfordringer. Vi kommer til å informere godt i den kommende tiden, og håper at tidlig varsling gir mulighet til å planlegge nødvendige aktiviteter. Send gjerne en e-post til support@nobb.no hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om denne lanseringen, oppfordrer Skarholt.

Det vil tilbys brukerrettede webinarer og kurs, nærmere informasjon om dette kommer i god tid før lansering.

Vi ønsker å invitere alle våre kunder og samarbeidspartnere til gratis webinar der vi vil informere nærmere og vise frem den nye løsningen.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.