Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB Kontrakt sparer tid og sikrer kvalitet

TID: 6. eller 7. april
STED: Fysisk eller digitalt
PRIS: 1 299,- eller 990,- + mva
Les mer om kursene
Øyvind Berild
22.03.2022
Siden NOBB Kontrakt så dagens lys for drøye 20 år siden, har verktøyet vokst til å nærme seg bransjestandard i byggenæringen.

I dag benyttes NOBB Kontrakt av de fleste norske byggevarekjedene og over 400 leverandører. Produkteieren i Byggtjeneste, Christian Brevik, har fått oppdraget med å holde et lynkurs om systemet som forenkler prosessen med prisoppdateringer for de forskjellige aktørene.

– NOBB Kontrakt er et verktøy for digitale rabattavtaler mellom leverandører og handelsbedrifter. Istedenfor å sende Excel-filer mellom partene, som kan være bygd opp på forskjellige måter, så brukes dette systemet hvor det er faste rammer og samme format. Strukturen på alle avtalene er lik, uansett leverandør, forteller Brevik.

« Med NOBB Kontrakt sikrer du at rabatter og priser blir som avtalt mellom deg og dine kunder. I tillegg sparer du mye tid og krefter på vedlikehold av rabatter og priser. »
Christian Brevik - produkteier i Byggtjeneste

Grunnleggende kurs i NOBB Kontrakt for leverandører

Byggtjeneste arrangerer to kurs 6. og 7. april om NOBB Kontrakt, et fysisk og et digitalt kurs.

Kjeder stiller krav

Avtalte rabatter knyttes til NOBB varegruppestruktur, og systemet tar utgangspunkt i indeksprisen som ligger i NOBB-databasen når priser skal kalkuleres. Avtalebetingelser eller ferdige kalkulerte priser kan overføres sømløst til handelens interne systemer ved hjelp av et eget API.

– Det har etter hvert blitt slik at mange av byggevarekjedene stiller krav til sine leverandører – at skal du ha sortimentet inne hos dem, så skal NOBB Kontrakt brukes, sier Brevik.

En av kjedene han viser til, er Byggmakker.

Rune Jensen – masterdataspesialist i Byggmakker

– Leverandørene våre må kunne levere NOBB Kontrakt for å ha en sentral avtale. Dette verktøyet er langt på vei kjernen i hele systemet for å få riktige priser inn – og deretter ut i butikk, sier Rune Jensen, masterdataspesialist i Byggmakker.

Han legger ikke skjul på verdien ved å bruke NOBB Kontrakt.

– Uten dette verktøyet hadde hver enkel butikk vært nødt til å legge inn betingelsene manuelt selv. Det hadde vært ressurskrevende. Så det er ingen tvil om at bruken av NOBB Kontrakt sparer mye tid og krefter, mener Jensen.

Kvaliteten øker

En kan bare se for seg forskjellen mellom å bearbeide og tolke en rekke forskjellige regneark med ulik oppbygning, kontra å benytte seg av NOBB Kontrakt. Med færre manuelle tastetrykk, blir dessuten presisjonen høyere.

– Du får systematisert rabattavtalene og du sparer tid. Forenklingen av prisoppdateringene er en ting, men i tillegg økes også kvaliteten på prisdataene. Ved å bruke dette verktøyet, reduseres risikoen for avvik og feil, mener Brevik.

Han får følge av Byggmakkers masterdataspesialist som liker utviklingen han ser.

– Vi ser at flere og flere bruker NOBB Kontrakt, og dataene som legges inn er mer korrekt enn tidligere. Leverandørene har fått mer kunnskap om verktøyet og har blitt flinkere til å legge inn riktig data i avtalene, sier Jensen.

NOBB Kontrakt forenkler oppdatering av rabatter og priser

Oversiktlige rabattavtaler
Forenkler vedlikehold og oppdatering av priser
Sikrer korrekte innkjøpspriser
Elektronisk overføring til kunde
Bygger på NOBB varegruppestruktur

Veien videre

Tidlig på nyåret kom for øvrig en oppgradering av NOBB Kontrakt. I korte trekk har det blitt enklere å se når prisavtalene skal gjelde fra, i tillegg har endringer i avtaler blitt gjort enda tydeligere.

– Det vil til enhver tid være noe som kan forbedres, og vi lytter til innspill fra kundene våre. Systemet fungerer godt slik det er i dag, likevel ønsker vi hele tiden verdiskapning, sier Brevik.

Han letter også litt på sløret med tanke på hva som ligger på tegnebrettet pr. dags dato.

– For å få en bedre oversikt over gjøremål i NOBB Kontrakt, kan en dashbord-løsning være noe å se på. Det kan være utgående avtaler eller rabatter, utgåtte varer med rabatter med mer. Alt for å forenkle vedlikehold og bedre kvaliteten.

Eierens oppfordring

Før neste steg skal tas ligger fokuset like mye på å utnytte dagens løsning på en best mulig måte. Brevik har derfor et ønske til dagens kunder:

– Send avtaler i tide og sørg for at alle kontrakter er oppdaterte til enhver tid. Det sparer alle parter for mye ekstra arbeid, fastslår han.

Samtidig kommer produkteieren med en oppfordring til dem som ennå ikke har tatt i bruk NOBB Kontrakt.

– Enten du er leverandør eller handelsbedrift vil du med NOBB Kontrakt få god oversikt over gjeldende avtaler, samt sikre at rabatter og priser er i henhold til det som er forhandlet. Med NOBB Kontrakt kan rabatter systematiseres etter NOBB varegruppestruktur og sørger for at avtalene blir korrekte ned til minste detalj, sier Brevik, før han avslutningsvis legger til:

– Verktøyet gir store besparelser innen vedlikehold og oppdatering av rabatter og priser. Handelen kan også effektivisere oppdatering av priser og betingelser til interne systemer gjennom integrasjonsløsninger.

TIL TOPPEN