Fakta om ETIM og bSDD

  • ETIM er en logisk og praktisk klassifisering av byggevarer med definerte egenskapssett innen både bygg, elektro og VA/VVS og er i bruk i 18 land.

  • BuildingSMART Data Dictionary (bSDD) danner grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM slik at alle modeller kan tolkes entydig av aktører og forhandlere. BSDD strukturerer og grupperer produktegenskaper på ulike måter basert på globale unike identifikasjonskoder (GUID) for hver egenskap, og kan definere relasjoner og koblinger mellom de ulike klassifiseringssystemene i spesifikke kontekster.

  • buildingSMART Dataordbok er basert på ISO standarden ISO 12006-3.

Kobler sammen produktdatabaser


Hele 1,5 millioner produkter blir søkbare når ETIM og buildingSMART kobles sammen. For BIM-brukerne er det svært gode nyheter.

For første gang kobles klassifikasjonen ETIM og buildingSMART Data Dictionary (bSDD) sammen. bSDD er det nå etablert i en åpen kontekst tilgjengelig for alle basert på versjon 7 av ETIM.

Søker i tre databaser samtidig

Det jobbes i disse dager med å koble ETIM til NOBB varegruppestruktur og når prosjektet etter planen er klart til sommeren, vil alle objekter i Norsk Byggevaredatabase (NOBB), Elektroforeningens (EFO) og Norske Rørgrossisters Forenings (NRF) databaser for produkter bli søkbare enten du bruker ETIM eller bSDD.

Les mer om NOBB

– Hvis du jobber med en BIM-modell kan du heretter søke og få treff i både NOBB-databasen, EFO-databasen og NRF-databasen, uansett om du har definert ETIM-egenskaper eller egenskaper i buildingSMART, forklarer administrerende direktør i Byggtjeneste Halvard Gavelstad. Byggtjeneste har ledet arbeidet med å koble systemene, sammen med Elektroforeningen (EFO) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF).

På bilde: Bjørn Lindebrekke i Byggtjeneste (fra venstre), Knut Vibstad i EFO, Håvard Bell i Catenda, Rupert Hanna i Byggtjeneste, Frank Jaegtnes i EFO, Terje Røising i NRF, Phillip Tran i EFO og Halvard Gavelstad i Byggtjeneste, sammen med Jacky Chi Ho Lau fra buildingSMART, som ikke var tilstede da bildet ble tatt, utgjør prosjektgruppen som står bak den nye digitale sammenslåingen.
På bilde: Bjørn Lindebrekke i Byggtjeneste (fra venstre), Knut Vibstad i EFO, Håvard Bell i Catenda, Rupert Hanna i Byggtjeneste, Frank Jaegtnes i EFO, Terje Røising i NRF, Phillip Tran i EFO og Halvard Gavelstad i Byggtjeneste, sammen med Jacky Chi Ho Lau fra buildingSMART, som ikke var tilstede da bildet ble tatt, utgjør prosjektgruppen som står bak den nye digitale sammenslåingen.

Digital grunnmur

– Byggtjeneste har allerede laget API-er for Revit og ArchiCAD, og i tillegg vil de som bruker Catenda sitt system Bimsync få større muligheter for søk, forteller Gavelstad.

Det nye systemet lar brukerne filtrere produkter på konkrete verdier for å finne ut av hva som oppfyller kravene i et prosjekt.

– For brukeren vil dette gi en større trygghet for at de forvalter de riktige produktene, sier Gavelstad.

Handelen driver utvikling

Produsentene har fortsatt en jobb å gjøre med å fylle ut alle egenskapene. NOBB-, EFO- og NRF databasene har tilsammen 1,5 millioner produkter, men kun 30 prosent har utfylte ETIM-egenskaper i dag. Halvard Gavelstad tror andelen vil øke raskt når egenskapene i større grad blir tatt i bruk.

– Selve dataen vil brukes i forskjellige kanaler knyttet til netthandel, og dette er allerede godt i gang fra byggevarekjedene, sier han.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!