Klimagassregnskap blir enklere med NOBB Miljødata hvis du skal:

  • Vise klimagassutslipp per produkt i en nettbutikk

  • Danne grunnlag for en klimagasskalkulator

  • Summere det totale klimagassutslippet i et byggeprosjekt

Klimagassregnskap er viktig, nå blir det enklere


Arbor har digitalisert EPD-ene sine fra PDF-filer til NOBB Miljødata, da blir det enklere å bruke dataene til å lage klimagassregnskap.

Arbor har digitalisert EPD-ene sine fra PDF-filer til NOBB Miljødata, da blir det enklere å bruke dataene til å lage klimagassregnskap.

Fra 1. juli 2022 har myndighetene satt krav til at det skal utarbeides et klimagassregnskap ved oppføring og hovedombygging av boligblokk eller yrkesbygning. Dette betyr at produsentene av byggevarer nå må levere miljødata og C02-ekvivalenter. Entreprenør eller byggherre må ha kontroll på alt av materialer som inngår i det samme byggeprosjektet. 

Byggtjeneste har nylig lansert NOBB Miljødata, som gjør det enklere å samle og tilgjengeliggjøre nødvendig miljødokumentasjon.

– NOBB Miljødata er en ny måte å hente ut strukturerte og maskinlesbare data fra en EPD, innleder Kristine Bergendahl, produkteier i Byggtjeneste.

Les mer om NOBB Miljødata

Samler og strukturerer data

En EPD (Environmental Product Declaration) er en standardisert miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til et produkt.

Tradisjonelt har disse EPD-ene blitt sendt som et PDF-dokument per epost til de som har etterspurt det, om det er byggherre, entreprenør eller arkitekt. Hver enkelt aktør har måttet tolke disse dokumentene manuelt, noe som krever både tid og kompetanse.

Kristine Bergendahl – produkteier i Byggtjeneste
Kristine Bergendahl – produkteier i Byggtjeneste

Med NOBB Miljødata samles og struktureres dataene i EPD-ene. Hvert datafelt får en unik identifikator, som legger til rette for integrasjon med andre systemer.

– Når vi sender fra oss data kan nestemann i verdikjeden lett forstå hvilke data det gjelder, og alle forholder seg til den samme standarden. Det at vi kan levere disse dataene på en strukturert og synlig måte, gjør det også enklere for forbrukerne å ta valg basert på miljødata, materialer og fotavtrykk, understreker Bergendahl.

Skal du eksempelvis kjøpe en hytte eller et ferdighus og velger et gitt tak, vil du bli opplyst om hvor stor miljøbelastning akkurat dette taket med sine materialer utgjør. Da kan du som forbruker kunne sammenligne miljøprofil, og foreta vurderinger og valg basert på miljødeklarasjonen.

Forenkler og tilgjengeliggjør

Noen som virkelig har sett nytten av NOBB Miljødata er byggevareleverandøren Arbor AS. Ved fabrikken i Hattfjelldal har de døgnkontinuerlig produksjon av sponplater for gulv og vegg. Arbor bruker også mye returvirke i produksjonen. For dem er bærekraft mye mer enn et begrep de smykker seg med.

– Alle våre gulv- og veggplater som ikke er behandlet, er Svane-merket. Våre produkter er hundre prosent resirkulerbare, fra allerede resirkulerte materialer. Vi bruker mye energi på å være miljøvennlige, understreker salgs- og markedssjef Frode Paulsen.

De har sett verdien av forenkling og tilgjengeliggjøring av egne produkters miljødata.

– Tidligere hadde vi EPD-er i PDF-format og sendte dem til kunder ved behov. Nå ligger alle våre miljødata i NOBB, forklarer Paulsen.

Konkurransefortrinn

Dette utgjør et konkurransefortrinn for Arbor. Se for deg et offentlig anbud, der det er krav om klimaregnskap for et helt prosjekt. For å kalkulere dette må data for alle materialer være tilgjengelige. Uten et godt system i bunn, er denne datainnsamlingen svært ressurskrevende.

– Vi legger mye vekt på at det skal være lettvint å bruke Arbor. Å levere det markedet etterspør gir oss en salgsfremmende gevinst. Entreprenører eller arkitekter vil kanskje foreslå å bruke våre produkter fordi det er veldig lett å bruke oss når alle miljøverdiene er der. Det er en vinn-vinn-situasjon. Både for oss som produsent, og for brukerne, sier Paulsen.

Enkelt vedlikehold

Det er ingen tvil om at Arbor AS er langt fremme i dette arbeidet, men de har da også satt av ressurser for å komme dit de er i dag. Det har vært en prioritert jobb å legge inn data i NOBB Miljødata.

– Vi har ikke benyttet oss av importmuligheten, så vi har gjort en ren punchejobb. Nå handler det om å vedlikeholde dataene, og det arbeidet pågår jo kontinuerlig, sier salgs- og markedssjefen.

Selv om de har brukt tid på registrering av alle verdier, vil de fremover spare mye tid på oppdateringer. Endringer legges direkte inn i NOBB. Om miljødataene endres fordi de eksempelvis bytter limet i produksjonen, vedlikeholdes informasjonen ett sted.

– Dette er utvilsomt verdfull investert tid for oss. Når våre kunder etterspør disse dataene, kan vi henvise til NOBB der de kan hente ut alle dataene de trenger, sier Frode Paulsen.

Skaper innovasjon

Kristine Bergendahl tror NOBB Miljødata vil føre til innovasjon. Hva gjør produsentene, hvordan kan de optimalisere egen produksjon, og ikke minst; Hva gjør de andre?

– Når du ser på konkurrentene, vil du lure på hva de har gjort for å få et lavere miljøavtrykk. Det var også en av hovedhensiktene med disse EPD-ene til å begynne med. Det var like mye for at produsenten selv skulle få innsikt i egen produksjon, sier hun.

På den andre siden sitter aktører klare til å bygge tjenester basert på dataene i NOBB.

– Jeg er i dialog med selskaper som ser at de kan lage applikasjoner og tjenester basert på disse dataene, sier Bergendahl.

Vil skyte fart

NOBB Miljødata er en relativt ny tjeneste, men produkteier Bergendahl tror bruken vil skyte fart fremover da en på mange måter kan si at dette hjelper med å holde orden på det aller viktigste regnskapet.

– Klimagassregnskapet er nemlig på de flestes agenda nå som vi har fått et nytt myndighetskrav. Ikke minst har mange selskaper egne bærekraftstrategier. Nå er det på tide å få klimagassregnskapet ut i praksis. Akkurat det tenker jeg at vi gjennom NOBB Miljødata kan hjelpe til med, sier produkteieren i Byggtjeneste.

Mer om NOBB Miljødata


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.