Hva er Byggeportalen ?

Byggeportalen er en unik samling av flere tjenester som dekker regleverket og miljødokumentasjon for alle som jobber i byggenæringen.

Byggeportalen effektiviserer arbeidsprosessene om du jobber med beslutninger som krever kunnskap innen milljø, regelverk og dokumentasjon.

Les mer

Hva finnes av miljøgifter i våre byggverk?


Mange av de byggevarene som tidligere ble ansett som miljøvennlige, klassifiseres i dag som farlig avfall. Dette fordi det avdekkes stadig flere kjemikalier som vi for få år siden ikke var klar over var miljøgifter, blant annet PCB, krom, arsen, bromerte flammehemmere og asbest – som fremdeles finnes i byggverk. Hvor finnes disse miljøgiftene, og hvordan skal byggevarene avhendes?

En rekke byggevarer tilsettes kjemikalier for å gi dem ønskede egenskaper. Mange av de kjemikaliene som har blitt benyttet i byggeindustrien i en årrekke har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for miljøet. Mange av de stoffene som har blitt benyttet har fått definisjonen «miljøgifter» og er forbudt i EU/EØS-området samt i store deler av verden. Arbeidet med å avdekke miljøgifter tar lang tid, siden skadevirkningene på natur, dyr og mennesker gjerne oppdages først etter mange år. Dessuten vet vi lite om den såkalte «cocktaileffekten» av stoffblandinger – det vil si hvordan stoffene i kombinasjon med hverandre – har påvirkning på mennesker, dyr og naturen.

Byggevarene som inneholder miljøgifter ønsker vi ikke å bruke om igjen, helt eller delvis. Derfor er det viktig å sortere ut miljøgiftene i disse byggevarene, og sørge for å avhende dem på korrekt måte slik at miljøgifter ikke blir en del av en sirkulær økonomi.

I hvilke byggevarer finnes det miljøgifter?

Veilederen «Om miljøgifter i eldre byggevarer» i Byggenormserien – som er en del av vår tjeneste Byggeportalen – omfatter en oversikt over hvilke miljøgifter som tidligere har blitt brukt i byggevarer, i hvilken periode disse ble installert og når de ble forbudt. I tillegg en henvisning til hvordan disse byggevarene skal behandles ved avhending.

Les mer om dette og andre relevante emner for byggenæringen i Byggeportalen. Ta kontakt med vår salgsavdeling dersom du ønsker et abonnement på tjenesten.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

– Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Digitalisering er vakkert

– Gode, digitale produktdata, samlet på ett sted er fundamentalt viktig, uttaler Rune A. Rystad, Country Manager i OSO Hotwater. Det 91 år gamle selskapet har lenge prydet seg med tittelen Norges sterkeste merkevare, og nådde i år en ny milepæl.

Øker effektiviteten betydelig, enkelt og greit

– For oss blir NOBB-databasen den plattformen vi er på, som vi ønsker å henvise våre kunder til og hvor de skal hente sine produktdata fra oss. Dette gir oss også et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke er der, sier Gro Fjeldstad, avdelingsleder i Geberit.