NOBB-databasen:

  • Etablert i 1993, først distribuert via disketter, deretter CD-ROM plater før det digitale tok over.

  • Viktig bindeledd for utveksling av produktdata mellom leverandør og handel.

  • I 2023 er det 800.000 aktive varer innen bygg fordelt på 630 leverandører.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen


Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Norsk Byggevarebase (NOBB) har utviklet seg til å bli en database for en hel næring, rett og slett navet i byggenæringen når det kommer til produktdata med over 800.000 unike varelinjer. NOBB er unik i verden, ingen land har en felles database som har så stor bredde i vareutvalget. Vi har databaser i de andre skandinaviske landene, men de har ikke samme bredden.

NOBB fyller 30 år

Byggtjeneste feiret 30 års dagen til NOBB-databasen under NOBB-konferansen. På programmet sto det bare at det skulle komme en bursdagsoverraskelse, dette viste seg å være to hederspriser, en til en leverandør og en til en handelsbedrift.
Det er mange bedrifter som fortjener en stor takk for sin innsats over lang tid for lang og tro tjeneste for NOBB. Men det er også noen enkeltpersoner som har utmerket seg med å bidra til digitalisering i bransjen og løfte innholdet i NOBB.

Se historien om NOBB

Fortalt av de som var med fra starten.

Hedersprisen for leverandør

Prisen gikk til et selskap som har vært med helt siden 1993 og er det selskapet som har vært lengst i NOBB. De har vist stort engasjement og har vært en pådriver i bransjen. Selskapet har stukket av med Årets NOBBer hele to ganger, i 2004 og i 2010, og er den leverandøren som har det laveste avtalenummeret i Byggtjeneste, nærmere bestemt 03/93.

Hans Olav Bømark mottok Hedersprisen for Isola under NOBB-konferansen.
Hans Olav Bømark mottok Hedersprisen for Isola under NOBB-konferansen.

Hedersprisen for leverandør gikk til Isola AS og ble mottatt av Hans Olav Bømark.

Hederspris for handelen

Denne prisen gikk til et selskap som har vært med siden 1995, de har medvirket positivt til utviklingen av NOBB og har stått på for digitaliseringen, både som bruker og som leverandør. De har også bidratt sterkt med ressurspersoner over mange år i arbeidet med utviklingen av NOBB. Prisen ble mottatt av en person som har jobbet med NOBB siden 1999, personen har sittet i Kvalitetsforum og har deltatt i vår tekstgruppe som har jobbet med forbedring av varetekster siden 2000-tallet.

Rune Jensen har jobbet med NOBB siden 1999 og har vært med å påvirke databasens utvikling.
Rune Jensen har jobbet med NOBB siden 1999 og har vært med å påvirke databasens utvikling.

Hedersprisen for handelen gikk til Byggmakker Handel og ble mottatt av selveste Rune Jensen.

 

Byggtjeneste takker for innsatsen og ser frem til videre samarbeid.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.