Foreslåtte tiltak:

 • Nye rammebetingelser gjennom EUs «Green Deal»

 • Innstramminger i lån til bygg som ikke er dokumentert grønne

 • Tilegne seg kunnskap om grønne bygg

 • Fase ut produkter som ikke vil overleve kommende miljøkrav

 • Bruke produkter med miljøprofil som f. eks ECOproduct

Grønt lys i enden av tunnelen


Vi kan velge å gjøre koronakrisen til en omstart for en fremtid som uansett blir annerledes, tar Katharina Th. Bramslev daglig leder av Grønn Byggallianse til ordet for.

Vi vet at vi uansett vil måtte omstille oss til nye krav fra EU og nasjonale myndigheter om klimakutt og bedre ressursutnyttelse. Vi må omstille oss til nye krav fra leietakere, investorer, banker og unge jobbsøkende.

«Det blir ikke noe business-as-usual framover – uansett.»

Katharina Th. Bramslev – Grønn Byggallianse

Hva konkret kan vi gjøre?

Katharina kommer med gode innspill om hvordan myndighetene kan velge å gi tiltakspakker med grønne føringer og bedrifter kan velge en omstart der de ruster seg til å møte framtidens rammebetingelser. Effekten vil være å holde hjulene i gang, men med en litt annen dimensjon på hjulet enn før:


 • Rehabilitering av eksisterende bygg gir mindre klimafotavtrykk, og må derfor gjøres mer lønnsomt enn nybygg og riving.

 • Det kan gis insentiver til eiendomsselskaper og andre aktører i bransjen som går foran, og tar kostnader og risiko ved mer bærekraftige løsninger.

Det finnes i dag miljøvurderinger som viser hele fotavtrykket av en byggevare. ECOproduct er en av flere miljøprofiler en byggevare kan ha, men den eneste som dekker helse og miljø, drivhuseffekt, inneklima og energiforbruk.

Les mer om ECOproduct

Bedrifter kan investere ansattes tid i å øke kunnskap om hvilke endringer som kommer:

 • Nye rammebetingelser i bygg- og eiendomssektoren gjennom EUs «Green Deal», hvor blant annet en handlingsplan for sirkulær økonomi vil ha stor betydning for næringen.

 • Innstramminger i lån til bygg som ikke er dokumentert grønne gjennom f. eks. sertifisering.

 • Rådgivere, arkitekter og entreprenører må tilpasse seg et marked i endring, ved å tilegne seg kunnskap om hvordan de kan tilby grønne bygg og områder.

 • Produsenter kan fase ut produkter som ikke vil overleve kommende miljøkrav og heller satse på og markedsføre de som vil overleve.

Et vindu for å legge til rette for en grønnere hverdag

Som alltid vil de som kan gripe mulighetene i å tilpasse seg endringer, komme best ut av situasjonen. «Koronavinduet» kan brukes som mulighetsrom til å legge til rette for en varig konkurransedyktig omstilling som gir en mer bærekraftig økonomi i enden av tunellen.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.