Året for Byggtjeneste:

  • NOBB Leverandør gikk på lufta som planlagt, våre leverandørkunder er veldig fornøyde.

  • Økt fokus på miljødata, antall maskinlesbare EPDer i NOBB stiger dag for dag.

  • Prosjektet for å få NOBB – VAVVS-databasen inn i NOBB Leverandør ble påbegynt og er i rute for lansering innen utgangen av første kvartal.

God fremdrift for Byggtjeneste i 2023


Året som snart er omme, har vært tettpakket av små og store milepæler innen flere områder. Vi spurte vår nye administrerende direktør Mikkel Nielsen om han kunne oppsummere året for Byggtjeneste.

Vi runder av et høyintensivt år i byggenæringens tjeneste. 24. mars lanserte vi NOBB Leverandør etter halvannet års utvikling.

Foruten langt bedre brukeropplevelse beviste de innebygde kvalitetskontrollene verdien fra første stund. I ettertid har vi sammen redusert produktdatafeil med mer enn 56 %. Lanseringen sparket i gang et nytt og nesten like stort utviklingsprosjekt – videreutviklingen av NOBB Leverandør for å kunne gi de samme gode opplevelsene til VA- og VVS-bransjen. 19. november markerte en foreløpig milepæl. Da gikk vi feilfritt på lufta med ny felles varegruppestruktur for både byggevarer og VA/VVS-varer. Takk for gode bidrag fra alle dere som deltok i arbeidsgrupper.

Miljødata: Dobling av maskinlesbare EPDer

Som svar på våre kunders behov og vårt eget ønske om å levere mer effektivt på miljødata lanserte vi i høst et internt innsatsteam. Og mye spennende koker. I første omgang har vi mer enn doblet antallet GWP-verdier og er nå den største kilden til slike miljødata for byggenæringen i Norge.

I skrivende stund har leverandørene i NOBB lagt inn 43 000 maskinlesbare EPDer i NOBB Leverandør.

NOBB-konferansen ble en suksess

NOBB-konferansen med sitt tunge faglige fokus og høytidelige prisutdelinger, ble spritet opp med startup-timen, nettverksbygging og tilløp til rockekonsert under festmiddagen på dag 1, og var et relasjonsmessig høydepunkt. Antall deltakere, og gode tilbakemeldinger viser at dette er et foretrukket arrangement. Vi har allerede pekt skoene i rett retning for å skape et enda bedre arrangement 13. og 14. november, 2024 på Radisson Blu Scandinavia i Oslo sentrum.

NOBB-konferansen demonstrerte for oss newbees at Byggtjeneste har spilt, og spiller, en avgjørende rolle i digitaliseringen av byggenæringen. Gjennom NOBB har Byggtjeneste strukturert og standardisert lenge før det fantes standarder. Sammen med dere har vi skapt digitale leveransekjeder som posisjoner norsk byggenæring i særklasse relativt til andre land.

Se analyse fra Prognosesenteret for 2024

Vi er klare for 2024

Vi går spente inn i et nytt år. Mer enn noen gang må vi fortsette å digitalt effektivisere byggenæringen for å skape deres konkurransekraft. Første milepæl blir 19. mars når alle VA- og VVS-aktører åpner døren inn til NOBB Leverandør. Da kan de begynne å nyte godt av de samme funksjonene som byggebransjen har opplevd. Men, det starter også et nytt teamarbeid mellom dere og oss, for å løfte datakvaliteten. 

Vi ønsker oss tydelige kunder som setter krav og hjelper oss å bli bedre. Vi skal lytte. Vi lover!

Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste

Innen miljø er nye grep planlagt for å øke berikelsen av miljødata. Og vi har lyttet til innspill og vil utvikle funksjonalitet som gjør det enklere å få oversikt over egne abonnementer. Vi skal også rette blikket innover og styrke fokuset på datakvalitet, databredde og kompletthet. Hva ønsker vi så fra dere? Vi ønsker oss tydelige kunder som setter krav og hjelper oss å bli bedre. Vi skal lytte. Lover!

Hva får klokken til å tikke i Byggtjeneste?

Arbeidslivet er allikevel mest fylt av hverdager. Også i Byggtjeneste. Det som får oss opp om morra’n er gleden over daglige små og store treffpunkter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Jeg håper du opplever våre medarbeidere slik jeg har lært de å kjenne. Varme, omtenksomme, rause og tvers gjennom folkelige.

Nyt julen – lad batteriene

Ingen viser den beste versjonen av seg selv uten avkobling og impulser utenfra. Julen er tiden for å puste frisk luft, la tankene vandre uten mål og mening og å være ekstra til stede med familie og venner. Lederskap er også å gjøre prioriteringer som sikrer dette for kollegaer og forretningspartnere. Og medarbeidere plikter å forvalte muligheten på beste måte.

På vegne av det fantastiske teamet i Byggtjeneste ønsker jeg deg en fredfylt jul, god feiring av det nye året og løfter om mye moro i 2024.

Mikkel

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.