Om Tørn.no:

  • Selger ubrukte kurante byggevarer til reduserte priser

  • Nå kan du handle i tilbudskroken på alle byggevarehus samtidig

  • Varene kan enten hentes i byggevarebutikken eller man kan få det tilsendt

  • Byggevarehusene får solgt overskuddsvarer og det blir mye lettere for sluttkunden å få tak i det han trenger

  • Tørn.no benytter integrasjon med NOBB for å hente produktdata

Selger overskuddsvarer med utstrakt bruk av produktdata


Den nettbaserte markedsplassen Tørn.no selger overskuddsvarer fra byggevarehusene i hele landet. Produktdata fra NOBB forenkler denne prosessen.

– Produktdata er selve grunnmuren for oss, og for å få en slik plattform og fasilitator til å fungere er du helt avhengig av å gjøre det enkelt for både selger og kjøper. Da er produktdataene helt avgjørende, sier gründer og daglig leder i Tørn.no, Anjali Bhatnagar.

Våren 2020 lanserte hun en pilot av markedsplassen Tørn.no, som selger overskuddsvarer fra ulike byggevarehus til forbrukere og mindre firmaer. Like etter den påfølgende sommeren var Tørn.no i full drift. Fra tidligere har Bhatnagar lang fartstid fra blant annet Telenor og Creuna, men har aldri satt sin fot i byggebransjen, før nå.

Se foredraget på NOBB-konferansen

– Jeg tror det er kjempeviktig med innovasjon og nytenking i byggebransjen. Det er en av de mer konservative bransjene jeg har vært borti, og derfor tror jeg det er sunt at det kommer noen outsidere med en annen bakgrunn inn og røsker litt opp i ting, sier hun.

Les mer om NOBB integrasjon

Produktdata er avgjørende i digitaliseringen

Anjali Bhatnagar var blant foredragsholderne på NOBB-konferansen 2020, hvor hun viet mye tid til å snakke om hvor viktig produktdata er for en digital nyvinning som Tørn.no.

– For at kundene skal handle må de ha mest mulig informasjon om produktet. Vi og budfirmaene må kjenne produktets vekt og volum for å beregne fraktkostnader, og varehusene bør ha en enklest mulig prosess for å effektivt annonsere varene hos oss. Her spiller produktdata og NOBB-databasen en kjempeviktig rolle, sa Bhatnagar under NOBB-konferansen.

Siden oppstarten har Tørn.no hatt en solid vekst. Markedsplassen benyttes nå av nærmere 100 varehus over hele landet, og Bhatnagar ser for seg en rask vekst videre.

– Vi er fortsatt på et tidlig stadium, men foreløpig har vi avtale med Optimera og Neumann bygg. I løpet av det neste halvåret satser vi på å få 250 varehus på Tørn.no, så potensialet er enormt, sier hun.

Slik fungerer Tørn.no

Tørn.no er en digital markedsplass, som skal være et supplement og en nyttig tjeneste til de eksisterende byggevarehusene – ikke en konkurrent.

Byggevarehusene legger selv ut sine varer på Tørn.no, og på den måten tilgjengeliggjøres overskuddsvarer for kjøpere over hele landet.

– Vi har full integrasjon med NOBB, som gjør at butikkene nesten ikke bruker noe tid på å annonsere sine produkter hos oss. De kan bare taste inn NOBB-nummeret, så hentes all produktinformasjon og bilder automatisk, og derfra lages også selve annonsen automatisk, sier Bhatnagar.

For kjøperne fungerer Tørn.no som en helt vanlig nettbutikk, bare at sortimentet utelukkende består av overskuddsvarer med rabatterte priser. 


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.