Første halvår for Byggtjeneste:

  • NOBB Leverandør ble lansert og godt mottatt hos våre leverandørkunder.

  • NOBB Miljødata har fått noen forbedringer

  • Nominell og aktuell kubikk ble innført.

  • Vi jobber med forent varegruppestruktur i mellom NOBB og NOBB-VAVVS.

Foran skjema og med stø kurs


Etter nok et hendelsesrikt halvår i Byggtjeneste ser vi frem til en god sommer. Men før vi tar fatt på sommeren må vi oppsummere første halvår for Byggtjeneste.

Frem til utgangen av mars gjorde vi siste finpuss og klargjøring av vår store satsning på ny «NOBB Leverandør». Løsningen er 100% egenutviklet og tilpasset behovene til våre over 1000 brukere på leverandørsiden. 24. mars, en uke før tiden, klippet vi snoren for denne storsatsningen og strategisk viktige veivalget. For oss har dette prosjektet vært en real opptur, vi har fått på plass en løsning som tilfredsstiller kundenes behov og som våre ansatte kan være stolte av. Løsningen vil gjøre hverdagen enklere for alle parter.

NOBB Leverandør har blitt svært godt mottatt og effekten løsningen har hatt på innhold og datakvalitet har overgått vår forventning. Etter oppstart har det kun vært mindre feil som vi har rettet opp i, og dette har gitt oss kapasitet til å utvikle og forbedre andre løsninger og tjenester vi har i vår portefølje.

Andre tjenester har fått et løft

Vi har forbedret NOBB Miljødata, som stadig flere leverandører benytter for å distribuere sine produkters fotavtrykk på CO2. Vi har i løpet av våren fått flere brukere på tjenesten, disse tar i bruk miljødata på nær 20.000 produkter som vil effektivisere prosessen med å lage miljøkalkyler og klimagassregnskap. Vi har også løst utfordringer med NOBB Frakt, og for kunder innen trelast. Trelast er NOBB-databasens største produktkategori, her har vi fått på plass en metode for å håndtere nominell og aktuell kubikk.

Vi har også gjort endringer på Byggeportalen som flere tusen brukere opplever som en forbedring.

Se webinar om kubikk

Sammenslåing av NOBB og NOBB-VAVVS

En av årsakene til at vi valgte å utvikle en ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør, var å danne grunnlaget for å samordne NOBB- og NOBB-VAVVS databasene. Med den nye NOBB Leverandør på plass er vi nå godt i gang med planlegging og utvikling av løsninger, regelverk og struktur for få disse to databasene over på én teknisk plattform. Implementering vil foregå i 1. kvartal neste år der det er viktig for oss at endringer som påvirker kunder og brukere skjer i et tempo som de klarer å håndtere. For å være konkret så vil det komme endringer på bl.a. varegruppestruktur, nytt NOBB Eksport API, ny dokumentdatabase, implementering av ETIM 9 og ny web-applikasjon som skal erstatte dagens NOBB.no og NOBB-VAVVS.no.

Med andre ord så er det mye å se frem til og mye vi gleder oss til å vise frem utover høsten.

NOBB-databasen fyller 30 år

I år fyller NOBB 30 år og dette skal vi feire under årets NOBB-konferanse. Derfor ber vi dere allerede nå sette av datoen til årets NOBB-konferanse som arrangeres 15. – 16. november. Her vil vi feire det fellesskapet vi har fått anledning til å utvikle siden den spede begynnelse i 1993.

God sommer til alle kunder og samarbeidspartnere

Takk til alle våre kunder og samarbeidspartnere som benytter oss og på vegne av alle i Byggtjeneste ønsker jeg dere en strålende sommer!

Påmeldingen til årets NOBB-konferanse åpnes til høsten.
Påmeldingen til årets NOBB-konferanse åpnes til høsten.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

– Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Digitalisering er vakkert

– Gode, digitale produktdata, samlet på ett sted er fundamentalt viktig, uttaler Rune A. Rystad, Country Manager i OSO Hotwater. Det 91 år gamle selskapet har lenge prydet seg med tittelen Norges sterkeste merkevare, og nådde i år en ny milepæl.

Øker effektiviteten betydelig, enkelt og greit

– For oss blir NOBB-databasen den plattformen vi er på, som vi ønsker å henvise våre kunder til og hvor de skal hente sine produktdata fra oss. Dette gir oss også et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke er der, sier Gro Fjeldstad, avdelingsleder i Geberit.