Gjensidige tar i bruk NOBB

  • Forsikringsselskapet har behov for å ha kontroll over kostnadene

  • Benytter integrasjon fra Byggtjeneste for å berike eget kalkulasjonssystem

  • Gjensidige har 10.000 løpende saker med bygningssaker gående til enhver tid

Fikk raskt kontroll med NOBB


Gjensidige reparerer for 1,5 milliarder i året. Da materialprisene økte kraftig våren 2021, økte samtidig Gjensidiges behov for kontroll. Da var veien kort til Byggtjeneste og deres database.

– Vi bruker NOBB-databasen til å gruppere alle materialene vi har i kalkylesystemet vårt, i tillegg til at vi får miljømerking, innleder Anneli Rundgren, innkjøpssjef i Skadeinnkjøp Eiendom i Gjensidige.

Se innlegget fra NOBB-konferansen

10.000 løpende bygningsskader

Forsikringsselskap har et omfattende materialbruk knyttet til skadehåndtering. Det er til enhver tid 10.000 løpende bygningsskader. Alt blir kalkulert i et eget system, og hvert enkeltmateriale som blir benyttet for å erstatte skaden legges inn. I sum dreier det seg om svært mye, og Gjensidige så behovet for å gruppere og sortere.

– Når materialprisen økte så mye i år, kjente vi på behovet for å kategorisere materialene våre, for å se hvordan vi er eksponert, sier Rundgren.

Les mer om NOBB

Ved en standard skade utgjør materialandelen i gjennomsnitt rundt 20 prosent av den totale kostnaden.

– Det hadde vært enda verre hvis arbeidskostnadene løp løpsk, men det er selvsagt viktig å ha kontroll på materialkostnadene, understreker innkjøpssjefen.

– Takket være NOBB-integrasjonen vet vi noe om hvordan vi er påvirket, vi kan regne ut kostnader og vi får kontroll, fortsetter hun.

Bærekraft

Kontroll på materialer og kostnader er selvfølgelig grunnleggende. Et annet viktig element for Gjensidige er miljø. Liv, helse og verdier skal sikres, og det skal skje på en bærekraftig måte.

Anneli Rundgren fra Gjensidige snakket om noen mindre kjente måter å bruke produktdata fra NOBB.
Anneli Rundgren fra Gjensidige snakket om noen mindre kjente måter å bruke produktdata fra NOBB.

– Vi er veldig opptatt av bærekraft og det opplever vi at NOBB er også, sier Rundgren.

Gjennom NOBB-basen kan Gjensidige nå få en oversikt over miljømerkede materialer. Det skal være enkelt å gjøre gode, smarte valg.

– Vi ønsker at leverandøren skal kunne se i sine kalkyler hvilke materialer som kan benyttes, og hva som er miljømerket, sier Rundgren.

Erstatningene skal være bærekraftige, men kanskje aller helst vil de øke andelen gjenbruk.

– Vi ønsker å redusere det fotavtrykket det er for miljøet når det har oppstått en skade. Vi vil i utgangspunktet redde mest mulig verdier. Slik har vi tenkt lenge, men der har vi fått hjelp fra fokuset på bærekraft, fortsetter hun.

Kalkulatorer og klimaregnskap

Gjensidige ser også lenger frem enn det. På NOBB-konferansen ble det presentert løsninger og ideer som Rundgren lot seg inspirere av. Hun vil gjerne kunne måle CO2-avtrykk per skadesak, noe som er mulig med C02-forbruk per varenummer i NOBB-basen og NOBB Miljødata.

– Det er det jeg ser for meg i kalkylesystemet vårt. En C02-kalkulator kunne kommet frem til den mest bærekraftige løsningen. Hva er forskjellen på å reparere kontra det å rive og erstatte? Dette ville hjulpet med å ta de smarte valgene, sier innkjøpssjefen.

God erfaring

Som vi var inne på innledningsvis: Da behovet for kategorisering av materialene meldte seg, var veien fra tanke til handling kort. Rundgren var allerede kjent med Byggtjenestes database. Gjensidige kunne raskt integrere databasen mot deres eget kalkylesystem, og har fått hjelp underveis til å finjustere.

– Vi trengte litt sparring nå i høst, der Byggtjeneste hjalp oss med å forstå hva vi måtte gjøre for å få en enda bedre løsning. De er veldig positive, og jeg føler at det har gått veldig greit, sier Anneli Rundgren.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.