Felles database gir en fremtidsrettet næring


Sammenslåingen av NRF Databasen og NOBB skaper en fremtidsrettet næring og en mer effektiv hverdag for hele bransjen, gjennom én felles kilde til produktdata på tvers av bygg og VA/VVS. Se opptak fra webinaret for mer informasjon om hva dette betyr for deg og din bedrift.

Norsk Byggtjeneste AS tar grep og forbedrer ytterligere sitt tilbud til leverandører og brukere av byggevarer. 1. januar i år overtok Byggtjeneste databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Nå er byggenæringens største varedatabaser, NOBB, og NRF Databasen slått sammen til en. På et webinar 24. mars fikk den nye, sammenslåtte basen sitt navn – NOBB – VAVVS – og nytt design. Over 600 så webinaret direkte.

Se webinaret om sammenslåingen

– Løsningen gjør det enklere for brukere og leverandører, siden man fra nå av kun har én database å forholde seg til, poengterer adm.dir. i Norsk Byggtjeneste AS, Øyvind Skarholt. Til sammen er produktdata på nær 1 000 000 produkter fra 930 leverandører samlet i den nye, sammenslåtte databasen.
Hovedhensikten med webinaret var å informere bransjene om de videre planene og hva man kan forvente å få fra den nye sammenslåtte databasen.

Omtalte temaer på webinaret:

  • Hvordan blir fremtiden til VA/VVS-bransjens egen varedatabase
  • Hvilke muligheter gir dette byggenæringen
  • Hva skjer med NOBB og NRF-databasene
  • Hvordan blir fremtidens varedatabase for hele byggenæringen.

– Det er meget viktig at vi legger til rette for forankring i hele næringen, at brukerne av produktdata og leverandørene får til et godt og nyttig samarbeid. Byggtjeneste vil ta en sentral rolle her, understreker Skarholt.

Ved å etablere flere verdikjedebaserte fora, slik som Standardiseringsutvalg og Kvalitetsforum, kan vi få avdekket verdikjedeleddenes behov. På et slikt grunnlag kan bransjene sammen finne løsninger som er gode for hele verdikjeden – vedta bruk av standarder, etablere varegruppestrukturer, krav og regelverk.

– Vi er svært opptatte av at avgjørelser er faktabaserte og godt forankret i bransjen, fastslår Terje Røising, avdelingsleder VA/VVS i Norsk Byggtjeneste AS. Allerede nå ser vi solide kimer til mange spennende muligheter for bransjene og databasene. Vi skal ikke minst være aktive innen standardisering, PDT-arbeidet (Product Data Templates) og bransjestrukturer. Dermed bidrar vi til en effektiv informasjonsflyt som hele næringen vil ha glede og nytte av.

Spørsmål og svar fra webinaret

Hvordan stiller EFO-databasen seg til en fusjon?
Det er ikke tema for oss, så spørsmålet må rettes til EFO

Har dere en app for dette?
Ja, det finnes allerede en web-app for nettsidene til NOBB – VAVVS.

Vil datakopiering kun gjelde fra NOBB til NOBB-VAVVS, eller begge veier?
Vi vurderer om det er fornuftig med en oppdatering fra NOBB-VAVVS til NOBB også, selv om NOBB har en bredere innholdsstruktur som ikke finnes i NOBB-VAVVS.
 
Er der eller vil det komme et åpent API for oppslag til databasen?
Det finnes i dag APIer, men disse må harmoniseres med NOBB. Det er derfor liten hensikt å ta i bruk de eksisterende APIene i NOBB-VAVVS.

Er det vurdert distribusjon av IFC-modeller for produkter gjennom løsningen?
Det er plass for BIM objekter i NOBB-VAVVS og leverandørene kan legge inn de filtyper de har tilgjengelig.
 
Har vi en dato på når det blir et krav å ha GTIN på alle typer pakninger?
Det er et krav om dette i dag, men det er mulig å få unntak fra regelen hvis GTIN ikke er mulig å få fra produsenten. Dette er et unntak ønsket av grossistene.
 
Finnes det planer om å opprette et API for leverandørene så man kan tilføre produktdata til databasen?
Ja, det blir APIer for oppdatering av produkter mot NOBB VAVVS.
 
Vil det være mest hensiktsmessig å oppdatere i NOBB frem til sammenslåing, ettersom denne har et bredere spekter av produktdata?
Etter at vi har satt opp mulighet for oppdatere NOBB-VAVVS fra NOBB, kan den enkelte leverandør selv avgjøre hva som er ønskelig.
 
Vil eksisterende API fortsatt fungere fram til felles løsning foreligger?
Ja, eksisterende API som er i bruk mot NOBB-VAVVS vil bli fungere frem til sammenslåing med en rimelig lang overlappingstid.
 
Vil dere legge til rette for direkte kobling/integrasjon mot leverandørenes PIM?
Leverandørenes PIM løsninger kan koble seg opp mot NOBB-VAVVS med APIer.
 
Hva skjer med appen til NRF, blir den oppdatert?
Den opprinnelige NRF-appen ble stengt i forbindelse med lansering av ny NRF Database i oktober 2020, men en webapp tok over med samme funksjonalitet. Denne vil fortsette.
 
Are the productdata automatically being transfered to the new database? Is it something we have to do?
The suppliers don’t need to do anything, we’ll take care of the transfer of productdata between the databases.
 
Veldig bra innspill fra Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift rundt enighet om hvordan en FDV-dokumentasjon bør se ut og dens innhold.
Vi er helt enig og dette vil bli forelagt Standardiseringsutvalget.
 
Når ser man for seg at dette blir en sammenslått database?
Det vil bli en database så raskt det lar seg gjøre, og vi tar sikte på å få det til i 2022.
 
Vil det komme en felles informasjonskanal, og i tilfellet hvor?
Ja, felles database på nett og felles APIer for overføringer.
 
Vil det bli ett felles nummer eller fortsetter det med både NOBB- og NRF-nummer på en artikkel?
Inntil videre vil VA/VVS ha sju sifferet nummer, men før eller siden må også VA/VVS over på åtte siffer fordi det allerede begynner å bli få ubrukte nummer på sju siffer innen flere produktsegmenter.
 
Tidligere opplevde man at et VVS-produkt kunne tilhøre èn varegruppe hos èn VVS-grossist, mens det samme produktet kunne være tildelt en helt annen varegruppe hos en annen VVS-grossist. Vil dette nå bli ryddet opp i?
Dette er noe som den enkelte grossist gjør selv. Slike saker skal diskuteres i Standardiseringsutvalget under behandling av regelverk
 
Ulike VVS-grossister har ulik enhet på samme varenummer. Dette bør samkjøres.
Du referer nok til bruken av fellesnummer. Løsningen på dette problemet vil bli behandlet i Standardiseringsutvalget.
 
Hva tenker dere om fremtiden til NOBB/NRF nummer, har de fortsatt en verdi?
Bransjehandelsnummer har fremdeles stor verdi. De er meget innarbeidet i daglig bruk, og de fleste etablerte digitaliserte prosesser er basert på bransjehandelsnummer som identifikator.
 
Hvordan skal dere få med leverandørene som ikke ligger i NRF og hvordan løser dere problemet med at det er flere leverandører på et NRF-nummer?
Problemet med fellesnummer vil bli behandlet i Standardiseringsutvalget. For å få med flere leverandører må vi bli så gode at de selv etterspør å ta i bruk databasen, samtidig er det viktig at bransjen bidrar med å stille krav til sine leverandører.
 
Vil alle VVS-grossistene benytte indeksprisen som ligger i NOBB, og kun forholde seg til rabattavtaler opp mot dette?
For at VA/VVS skal bruke prismodulen i NOBB, må verdikjeden enes om det. Dette vil bli en sak for Standardiseringsutvalget.
 
Vil NRFs fellesnumre kanselleres i forbindelse med krav til GTIN og dokumentasjon?
Problematikken rundt bruk av fellesnummer må behandles i Standardiseringsutvalget.
 
Har dere et ønske om å inkludere kriminelle «NRF-fellesnummer» i NOBB?
Problematikken rundt bruk av fellesnummer må behandles i Standardiseringsutvalget.
 
Har NRF-medlemmene forpliktet seg til å forholde seg til Byggtjenestes retningslinjer for egne vare/prisfiler?
Slike spørsmål vil bli behandlet og forankret i Standardiseringsutvalget.
 
Når begynner vi å snakke om NOBB-VAVVS nr, og ikke kalle det NRF nr?
Vi faser ut vår bruk av begrepet, men kan foreløpig ikke døpe det fullstendig om. Dette fordi det er en del av navngivningen på databasefelt og vil skape problemer med pågående digital distribusjon og medføre mye endringer i systemene til mange brukere.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.