Endringer i NOBB varegruppestruktur

 • 2700 moduler blir berørt

 • 400 nye varegrupper blir opprettet

 • 40.000 varer blir berørt av endringen

Byggtjeneste vil holde våre involverte leverandører godt informert om dette prosjektet når vi starter opp til høsten.

Endringer i NOBB varegruppestruktur


I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB – VAVVS. Det har siden overtakelsen vært et mål om å samkjøre de to databasene NOBB og NOBB – VAVVS til én felles løsning.

Denne sammenslåingen er planlagt gjennomført i første kvartal 2024.

En felles varegruppestruktur som er relevant for alle fagområder er en forutsetning for å slå sammen databasene. I samarbeid med aktørene i næringen, ble det i 2022 utarbeidet en felles varegruppestruktur. Den nye strukturen har blitt behandlet og godkjent i Standardiseringsutvalget.

Se video som forklarer prosjektet

Slik gjennomføres prosjektet

Implementeringen av ny varegruppestruktur skal gjennomføres høsten 2023, og lanseres i uke 47. Det er utarbeidet en prosjektplan som innebærer at leverandørene må koble moduler og varer som er berørt til fremtidig struktur. Dette arbeidet vil starte i uke 36. I tillegg vil endringene påvirke NOBB-Kontrakt, og i perioden uke 42 – 46 vil det ikke være mulig å publisere nye varer i varegrupper som skal utgå (og er berørt av endringene).

Les også: Lanseringen har gått over all forventning

Varegruppeendringene vil få følgende konsekvenser:

 • 185 av dagens varegrupper utgår

 • 40 varegrupper berøres av navneendring på varegruppe, hovedgruppe eller overgruppe

 • Ca 400 nye varegrupper vil bli opprettet

Endringene påvirker blant annet varer i varegruppene:

 • 0606 Rør og kummer

 • 09 Byggevarer

 • 30 Varme, ventilasjon og sanitær

 • 3662 Baderom

 • 3667 Utstyr Til Bad, Badstue

Totalt blir ca. 2700 moduler og 40.000 aktive varer berørt av endringene.

Mer informasjon

Du kan finne mer detaljert informasjon om prosjektet i Kunnskapsbasen

Åpne Kunnskapsbasen

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.