Endringer i NOBB varegruppestruktur

 • 2700 moduler blir berørt

 • 400 nye varegrupper blir opprettet

 • 40.000 varer blir berørt av endringen

Byggtjeneste vil holde våre involverte leverandører godt informert om dette prosjektet når vi starter opp til høsten.

Endringer i NOBB varegruppestruktur


I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB – VAVVS. Det har siden overtakelsen vært et mål om å samkjøre de to databasene NOBB og NOBB – VAVVS til én felles løsning.

Denne sammenslåingen er planlagt gjennomført i første kvartal 2024.

En felles varegruppestruktur som er relevant for alle fagområder er en forutsetning for å slå sammen databasene. I samarbeid med aktørene i næringen, ble det i 2022 utarbeidet en felles varegruppestruktur. Den nye strukturen har blitt behandlet og godkjent i Standardiseringsutvalget.

Se video som forklarer prosjektet

Slik gjennomføres prosjektet

Implementeringen av ny varegruppestruktur skal gjennomføres høsten 2023, og lanseres i uke 47. Det er utarbeidet en prosjektplan som innebærer at leverandørene må koble moduler og varer som er berørt til fremtidig struktur. Dette arbeidet vil starte i uke 36. I tillegg vil endringene påvirke NOBB-Kontrakt, og i perioden uke 42 – 46 vil det ikke være mulig å publisere nye varer i varegrupper som skal utgå (og er berørt av endringene).

Les også: Lanseringen har gått over all forventning

Varegruppeendringene vil få følgende konsekvenser:

 • 185 av dagens varegrupper utgår

 • 40 varegrupper berøres av navneendring på varegruppe, hovedgruppe eller overgruppe

 • Ca 400 nye varegrupper vil bli opprettet

Endringene påvirker blant annet varer i varegruppene:

 • 0606 Rør og kummer

 • 09 Byggevarer

 • 30 Varme, ventilasjon og sanitær

 • 3662 Baderom

 • 3667 Utstyr Til Bad, Badstue

Totalt blir ca. 2700 moduler og 40.000 aktive varer berørt av endringene.

Mer informasjon

Du kan finne mer detaljert informasjon om prosjektet i Kunnskapsbasen

Åpne Kunnskapsbasen

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.