Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Miljødata om byggevarer må være tilgjengelig


Elin Hansen, miljørådgiver i Statsbygg, ser fram til ny masterdata-løsning for Norsk Byggevarebase (NOBB).

Årets NOBB-konferanse byr på kartlegging og løsninger av nye krav, behov og endringer i verdikjeden for produktdata. Som et ledd i dette presenterer Byggtjeneste en helt ny Master Data Management plattform (MDM) som vil erstatte den gamle NOBB vareeier for optimalisering av produktdata i verdikjeden.

Den nye Master Data Management plattformen for informasjon og produktdata i byggenæringen, er en skybasert SAAS-løsning fra Riversand, og vil gi NOBB et skikkelig løft.

Hvorfor er NOBB så viktig?

– Produkt- og informasjonsdatabaser med produktdata, som NOBB, er kilde til informasjon som Statsbygg trenger for å bekrefte kvaliteten på det vi bygger, og for å planlegge drift og vedlikehold av våre eiendommer,  sier Elin Hansen.

Se foredraget på NOBB-konferansen:

Statsbygg har spesielt ansvar

– Statsbygg har et særskilt ansvar når det gjelder reduksjon av miljøfotavtrykket for staten. For at vi skal lykkes med miljømålene for byggeprosjekter og eiendommer er vi avhengig av at miljøinformasjon om byggevarer er tilgjengelig og kan brukes aktivt for styring av prestasjon gjennom verdikjeden. Det stiller store krav til hvordan informasjon forvaltes og utveksles mellom systemer. Jeg skal gi noen eksempler på ting som fungerer – og noen ting som ikke fungerer, sier Elin Hansen.

Ser fram til ny løsning

Tenker du at den nye plattformen til NOBB kan løse noe av det du savner i dagens løsning?

– Ja, å kunne søke særskilt etter produkter som tilfredsstiller BREEAM-krav og konkrete emisjonsnivåer er en funksjonalitet som vil være et nyttig hjelpemiddel, sier Elin Hansen, miljørådgiver i Statsbygg.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Vi må komme tidsnok i gang med å skape fremtiden

– Nå får vi en løsning som kan håndtere alle krav til dokumentasjon rundt miljø og bærekraft.

Digitalisering er vakkert

– Gode, digitale produktdata, samlet på ett sted er fundamentalt viktig, uttaler Rune A. Rystad, Country Manager i OSO Hotwater. Det 91 år gamle selskapet har lenge prydet seg med tittelen Norges sterkeste merkevare, og nådde i år en ny milepæl.

Øker effektiviteten betydelig, enkelt og greit

– For oss blir NOBB-databasen den plattformen vi er på, som vi ønsker å henvise våre kunder til og hvor de skal hente sine produktdata fra oss. Dette gir oss også et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke er der, sier Gro Fjeldstad, avdelingsleder i Geberit.