Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Miljødata om byggevarer må være tilgjengelig


Elin Hansen, miljørådgiver i Statsbygg, ser fram til ny masterdata-løsning for Norsk Byggevarebase (NOBB).

Årets NOBB-konferanse byr på kartlegging og løsninger av nye krav, behov og endringer i verdikjeden for produktdata. Som et ledd i dette presenterer Byggtjeneste en helt ny Master Data Management plattform (MDM) som vil erstatte den gamle NOBB vareeier for optimalisering av produktdata i verdikjeden.

Den nye Master Data Management plattformen for informasjon og produktdata i byggenæringen, er en skybasert SAAS-løsning fra Riversand, og vil gi NOBB et skikkelig løft.

Hvorfor er NOBB så viktig?

– Produkt- og informasjonsdatabaser med produktdata, som NOBB, er kilde til informasjon som Statsbygg trenger for å bekrefte kvaliteten på det vi bygger, og for å planlegge drift og vedlikehold av våre eiendommer,  sier Elin Hansen.

Se foredraget på NOBB-konferansen:

Statsbygg har spesielt ansvar

– Statsbygg har et særskilt ansvar når det gjelder reduksjon av miljøfotavtrykket for staten. For at vi skal lykkes med miljømålene for byggeprosjekter og eiendommer er vi avhengig av at miljøinformasjon om byggevarer er tilgjengelig og kan brukes aktivt for styring av prestasjon gjennom verdikjeden. Det stiller store krav til hvordan informasjon forvaltes og utveksles mellom systemer. Jeg skal gi noen eksempler på ting som fungerer – og noen ting som ikke fungerer, sier Elin Hansen.

Ser fram til ny løsning

Tenker du at den nye plattformen til NOBB kan løse noe av det du savner i dagens løsning?

– Ja, å kunne søke særskilt etter produkter som tilfredsstiller BREEAM-krav og konkrete emisjonsnivåer er en funksjonalitet som vil være et nyttig hjelpemiddel, sier Elin Hansen, miljørådgiver i Statsbygg.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.