Om ECOproduct:

 • ECOproduct avdekker byggevarenes klima- og miljøbelastning

 • ECOproduct er basert på informasjon fra miljødeklarasjon (EPD)

 • ECOproduct innfrir krav til materialvalg i BREEAM-NOR sertifisering

ECOproduct – et kjærkomment produkt i det grønne skiftet


Et større fokus på det grønne skiftet medfører strengere krav til produkters dokumentasjon og egenskaper. ECOproduct kan dermed være et nyttig verktøy i et stadig grønnere marked.

– Digitaliseringen av produktdata i seg selv er ikke lenger nok. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere et produkt på en grafisk fin måte, hvis produktet ikke har de kvalitetene som det stilles krav til nå og i fremtiden.

Dette snakket daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev om, i sitt innlegg på NOBB-konferansen i oktober.

Se foredraget på NOBB-konferansen 2020

Bramslev viet store deler av sitt innlegg til å snakke om bedrifters konkurransekraft i et stadig grønnere marked, og la lite skjul på at dokumentasjon av produktenes egenskaper vil være helt avgjørende i fremtiden.

– Dokumentasjonsbehovet blir enda større nå som sirkulærøkonomi blir viktigere. En vesentlig utfordring med å ombruke materialer er at vi ikke har god nok dokumentasjon på det som er i byggene fra før, og sånn kan vi ikke fortsette, sier Bramslev.

ECOproduct – en viktig tjeneste

Under NOBB konferansen trakk Bramslev frem ECOproduct fra Byggtjeneste, som et svært nyttig produkt i utviklingen byggenæringen nå er inne i.

Les mer om ECOproduct

ECOproduct er en database som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). ECOproduct gir på den måten kjøperen muligheten til å enkelt velge de miljømessig beste produktene på markedet. Grønn Byggallianse eier og utvikler kriteriesettet som ligger til grunn for miljøvurderingen som gjøres i databasen.

«Dokumentasjonsbehovet blir enda større nå som sirkulærøkonomi blir viktigere og viktigere»

Katharina Bramslev – daglig leder i Grønn Byggallianse

 
– Byggtjeneste har i mange år jobbet med å lage en fantastisk database, og jeg tror at dette produktet trenger å bli enda bedre kjent fordi det oppfyller mange av de behovene, kravene og tiltakene som nå kommer i full fart, sa Bramslev.

Green Deal – en hestekur fra EU

Blant tiltakene som nå igangsettes for å skru til miljø- og bærekraftsskruen ytterligere, er EUs omfattende tiltakspakke kalt «Green Deal», eller «Grønn Giv» på norsk.

Pakken inneholder en rekke miljøfremmende virkemidler og krav for alle sektorer, hvor EU har uttalt at byggsektoren er blant de viktigste.

– Green Deal kommer som en hestekur fra EU. For produsenter vil det i praksis bety at dersom du ikke kan dokumentere at produktet tilfredsstiller de kravene som kommer, så vil du heller ikke få solgt produktet ditt, sier Bramslev.

Sjekkliste for det grønne skiftet:
 • Lave klimagassutslipp
 • Lang levetid
 • Høy andel resirkulert råstoff
 • Mulighet for fremtidig ombruk eller materialgjenvinning
 • Fravær av miljøgifter
 • Lav avgassing til inneklima
 • Bidra til en bærekraftig helhet
 • Digital dokumentasjon på alle disse punktene

Slik sørger du for å henge med i det grønne skiftet

Under NOBB-konferansen presenterte Bramslev en sjekkliste hun har laget for bedrifter og produsenter som ønsker å henge med i det grønne skiftet, for å være aktuell og konkurransedyktig også i fremtiden.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!