Hva er en EPD?

Environmental Product Declaration betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.

Dokumentasjonen gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

EPD omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp. EPD informerer om miljøegenskaper på en objektiv, sammenlignbar og adderbar måte.

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat


Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden Byggtjeneste startet digitaliseringsprosessen i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

1. juli 2023 er overgangsperioden slutt og kravene til klimagassregnskap trer i kraft. Hvor stor klimapåvirkning større bygg utgjør må nå dokumenteres. Det er et spørsmål om tid før mindre bygg følger etter. Per i dag er over 13 000 produkter i NOBB-databasen blitt beriket med miljødata fra EPD (Environmental Product Declaration). Holte var tidlig på ballen og 1. juni ble SmartKalk Miljø lansert. Løsningen har en «magisk» knapp som henter dataene direkte fra NOBB og inn i kalkylen.

Les mer om NOBB Miljødata

Bjørn Lindebrekke - markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste.
Bjørn Lindebrekke – markedssjef systemleverandører & integrasjon i Byggtjeneste.

– Byggtjeneste tilbyr digitaliserte miljødata som er registrert i NOBB-databasen via et API. Dermed får software-selskapene levert miljøegenskapene på et sølvfat og kan bruke dataene som grunnlag i sine løsninger. Noen har allerede slike løsninger klare, mens andre jobber med saken. Tiden for å hente ut data manuelt fra PDF-filer er over, sier markedssjef systemleverandører & integrasjon Bjørn Lindebrekke i Byggtjeneste.

– Holte har tatt i bruk digitale miljødata i sitt kalkulasjonsprogram SmartKalk. Det ser veldig lovende ut.

Byggtjeneste leverer altså digitale miljødata som gir grunnlaget for å sette opp det påkrevde klimagassregnskapet og SmartKalk henter levende tall fra NOBB. Du får en spesifisert miljødataoversikt i SmartKalk og har full kontroll på at det du gjør er riktig. Samtidig som du kalkulerer bygget, kan klimagassregnskapet lages. Da blir det også enkelt å se hva du kan spare i miljøpåvirkning ved å velge alternative produkter.

Audun Kalleberg - Product Manager i Holte.
Audun Kalleberg – Product Manager i Holte.

– SmartKalk fra Holte er i all beskjedenhet markedets råeste løsning, dette p.g.a. kombinasjonen av produktene man allerede har lagt inn i kalkylen og live-oppslaget mot NOBB for å hente ut miljødata. Dette er per i dag en helt unik løsning, sier Product Manager Audun Kalleberg i Holte.

–  Vi har forsøkt å gjøre det enkelt å komme i gang med klimagassregnskap, fordi rett skal være lett. Klikk og hent er vel nettopp det avslutter Kalleberg.

Sparer tid og kostnader

– På Boligkonferansen nylig presenterte både Byggtjeneste og Holte sine løsninger, forteller Bjørn Lindebrekke.

– Det er viktig for oss å synliggjøre for leverandørene at PDF-ene nå blir tatt i bruk digitalt. Nå kan jobben gjøres maskinelt og automatisk ved hjelp av API-er, helt uten at noen trenger å lese, tolke eller punche tall inn i et system. Manuell oppdatering senere er heller ikke nødvendig. Med et system som henter miljødata fra NOBB sparer man både tid og ikke minst utgifter til kostbare klimagassregnskap utført av konsulenter, som ofte er alternativet.

Vinn-vinn for alle parter

– Leverandørene kan få gjort digitaliseringsjobben og få tallene registrert i NOBB via Byggtjeneste og spare masse tid. Det er en vinn-vinn for alle, sier Bjørn Lindebrekke.

– Og når jobben først er gjort er det greit å vite at miljødataene blir tatt i bruk i andre enden. Vi har økt verdien på dataene vi kan tilby i NOBB-databasen, ved at vi nå kan tilby digitaliserte GWP-verdier (Global Warming Potential).

Hva er en GWP-verdi?

GWP står for Global Warming Potential eller Globalt oppvarmingspotensiale på norsk. Dette er et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren.
GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt sammenlignet med effekten av karbondioksid over en valgt tidshorisont, gjerne mellom 20 og 500 år. GWP-verdiene benyttes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter for ulike gasser, der CO2 utgjør størst utslipp.

Leverandørene eier produktdataene

Å få opprettet en EPD (Environmental Product Declaration) er krevende, leverandøren må oppgi energiforbruk, råvareforbruk etc. for å si hvor stor klimapåvirkningen vil bli ved å produsere denne varen. Tallene må også verifiseres av tredjepart. Varens livssyklus, transport, montering, demontering og avhending må med i en EPD.

– Verdien vi tilfører NOBB-databasen er en omregningsfaktor slik at verdiene fra EPDen blir riktig i forhold til enheten varen selges i. Det sparer mottakeren for å gjøre den omregningen i sitt regnestykke. Det er leverandøren som eier produktdataene og har eierskap til omregningsfaktoren. Leverandøren må også påse at dataene er riktige. Når Byggtjeneste leverer miljødataene fra NOBB er de ferdig omregnet. Et godt eksempel er K-virke som oppgir verdier i kubikkmeter i EPDen, men som selges i løpemeter. Vi har dermed ferdig utregnet miljøavtrykk pr. løpemeter forteller Bjørn Lindebrekke.

Se miljøavtrykket underveis

Foreløpig er det ikke satt noen maksgrense på klimagass i Norge, men det kommer sannsynligvis et tak. Danmark har det allerede. SmartKalk vil vise deg miljøavtrykket underveis mens du kalkulerer, slik at du tidlig ser om kalkylen du holder på med vil være innenfor kravet. 

– Vi er i gang, og miljødata er laget for å brukes. Jeg håper bransjen ser verdien av det, og oppfordrer alle leverandører til å gjøre jobben med å digitalisere sine EPDer. Vær proaktiv og tidlig ute slik at man er på plass i markedet med varer som har digitaliserte miljødata. Til programvareleverandørene er oppfordringen å ta dataene i bruk nå, avslutter Bjørn Lindebrekke.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Felles jakt på fornøyde kunder

– Vi må være sikre på at dataene dere legger inn på produktet er riktige fra starten. Da vil vi få dette til å flyte, og det blir mindre jobb på oss som skal vedlikeholde det videre.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.