Direktoratet for byggkvalitet (DiBK):

  • Er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet

  • Er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet

  • Skal fungere som et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken her i landet

  • Skal bidra til å nå to hovedmål:
    • Sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg
    • Forutsigbare regler for effektiv ressursbruk i byggeprosessen

(Kilde: dibk.no)

Digitalisering er et nøkkelverktøy


– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.

– Det er alltid en viss motstand mot endring ettersom det er tryggere å jobbe med ting man kan fra før. Så mye av utfordringen er rett og slett å få mot til å tenke nytt, begynner Hana Nesheim.

– Vi er alle enige om at det går for sakte med digitaliseringen. Likevel må vi ikke glemme at det er mye spennende som skjer i byggenæringen, bare at det er veldig spredt og lite organisert, fortsetter hun.

Se foredraget fra NOBB-konferansen

Brukervennlige løsninger

Fagdirektøren for digitalisering i DiBK peker på at rundt 90 prosent av bedriftene i næringen har under 20 ansatte. Noe som medfører at svært mange aktører har lite ressurser til å satse stort på digitalisering.

– Jeg tror nøkkelen til suksess er å kunne treffe de små og mellomstore bedriftene med gode støtteverktøy, som er rimelige og enkle å bruke, sier Hana Nesheim.

Direktoratet for byggkvalitet spiller selv en aktiv rolle på digitaliseringsreisen.

– Vi har ansvaret for å realisere bygningspolitikken i landet, og er tilsynsmyndighet for produkter, heiser og installasjoner. Men vi har også en svært viktig rolle med å stimulere til innovasjon, endring og digitalisering i hele byggenæringen, påpeker hun,

Støtter innovasjonsprosjekter

Hana Nesheim var en foredragsholderne under NOBB-konferansen 2023, og der kom hun blant annet inn på hva DiBK gjør for å fremme omstillingen.

– Vi har vært med i Samordningsrådet for digitalisering i bygg- og anleggsnæringen. Her har vi hatt som mål å finne nye løsninger på felles utfordringer, forteller hun.
Mer konkret – de har sett på hvordan man kan drive frem små og konkrete pilotprosjekter som kan demonstrere og konkretisere muligheter for økt digitalisering og dataflyt. Samtidig som løsningene har kommersiell interesse.

– Vi har veldig tro på å starte med slike små, sikre suksesser som jeg kaller det, og så jobbe utfra det. Vår visjon er å begynne smått, men tenke stort, fastslår fagdirektøren.

Verdifull database

Under NOBB-konferansen trakk DiBK-kvinnen også frem viktigheten av sømløs flyt av produktdata av høy kvalitet. Noe som gjør det naturlig å spørre hva hun tenker om NOBB-databasens rolle de kommende årene.

– Vi håper at NOBB kan fortsette å ha en viktig rolle som grunndataforvalter. Og gjerne kunne tilby mest mulig komplette sett av data som trengs ute i byggenæringen. Fra et brukerperspektiv er det veldig greit om man kan hente alt man trenger fra én plass, svarer Hana Nesheim.

Avslutningsvis er digitaliseringseksperten krystallklar på at kravene som vil stilles fremover, kommer til å bli langt tøffere enn dagens.

– De digitalt innfødte begynner etter hvert å komme ut i arbeidslivet, og da kommer det mange «skulle bare mangle»-krav. Kravene til gode grunndata, som gjør at du kan levere spissede tjenester som folk har bruk for, vil bare bli større og større. Generasjonen som kommer nå tar ikke til takke med pdf-er, for det er ikke digitalisering.

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.