Fakta om krafttaket for bedre datakvalitet:
 
 • Initiativet kommer fra Virke Byggevarehandel

 • Medlemmene i Virke Byggevarehandel er: Optimera, Byggmakker, Løvenskiold Handel (Maxbo), Gausdal Landhandleri, Neumann Bygg og OBS Bygg. Mestergruppen og E.A. Smith samarbeider med Virke byggevarehandel om dette initiativet

 • Sortimentet starter på ca 18 000 varer, men dette er forventet å stige

Datakvaliteten i NOBB heves på de mest solgte varene


Virke Byggevarehandel understreket i januar behovet for å bedre datakvalitet på de mest solgte varene i NOBB-databasen. Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon for hele næringen.

Virke Byggevarehandel har overfor leverandører understreket behovet for korrekt, kvalitetssikret og digitaliserte produktdata. Dette blir til masterdata som handelen trenger for å sette ytterligere fart på digitaliseringen, og for å møte kundenes behov.

Dette skal bli et løft for sluttkunden, butikkene, leverandørene og produsentene. NOBB skal være samhandlingsplattformen i sentrum av dette.

– Dette ser vi veldig positivt på. Vi skal legge alt til rette for at vi raskt kan tilfredsstille markedets behov på en enkel og samlet måte mot produsentene, begynner Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS.

« – En jobb, en gang, ett sted, basert på et omforent krav. Det sparer alle aktører tid og krefter på, samtidig som vi vet at dette er det markedet etterspør. »

Øyvind Skarholt – adm. dir. i Byggtjeneste


Mer og bedre produktdata

Digitaliseringen har pågått en stund allerede, i tillegg til at verden har levd i en pandemi i to år. Dette tvinger frem noen endringer i byggenæringen:

 • Pandemien har ført til endrede kjøpsvaner
 • Byggevarekjedene bygger sentrallager
 • Produktdataene løftes direkte ut i netthandelsløsningene
 • En stadig varmere planet forserer utviklingen av miljøvennlige produkter og løsninger

– Byggevarekjedene konsentrerer seg mer og mer om hvordan ting dokumenteres og presenteres ut til sine sluttkunder, men de ser at det er veldig arbeidskrevende, sier Skarholt.

– Dette gir en rask effekt

Da er det ikke unaturlig at søkelyset rettes mot Byggtjeneste og NOBB-databasen, som en formidler av produktdata og dokumentasjon. Markedet har behov for bedre data, og Norsk Byggevarebase (NOBB) er instrumentet for å få det til.

Ole Gunnar Honningsøy – leder i Databasedriftsavdelingen i Byggtjeneste
Ole Gunnar Honningsøy – leder i Databasedriftsavdelingen i Byggtjeneste

– Det er veldig positivt at handelsaktørene nå hjelper oss med å både definere og spisse krav som er håndterbare. Med stadig flere og nye brukergrupper som baserer seg på NOBB som kilde vil initiativet fra Virke gi rask effekt, samt at det vil gi oss en «kickstart» på det videre arbeidet, sier Skarholt.

NOBB er en omfattende database med over 800.000 produkter fordelt på 650 leverandører. Når kravene til korrekthet, nøyaktighet og relevans i masterdata stadig blir større, er det nærliggende å spørre mer om hvordan dette rimer med ord som «håndterbart» og «rask effekt».

Hvordan planlegger man egentlig å gjennomføre dette?

Tett samarbeid med kjedene

– Da vi begynte å se omfanget av dette, så vi raskt at vi måtte samarbeide enda tettere med kjedene. Vi måtte finne ut hvilke produkter som er relevante, sier Ole Gunnar Honningsøy, COO i Byggtjeneste og ansvarlig for NOBB.

Nøkkelen er å identifisere og prioritere. Hvorfor bruke krefter på varer som ikke står i butikkhyllene, eller som ikke har et tydelig behov for utfyllende data?

– Jeg trenger ikke informasjon om HMS på produkter som er ufarlige, men jeg trenger det virkelig på dem som er farlige, eksemplifiserer han.

Derfor har Byggtjeneste bedt byggevarekjedene om å gi tydelige føringer på hvilke produkter som er relevante og viktig for dem. Det har resultert i avgrensede og konkrete sortimentslister. Ut fra dette sortimentet vil Byggtjeneste bruke analyseverktøy og prosessautomatisering for å generere arbeidsoppgaver.

Martin Bondkall – leder for informasjon og kvalitet i Byggtjeneste
Martin Bondkall – leder for informasjon og kvalitet i Byggtjeneste

På denne måten blir det hele håndterbart for både NOBB og leverandørene. Det er mulig med rask effekt. Det handler ikke lenger om en enorm jungel av produkter.

– Arbeidsoppgavene vil langt på vei oppsøke oss basert på det sortimentet som er sendt inn, fremfor at vi må lete etter arbeidet, sier Martin Bondkall, leder for informasjon og kvalitet i Byggtjeneste.

Fire fokusområder

For å avgrense ytterligere er det i denne omgang definert fire hovedområder dette innholdsinitiativet skal konsentrere seg om:

 • Logistikkinformasjon
 • CLP-merking, lovpålagt informasjon rundt farlige produkter
 • Markedsinformasjon
 • Produktegenskaper 

Disse områdene vil igjen tilpasses den enkelte handelsaktør. Det er lite hensiktsmessig å bruke krefter på å dokumentere 800 produkter fra en leverandør, om kjeden kun tilbyr 24 av dem. På denne måten vil Byggtjeneste sitte igjen med et samlet, samordnet og spisset krav. Alt ligger dermed til rette for at de raskt kan tilfredsstille kjedenes behov gjennom en enkel og samlet bestilling mot produsenter og leverandører.

– Dette vil gjøre det mye enklere for byggevarehandelen å få inn de produktdataene de trenger. I stedet for at den enkelte leverandør må forholde seg til 12-13 byggevarekjeder, får de filtrert og kanalisert dette gjennom NOBB, fastslår Øyvind Skarholt.

– En jobb, en gang, ett sted, basert på et omforent krav. Det sparer alle aktører tid og krefter på, samtidig som vi vet at dette er det markedet spør etter nå, fortsetter han.

Positive ringvirkninger

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

Byggtjeneste er konstant på jakt etter å imøtekomme kundenes krav til stadig større bredde, dybde og kvalitet på strukturerte produktdata. Gjennom dette initiativet vil kjernen i NOBB-databasen få et kvalitetsløft. Det vil gi god effekt på kort sikt, og i sin tur nye muligheter. Dette er i sin natur et utviklingsprosjekt. Som Martin Bondkall påpeker, digitalisering handler om å sette informasjon i arbeid.

– Vi er sikre på at dette vil effektivisere våre kunders forretningsprosesser. Det vil kunne bidra til å fjerne avvik og redusere kostnader, og det vil sette kundene våre i stand til å gjøre ytterligere digitaliserings- og automatiseringsprosjekter, fastslår han.

– Nå vet alle at det er viktig

Det er en stor «bestilling» Virke har lagt på Byggtjenestes bord. Jobben som har blitt gjort ved å definere og avgrense gjør allikevel at det er innen rekkevidde at leverandørenes kunder får løst sitt behov for bedre og mer produktdata.

Database-ansvarlig Ole Gunnar Honningsøy er nok lettet over at de ikke må innom over 800.000 poster i databasen. Nå er det konkret og presist. Det er mulig å gjøre et tungt løft, helt uten fare for å knekke ryggen. Dette løses som et lagspill, derfor er han veldig positiv til Virkes initiativ.

– Du kommer ingen vei med digitalisering hvis du ikke får din egen verdikjede til å samarbeide. Dette er et samarbeid mellom konkurrenter om et felles behov som kommer alle til nytte, understreker han.

Derfor tar han og Byggtjeneste utfordringen fra Virke på strak arm med den største selvfølge.

– Vi skal komme med den kraften som skal til for å gjennomføre dette. Vi skal klare dette slik at kjedene blir fornøyde med oss. Nå får vi den drahjelpen vi trenger. Nå vet alle at det er viktig.

– Vår rolle er å gi markedet trygghet på at det vi leverer av produktdata og dokumentasjon er hel ved. Det skal også være forutsigbarhet og trygghet for leverandører som distribuerer informasjon gjennom NOBB. Mange gjør det fordi det er et krav, men vi skal vise verdien av det, konstaterer administrerende direktør, Øyvind Skarholt.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.