Sammenslåing av bygg og VA/VVS til en database:

Som en følge av at Byggtjeneste overtok gamle NRF Databasen blir VA/VVS overført til samme plattform som bygg i NOBB-databasen.

Overgangen gir nye muligheter for VA/VVS til å digitalisere og effektivisere måten produktdataene formidles på.

– Data gjennom NOBB er en forutsetning for oss


– Vi i Saint-Gobain Distribution Norway (SGDN) bygger hele vårt system rundt NOBB-strukturen. NOBB-data er grunnlaget for alle masterdata i våre systemer, vår logistikkhåndtering, dokumentasjonsleveranse og øvrige lovpålagte krav, sier Odd Treffen, direktør forretningsutvikling i SGDN.

– Det blir også en forutsetning for de som vil levere varer gjennom vårt system, at de leverer den digitale flyten gjennom NOBB, understreker Odd. Han mener derfor at hvis du ikke er i NOBB eller ikke legger inn gode data der, vil varene dine blir mindre attraktive.

– I nettbutikker, slik som dahl.no, er gode produktdata avgjørende for produktvalg. Vi skal ha bilder, varetekst som folk forstår, utfyllende beskrivelse produktene og ikke minst tilhørende dokumentasjon. Varer som ikke har dette vil nødvendigvis komme dårligere ut i søk og bli valgt færre ganger enn de som er godt beriket.

Bygger alt rundt NOBB

Saint-Gobain Distribution Norway bygger opp hele sin varegruppestruktur rundt NOBB.

Kennet Hegre – avdelingsleder for masterdata og produktadministrasjon i Brødrene Dahl.
Kennet Hegre – avdelingsleder for masterdata og produktadministrasjon i Brødrene Dahl.

–  Med unntak av de berikelser av dataene vi gjør i egne systemer, så er det de dataene du legger inn i NOBB, som vil være synlige for våre kunder, sier han og får støtte av kollega Kennet Hegre, avdelingsleder for masterdata og produktadministrasjon i Brødrene Dahl:

– Gjør du en god jobb i NOBB, blir dine varer konkurransedyktige, supplerer han og utdyper: – Å håndtere varer har en kostnad. Hvis et produkt har gode grunndata, kan vi skanne strekkoder og dermed tømme pallen raskt, mens et annet bruker produkt kan vi bruke tre timer på å finne ut av, da er det ganske opplagt hvem vi vil velge å jobbe videre med.

 

Gjør du en god jobb i NOBB, blir dine varer konkurransedyktige.

Kennet Hegre – Brødrene Dahl

Felles bransjestandarder

Treffen sier også at de bransjearenaene som skapes gjennom NOBB er viktige for SGDN.

Odd Treffen - direktør forretningsutvikling i Saint-Gobain Distribution Norway.
Odd Treffen – direktør forretningsutvikling i Saint-Gobain Distribution Norway.

– Gjennom databasen kan vi enes om standardiserte løsninger, slik at vi unngår behovet for å følge opp hver enkelt leverandør når det gjelder eksempelvis kvalitet på forpakningene. Vi kan også være ganske tydelige på at vi bruker produktdataene i NOBB for å oppnå god logistikkflyt selv, både digitalt og fysisk. Det er veldig viktig for oss at vi vet hvor mye som skal på den bilen, som igjen bestemmer hvor stor bil vi skal ha. Det er derfor det er avgjørende at disse dataene er kvalitetssikret og validert på en god måte, sier han.

Lansert med hell i 2023

– At vi nå går over til én løsning, vil føre til at alle leddene i verdikjeden får fellesnevnere og referanser til alle varer og varegrupper. Det gjør det lettere å håndtere varer. Det tror jeg kommer til å utgjøre en stor forskjell for oss, mener Kennet Hegre.

Delta på gratis webinar 24. januar: Plan for lansering av NOBB – VAVVS
Her får du mer informasjon om hva som skjer frem mot lansering.


Tor Strand Jacobsen, markedssjef i Byggtjeneste for VAVVS, kan legge til at den nye varegruppestrukturen allerede er lansert for byggsiden med stort hell.

– Vi fikk faktisk ingen negative reaksjoner. Det virker som om folk er fornøyde.
Det gleder Odd Treffen, som understreker at produktene blir mer attraktive om de er i NOBB-basen.

– Det er klart at jo mer effektiv digital innhenting av produktdata vi kan gjøre, jo lettere er det å velge den leverandøren. Standardisering og digitalisering med én felles struktur, slik at man får en felles forvaltning, er veien å gå, sier Odd og poengterer at fra én til mange som er hovedprinsippet med NOBB gir effektivitet og bedre kvalitet.

Det er klart at jo mer effektiv digital innhenting av produktdata vi kan gjøre, jo lettere er det å velge den leverandøren. Standardisering og digitalisering med én felles struktur, slik at man får en felles forvaltning, er veien å gå.

Odd Treffen – Saint-Gobain Distribution Norway

 
– Som i mange andre digitaliseringsprosjekt, handler det her om å skape motorveier for å håndtere digitale produktdata på en effektiv måte. Alt leverandørene trenger å gjøre er å sørge for at informasjonen deres er oppdatert i denne ene plattformen til enhver tid, så transporterer vi og andre tekniske handelshus disse videre.

Bærekraft

Digitalisering er også bærekraft, mener Odd.

–  Data som gjør at vi kan identifisere og levere riktig forpakning til rett sted og tid, fører til betydelige besparelser i distribusjonsressurser, sier han og legger til:

– Vi har blant annet valgt oss FNs bærekraftsmål nummer 17, som handler om å samarbeide for å nå målsettinger. Vi har bidratt mye og ønsker å bidra mer, slik at kan løfte dette i en felles retning. For dette vil gjøre at vi jobber mer effektivt og får mer bærekraftige løsninger fremover.

Les også: – Dette er et konkurransefortrinn for Grundfos

I Byggtjeneste er de opptatt av å tilrettelegge for fremtiden.

– I 2023 passerte vi 40 000 produkter med digitaliserte miljødata i NOBB-basen. Den nye tekniske plattformen blir også en skalerbar, dynamisk plattform. Så fremtidig behov er allerede tatt høyde for, beroliger Tor.

Tor Strand Jacobsen - markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste.
Tor Strand Jacobsen – markedssjef VA/VVS i Byggtjeneste.

Ressurssparing

– Den nye databasen er definitivt effektiviserende for oss. Noen av de ressursene vi i dag bruker på manuelle operasjoner, kan kanaliseres over til å jobbe med kvaliteten på våre grunndata. For selv om vi får høy kvalitet gjennom NOBB, vil det fortsatt være behov for å berike vår grunndata, mener Treffen.

– At Byggtjeneste samler alle krav og fremmer kompetanseoverføring, er til stor hjelp for bransjen. At vi har en felles teknisk plattform og at vi står sammen gir bransjen en enorm styrke.

Les også: Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

 

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.