Faktaboks overskrift er heading 5 i bold

  • Punkt 1

  • Punkt 2

  • Punkt 3

I denne boksen kan man også ha vanlig tekst som f.eks kan gi en kort forklaring av saken.

Byggtjeneste styrkes innenfor viktige satsningsområder


Vi styrker nå vår satsning på Miljødata og VAVVS bransjen for å kunne øke vår tilstedeværelse og sikre tettere dialog med markedet. Da må vi ha de beste og rette folkene med på laget, sier kommersiell direktør i Norsk Byggtjeneste AS, Morten Stensrud.

Tor Strand Jacobsen og Øyvind Skarholt.
Tor Strand Jacobsen og Øyvind Skarholt.

Her er de to nye ressursene som kom på plass i begynnelsen av september:

Tor Strand Jacobsen (53) tiltrer stillingen som «Markedssjef VA/VVS». Tor har bakgrunn fra selskaper som Pipelife, Ahlsell, Hansgrohe og V&B Gustavsberg og vil tilføre forståelse og kjennskap til VA- og VVS bransjen. Han vil ha en operativ rolle internt og eksternt med fokus på våre kunder og samarbeidspartnere som en synlig og tilgjengelig kontaktperson.

Kjennskap til bransjen viktig

Adm. dir. Øyvind Skarholt, påpeker at Byggtjeneste har jobbet sammen med aktørene i VA- og VVS-bransjene for å etablere arenaer for samhandling og struktur.

– For å løfte dette videre og utvikle løsninger trenger vi en ressurs som kjenner disse bransjene fra innsiden. Med Tor Strand Jakobsen med på laget får vi en som kjenner disse fra både grossist og fra leverandørsiden sier Skarholt.

Morten Stensrud, Joakim Larsen og Øyvind Skarholt.
Morten Stensrud, Joakim Larsen og Øyvind Skarholt.

Joakim Larsen (38) tiltrer stillingen som «Fagsjef miljø». Joakim kommer fra rollen som fagansvarlig miljø i OBOS Prosjekt. I tillegg til å ha ansvar for utarbeidelse og implementering av miljøtiltak har han bred erfaring som energi- og klimarådgiver. Joakim skal fortsette arbeidet med å utvikle miljødata og bygge ECOproduct-databasen som begge er essensielle for å hjelpe BAE-bransjen i det grønne skiftet.

Kompetanseløft

På miljøområdet lanserte Byggtjeneste i vår «NOBB Miljødata» som opplever stor interesse og pågang fra både leverandører og brukere.

– For å kunne imøtekomme kunder og brukere av miljødata er det viktig at vi har ressurser hos oss som er faglig kompetente», sier Skarholt.

– Med sin solide kompetanse og erfaring vil Joakim gi våre kunder tryggheten for at de gjør rette valg. Begge de to som nå kommer inn har i tillegg de personlige egenskapene som vi er ute etter for løfte både oss og næringen videre avslutter Skarholt.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!