Viktige tjenester fra Byggtjeneste:

  • Produktdata: NOBB – Norsk Byggevarebase

  • Regelverket: Byggtjeneste Portalen

  • Miljømerke for produkter: ECOproduct

  • Dokumentasjonsverktøy for entreprenør: ProsjektDok

  • Innsamling av dokumentasjon: ByggDok

Byggtjeneste styrker laget


Byggtjeneste har ansatt to nye ledere for å møte digitaliseringen og etterspørselen etter Byggtjenestes sentrale tjenester for byggenæringen.

Digitaliseringen og etterspørsel etter våre tjenester og produkter setter ytterligere fart, og som den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon opplever vi stor pågang og aktivitet fra næringen og rett før koronapandemien slo inn for fullt fikk vi inn to nye sentrale ledere til Norsk Byggtjeneste AS forteller adm.dir. i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt.

– Etter at jeg tiltrådte i fjor sommer har jeg brukt tiden på å strukturere måten vi er organisert på og hvordan vi er best tjent med å utvikle oss videre. Med to nye ledere for hhv. «IKT» og «Produkt og Salg» er jeg meget trygg på dette er de rette for å være med på å løfte oss, våre kunder og næringen videre, poengterer Skarholt.

De to nye er:

  • Øystein Berg – CTO/IKT-direktør (47 år) som kommer fra stilling som VP Technology i Mintra Group. Her var han med på å utvikle selskapet fra et gründerselskap med 3 ansatte innenfor E-læring – til et internasjonalt konsern med over 150 ansatte og kontorer i 5 land.

  • Morten Helland Stensrud – CCO/Kommersiell direktør (42 år). Morten kommer fra 4Cast Group (eier av blant annet Prognosesenteret og 4Cast Media) i rollen som COO, der jobbet han med forretningsutvikling, salg og ledelse.

Hver for seg og sammen med resten av ledergruppen vil vi nå både kunne jobbe operativt praktisk inn mot våre kunder og samarbeidspartnere – og samtidig ha et strategisk perspektiv. Norsk Byggtjeneste AS som bl.a. drifter NOBB-databasen som er den ledende varedatabasen i byggenæringen, har også utviklet løsninger for effektiv handel mellom spesielt leverandører og byggevarehandelen. Nå som digitaliseringen skyter fart også blant de utførende innenfor innkjøp og handel – ser vi et behov for hele næringen til å bruke våre løsninger og produktdata.

– Det er viktig for oss å kunne ha tilstrekkelig kompetent kapasitet til å møte dette behovet og hjelpe våre kunder der de er og tilpasse oss deres behov oppsummerer Skarholt.

For kommentar og nærmere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt, 9821 9541.

Foto: Byggeindustrien AS


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Overvannshåndtering

Det har blitt innført to nye regler i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Dette for å bidra til å redusere skader og ulemper som oppstår i forbindelse med overvann fra ekstremnedbør og snøsmelting.

Prosjektet som endte med ettertraktet pris

Tidlig i fjor satte Geberit foten i bakken. Et konkret mål ble meislet ut – deres produktdata i NOBB-VAVVS skulle bli mer komplett. Man kan trygt si de lyktes med jobben.

Ny NOBB.no åpnes for alle

I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.