Viktige tjenester fra Byggtjeneste:

  • Produktdata: NOBB – Norsk Byggevarebase

  • Regelverket: Byggtjeneste Portalen

  • Miljømerke for produkter: ECOproduct

  • Dokumentasjonsverktøy for entreprenør: ProsjektDok

  • Innsamling av dokumentasjon: ByggDok

Byggtjeneste styrker laget


Byggtjeneste har ansatt to nye ledere for å møte digitaliseringen og etterspørselen etter Byggtjenestes sentrale tjenester for byggenæringen.

Digitaliseringen og etterspørsel etter våre tjenester og produkter setter ytterligere fart, og som den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon opplever vi stor pågang og aktivitet fra næringen og rett før koronapandemien slo inn for fullt fikk vi inn to nye sentrale ledere til Norsk Byggtjeneste AS forteller adm.dir. i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt.

– Etter at jeg tiltrådte i fjor sommer har jeg brukt tiden på å strukturere måten vi er organisert på og hvordan vi er best tjent med å utvikle oss videre. Med to nye ledere for hhv. «IKT» og «Produkt og Salg» er jeg meget trygg på dette er de rette for å være med på å løfte oss, våre kunder og næringen videre, poengterer Skarholt.

De to nye er:

  • Øystein Berg – CTO/IKT-direktør (47 år) som kommer fra stilling som VP Technology i Mintra Group. Her var han med på å utvikle selskapet fra et gründerselskap med 3 ansatte innenfor E-læring – til et internasjonalt konsern med over 150 ansatte og kontorer i 5 land.

  • Morten Helland Stensrud – CCO/Kommersiell direktør (42 år). Morten kommer fra 4Cast Group (eier av blant annet Prognosesenteret og 4Cast Media) i rollen som COO, der jobbet han med forretningsutvikling, salg og ledelse.

Hver for seg og sammen med resten av ledergruppen vil vi nå både kunne jobbe operativt praktisk inn mot våre kunder og samarbeidspartnere – og samtidig ha et strategisk perspektiv. Norsk Byggtjeneste AS som bl.a. drifter NOBB-databasen som er den ledende varedatabasen i byggenæringen, har også utviklet løsninger for effektiv handel mellom spesielt leverandører og byggevarehandelen. Nå som digitaliseringen skyter fart også blant de utførende innenfor innkjøp og handel – ser vi et behov for hele næringen til å bruke våre løsninger og produktdata.

– Det er viktig for oss å kunne ha tilstrekkelig kompetent kapasitet til å møte dette behovet og hjelpe våre kunder der de er og tilpasse oss deres behov oppsummerer Skarholt.

For kommentar og nærmere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt, 9821 9541.

Foto: Byggeindustrien AS


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Bransjedatabaser er vår digitale motorvei

– Produktdata er selve fundamentet for vår digitale fremtid i bransjen. Jeg liker å sammenligne det med en motorvei – det er denne som gir oss fart nok til å nå våre mål raskt og effektivt, sier Runar Hansesætre, administrerende direktør i Ahlsell Norge og styremedlem i Virke Teknisk handel.

Hederspriser delt ut på NOBB-konferansen

Når man fyller 30 år så må man feire, og i den forbindelse delte Byggtjeneste ut to hederspriser til aktører med lang fartstid, for lang og tro tjeneste.

Stolte vinnere når to leverandører ble hedret på NOBB-konferansen

Stolthet og glede preget scenen da Årets NOBBer og Årets NOBB – VAVVS leverandør ble hyllet på NOBB-konferansen 2023. Applaus til de strålende vinnerne!