BREEAM-NOR

  • BREEAM: verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

  • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

  • BREEAM-NOR måler miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning

  • BREEAM-NOR sertifikat har fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

  • BREEAM-NOR er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

  • Rundt 130 bygg er BREEAM-sertifisert i Norge og ytterligere 300 bygg er registrert.

Bankene krever grønne bygg


– Snart vil ikke bankene gi lån dersom ikke bygget er dokumentert miljøvennlig, tror Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse. En miljøsertifisering som BREEAM er veien å gå for framoverlente byggherrer.

Det er store endringer på gang i byggenæringen og endringene vil skje raskt. Grønn Byggallianse forvalter Norges viktigste internasjonale sertifisering for miljøvennlige bygg, BREEAM-NOR. Daglig leder Katharina Bramslev er ikke i tvil om at denne miljødokumentasjonen er helt nødvendig i framtiden:

Klimatiltak haster

– Klima er høyere på dagsorden enn noen gang, både med et stortingsvedtak som sier vi skal ha klimanøytralitet i 2050, og med Paris-avtalen. Men skal vi klare togradersmålet, eller helst 1,5, må vi skynde oss enda mer, tror Bramslev. Hun forteller at de som er opptatt av risiko, bankene, reagerer raskt på endringene i samfunnet. Bankene ser at grønne miljøbygg gir lavere risiko, og har begynt å tilby gunstige, grønne lån for bygg med miljøtiltak.

Les mer om ECOproduct

Finn rett produkt med ECOproduct

null

Da trenger entreprenøren oversikt over hvilke produkter som har rett miljøprofil. Databasen ECOproduct gir planleggerne mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. Med ECOproduct-databasen finner arkitekter, entreprenører og byggherrer produktene som er godkjent for BREEAM-NOR sertifisering.

Finans Norge stiller strenge miljøkrav

Katharina Bramslev minner om Finans Norges veikart som kom våren 2018. Kartet er klar tale: Finans Norge anbefaler helt klare bransjespesifikke krav til bank, skadeforsikring og investeringer. som for eksempel: Still krav til klima i lån, bolig og næringsbygg.

Nå i november inviterer Finans Norge og Grønn Byggallianse til et forum for byggeiere og banker for at byggeiere skal vite hva som kommer fra bankene og at bankene på sin side skal vite hvordan de skal formulerer kravene til byggeierne. – Slik at de vet hvor lang byggeier er kommet og hva som er realistiske krav å stille, sier Katharina Bramslev.

«Skal vi klare togradersmålet, eller helst 1,5, må vi skynde oss enda mer! »

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

BREEAM gir dokumentasjon

Alle vil være miljøvennlige. Men ikke alle står løpet ut og ikke alle sørger for dokumentasjon på at de har gjort de miljøtiltakene de har sagt de skal gjøre. BREEAM dokumentere at bygget er grønt.

Norge ligger på topp når det gjelder etterspørsel etter grønne bygg. Fordi det er det rette å gjøre, forteller Bramslev. BREEAM dekker ni områder og er en helhetlig vurdering, ikke bare energiklasse A, eller bare inneklima. Det er også ulike sertifiseringsnivåer slik at det trigger konkurranseinstinktet. – Byggeiere konkurrerer i å bli best, sier Bramslev.

BREEAM gir bedre byggeprosess

Katharina Bramslev mener et prosjekt registrert i BREEAM gjør hele prosessen lettere og har flere eksempler på byggherrer som bekrefter dette. – BREEAM er med helt fra starten av prosjektet. Du får lettere en prosess som har positive bieffekter. Det blir færre feil og mangler og mer effektivitet, mener Bramslev. Hun understreker at du har et ekstra kort i hånda dersom du har BREEAM-sertifisering:

– Med BREEAM får du et bevis på alle de miljøvennlige valgene du har tatt. Hvis banken spør om du kan dokumentere at bygget er grønt, kan du vise til BREEAM sertifiseringen.

Finn rett miljøvennlig produkt med ECOproduct

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper av en tredjepart. Dermed er ECOproduct det du trenger for å finne rett produkt til prosjektet. Databasen ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering.

Les mer om ECOproduct

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Rundt 130 bygg er BREEAM-sertifisert i Norge og ytterligere 300 bygg er registrert.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Om ECOproduct

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

Les mer om ECOproduct


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.