På bilde fra venstre Jan Erik Evanger – CEO og Morten Skinnarmo, markedssjef i APX systems

Integrasjon mot NOBB gir alltid oppdaterte produktdata

Mange aktører henter data fra NOBB for å oppdatere sine tjenester. Tradisjonelt blir dataene benyttet som grunnlag for butikkenes masterdata, verktøy til kalkulasjon for innkjøp og PIM-systemer for publisering til nettbutikker. Med fokus på hele verdikjeden er data fra NOBB nå også relevant på mange andre områder.

  • kalkyleprogram
  • miljøregnskap
  • analyse av dokumentasjon
  • tilvalgsløsninger

Databredden i NOBB dekker mange ulike behov i verdikjeden og løsninger for logistikk er nå et tilskudd til listen.

APX systems integrerer NOBB langs hele verdikjeden


Byggebransjen er i en rivende digital utvikling, og nå er det viktig med
standarder.

APX systems har levert egenutviklede løsninger til flere aktører i bransjen. Produksjon, logistikk, transport og løsninger til byggeplass. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder/RFID og EDI.

visioBIM fra APX systems

Nå jobber APX med visioBIM, som leveres til Mestergruppen. Løsninger til hele verdikjeden er allerede på plass. visioBIM håndterer nå REVIT-filer direkte fra Autodesk Construction Cloud. Altså i skyen. Men BIM mangler en del data for at man
skal kunne kalle det for en logistikk- og produksjonsdrevet løsning.

NOBB er nøkkelen

Integrasjon med NOBB er derfor nøkkelen. NOBB har alle de data vi trenger for å binde BIM og varene sammen langs hele verdikjeden, hevder CEO i APX systems, Jan Erik Evanger. Han sier videre at verdien som matbransjen har hatt med å standardisere, er enorm. Man kriger ikke om kundens oppmerksomhet med den beste proprietære løsningen, men om de beste produktene, leveringskvalitet og ikke minst at man er i stand til å kommunisere, digitalt. Og da må standardene benyttes.

Les mer om interasjon av NOBB-data

Søk og bekreft

Med visioBIM vil man enkelt kunne isolere objekter som for eksempel dører. I APX sin intelliserch, kan man legge inn all kjent informasjon om døren. Ved hjelp av APIet til NOBB vil man raskt få tak i rett produkt. Som en sideinformasjon til BIM, lagret i
APX, men fortsatt knyttet til BIM-referanser/GUID, kan man lagre informasjon som NOBB-nummer, GTIN, logistiske data, tegninger og PDT/miljødata. Det betyr at bygget blir beriket med bærekraftinformasjon og ombruksinformasjon, før det er satt opp. I tillegg vil dataene være tilgjengelig for alle aktører som har behov for det, langs varereisen.

– Ved hjelp av BIM så trekker vi nå ut komplette materiallister, med mengde og ferdig beriket med produktdata fra NOBB-databasen. Det betyr i praksis at vi kan gjøre om materialliste til direkte innkjøp eller sende som en prisforespørsel. I tillegg kan man live se CO2-rapport mens man velger materialer. Miljørapporten er langt på vei klar, før varebestilling sier Jan Erik Evanger i APX systems.

Mestergruppen

Teknologidirektør i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg, sier at dette er godt nytt for oss, som er opptatt av verdiskapende byggeprosjekter. Vi har allerede tatt i bruk APX sine løsninger i flere ledd i vår industrielle verdikjede. visioBIM blir et viktig verktøy. Vi har flere planer rundt bruk av NOBB-data.

Byggtjeneste

Mikkel Nielsen - administrerende direktør i Byggtjeneste
Mikkel Nielsen – administrerende direktør i Byggtjeneste

Bjørn Lindebrekke, Markedssjef Systemleverandører & Integrasjon i Byggtjeneste, som eier NOBB, uttaler at det er bra at vi nå også får med produksjon og logistikk på reisen. APX systems vil derfor bidra med utbredelsen av NOBB og standarder.

Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste, roser APX for fokuset på bærekraft og sier dette bygger opp under Byggtjeneste sin posisjon som bransjens fremste leverandør av bærekraftsdata til Bygg-, Anlegg,- og Eiendomsbransjen.

Fakta om selskapene:

APX systems
APX systems AS er et norskeid teknologiselskap, og et av få selskaper som kan levere fullskalaløsninger – via egen plattform. Leverer i hovedsak standard
programvareløsninger for produksjon, lagerlogistikk/WMS, transport og byggeplass med tilpasningsmuligheter og tilhørende hardware. Kan integreres med alle ERP-/økonomiløsninger og annen programvare samt mot all type hardware. Bruk av RFID, strekkoder, GPS, og EDI som informasjonsbærere.

Mestergruppen
Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, overflatebehandling, VVS, huskjede-drift for boligentreprenører og eiendomsutvikling.

Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste er et av Norges ledende selskaper innen produktdata og informasjon rettet mot byggenæringen. Vi jobber hovedsakelig med utvikling og leveranse av tjenester for produktdata, samt med forvaltning og distribusjon av innhold på disse tjenestene. Som byggenæringens produkt- og informasjonsdatabase er Byggtjeneste sentral i digitaliseringen av bransjen. Våre kunder spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor.

Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny styreleder i Norsk Byggtjeneste AS

Det ble avholdt generalforsamling i Norsk Byggtjeneste AS 24. april og Erik Øyno er valgt til ny styreleder.

Tilrettelegger for miljødata i fakturaen

I Byggstand-prosjektet er det utarbeidet et nytt fakturaformat som gjør det mulig å inkludere klimainformasjon i fakturaen. Logiq og Byggtjeneste har i samarbeid utviklet løsninger som forenkler Peppol BEAst Supply 4.0-utvidelsen.

Digitalisering er et nøkkelverktøy

– Vi må begynne smått, men tenke stort! Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) levner ingen tvil. Digitalisering er et nøkkelverktøy for å kunne møte fremtidens krav.