Året ble et annerledes år, også i Byggtjeneste


Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.

Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.Snart ringes julen inn og året går mot slutten. Lite ante vi på samme tid i fjor hva som ventet oss i 2020. Mye er sagt om hva pandemien har medført og betydd av endringer og historien om dette skrives fortsatt.

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

– Hvis jeg skal oppsummere 2020 vil jeg trekke frem vår alles evne til å tilpasse oss. Pandemien snudde mye på hodet i forhold til hvordan vi jobber og samhandler, men gjennomgående så har dette gått veldig bra. Alle savner å møtes fysisk og bygge relasjoner, men denne tiden har også lært oss nye måter å samhandle på.

Digitaliseringen sprer seg i næringen

– Digitaliseringen skyter fart i hele byggenæringen – som i resten av samfunnet og næringslivet. Det dukker stadig opp nye aktører, og vi opplever en stor økning i henvendelser fra både kjente og for oss ukjente som ønsker et samarbeid med oss. Det er gledelig, og vi skal gjøre vårt ytterste for å imøtekomme disse fortsetter Skarholt.

Byggtjeneste fortsetter sin rolle i 2021


– I 2021 vil Byggtjeneste fortsette å forsterke sin rolle som en aktør som skaper effektiv samhandel med informasjon til hele byggenæringen. Som et lite land har vi alltid måttet søke samarbeid for kunne få til den utviklingen vi ønsker.

Norsk Byggtjeneste AS er et eksempel på et slikt samarbeid der aktører i verdikjeden har gått sammen for å skape effektiv samhandel. Fra 1. januar overtar Byggtjeneste NRF-databasen, det gir oss muligheter til å samordne produktdata og dokumentasjon for en enda større del av næringen sier Øyvind Skarholt.

Vi ser lyst på fremtiden og ser frem til å ta en enda tydeligere rolle og ansvar for økt digital samhandling og verdiskapning i tiden som kommer til det beste for norsk byggenæring.

Byggtjeneste ønsker med dette alle en fredelig julehøytid og et godt nytt år avslutter Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Byggtjeneste.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Fra husdata til handlekurv med Unbolt og NOBB

– Tilstandsrapportene forteller oss at det er et evigvarende etterslep i bruktboligmassen.

Tapwell leder an i bransjens digitale samarbeid

Tapwell kom inn på markedet som en utfordrer og liten rebell for 20 år siden. De tok med seg ni gasellepriser på vei opp i teten. Rebell-stempelet holder de gjerne på, men når det kommer til datakvalitet i NOBB-basen gir de seg selv ingen slingringsmonn.

NOBB og Etisk handel Norge setter ny standard

– I en tsunami av dokumentasjonskrav, ønsker vi å tilby det stedet der denne dokumentasjonen enkelt kan hentes frem. En slik løsning har ikke bransjen hatt tidligere. Nå finnes den hos oss i NOBB, sier Mikkel Nielsen, administrerende direktør i Byggtjeneste.