Året ble et annerledes år, også i Byggtjeneste


Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.

Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.Snart ringes julen inn og året går mot slutten. Lite ante vi på samme tid i fjor hva som ventet oss i 2020. Mye er sagt om hva pandemien har medført og betydd av endringer og historien om dette skrives fortsatt.

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

– Hvis jeg skal oppsummere 2020 vil jeg trekke frem vår alles evne til å tilpasse oss. Pandemien snudde mye på hodet i forhold til hvordan vi jobber og samhandler, men gjennomgående så har dette gått veldig bra. Alle savner å møtes fysisk og bygge relasjoner, men denne tiden har også lært oss nye måter å samhandle på.

Digitaliseringen sprer seg i næringen

– Digitaliseringen skyter fart i hele byggenæringen – som i resten av samfunnet og næringslivet. Det dukker stadig opp nye aktører, og vi opplever en stor økning i henvendelser fra både kjente og for oss ukjente som ønsker et samarbeid med oss. Det er gledelig, og vi skal gjøre vårt ytterste for å imøtekomme disse fortsetter Skarholt.

Byggtjeneste fortsetter sin rolle i 2021


– I 2021 vil Byggtjeneste fortsette å forsterke sin rolle som en aktør som skaper effektiv samhandel med informasjon til hele byggenæringen. Som et lite land har vi alltid måttet søke samarbeid for kunne få til den utviklingen vi ønsker.

Norsk Byggtjeneste AS er et eksempel på et slikt samarbeid der aktører i verdikjeden har gått sammen for å skape effektiv samhandel. Fra 1. januar overtar Byggtjeneste NRF-databasen, det gir oss muligheter til å samordne produktdata og dokumentasjon for en enda større del av næringen sier Øyvind Skarholt.

Vi ser lyst på fremtiden og ser frem til å ta en enda tydeligere rolle og ansvar for økt digital samhandling og verdiskapning i tiden som kommer til det beste for norsk byggenæring.

Byggtjeneste ønsker med dette alle en fredelig julehøytid og et godt nytt år avslutter Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Byggtjeneste.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Digitaliserte miljødata servert på sølvfat

Miljødata har blitt en viktig brikke i byggenæringen siden starten i 2020. Målsetningen var å ta i bruk eksisterende miljødata i EPDene og få de tilgjengelig i et maskinlesbart format.

Jeg har alltid en plan, som ofte må justeres

Christian Brevik kaster seg over oppgavene, og liker at jobben blir gjort skikkelig. Kanskje nettopp derfor går han med seriøse planer om å pensjonere robotgressklipperen hjemme i hagen.

– NOBB har vært en ekstremt viktig suksessfaktor

I 2020 dukket den digitale markedsplassen Tørn opp for salg av overskuddsvarer fra byggevarebransjen. Noe som åpenbart har vært et kjærkomment tilskudd.