Året ble et annerledes år, også i Byggtjeneste


Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.

Året som går mot slutten har vært et veldig annerledes år for oss alle. Vi spurte vår adm. dir. Øyvind Skarholt om hans tanker om annerledesåret 2020 sett fra Byggtjenestes ståsted.Snart ringes julen inn og året går mot slutten. Lite ante vi på samme tid i fjor hva som ventet oss i 2020. Mye er sagt om hva pandemien har medført og betydd av endringer og historien om dette skrives fortsatt.

Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste
Øyvind Skarholt – Adm.dir. i Byggtjeneste

– Hvis jeg skal oppsummere 2020 vil jeg trekke frem vår alles evne til å tilpasse oss. Pandemien snudde mye på hodet i forhold til hvordan vi jobber og samhandler, men gjennomgående så har dette gått veldig bra. Alle savner å møtes fysisk og bygge relasjoner, men denne tiden har også lært oss nye måter å samhandle på.

Digitaliseringen sprer seg i næringen

– Digitaliseringen skyter fart i hele byggenæringen – som i resten av samfunnet og næringslivet. Det dukker stadig opp nye aktører, og vi opplever en stor økning i henvendelser fra både kjente og for oss ukjente som ønsker et samarbeid med oss. Det er gledelig, og vi skal gjøre vårt ytterste for å imøtekomme disse fortsetter Skarholt.

Byggtjeneste fortsetter sin rolle i 2021


– I 2021 vil Byggtjeneste fortsette å forsterke sin rolle som en aktør som skaper effektiv samhandel med informasjon til hele byggenæringen. Som et lite land har vi alltid måttet søke samarbeid for kunne få til den utviklingen vi ønsker.

Norsk Byggtjeneste AS er et eksempel på et slikt samarbeid der aktører i verdikjeden har gått sammen for å skape effektiv samhandel. Fra 1. januar overtar Byggtjeneste NRF-databasen, det gir oss muligheter til å samordne produktdata og dokumentasjon for en enda større del av næringen sier Øyvind Skarholt.

Vi ser lyst på fremtiden og ser frem til å ta en enda tydeligere rolle og ansvar for økt digital samhandling og verdiskapning i tiden som kommer til det beste for norsk byggenæring.

Byggtjeneste ønsker med dette alle en fredelig julehøytid og et godt nytt år avslutter Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Byggtjeneste.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

– Bransjen er overmoden for endring

Ineffektive verdikjeder, lite moderne kundereiser og ikke minst manglende miljødata. Utfordringene er mange i byggebransjen, mener Mikkel Sandvik, men nå tar Mestergruppen et fast grønt grep.

Fortsetter jakten på bedre produktdata

Prisen som Årets NOBBer 2022 blir ingen sovepute for SNA Europe (Norway) AS. Snarere tvert imot – den gir motivasjon for å ta ytterligere steg de neste årene.

Energibunten som tyvstarter arbeidsdagen

Klokka 04.50 står Morten Helland Stensrud opp. Timeplanen er så godt som alltid full til han igjen kryper under dyna – noe den energiske 44-åringen elsker.