Innfri miljøkrav med ProsjekDok

  • enklere å levere FDV-dokumentasjon

  • enklere å levere FDV-dokumentasjon

  • en tjeneste fra Byggtjeneste

  • produktdokumentasjon for entreprenøren gjennom hele byggeprosessen

  • enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav

  • BREEAM-NOR-filter

Alltid oppdatert stoffkartotek

 

I Byggtjenestes ProsjektDok har du et detaljert, lovpålagt stoffkartotek levert av EcoOnline AS. Stoffkartoteket gir deg informasjon om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte og oppdateres i sanntid.

– I vårt stoffkartotek kan du raskt finne, dele og lagre informasjon. Med få tastetrykk kartlegger du kjemikaliebruk, vurderer risiko og iverksetter tiltak. Løsningene er bygget opp etter nasjonalt -og internasjonalt kjemikalieregelverk, sier produkteier i EcoOnline, Sofie Sarre Ramstad.

Få hjelp til miljødokumentasjon  

Trussel mot helse og miljø

Farlige kjemikalier er en alvorlig trussel for helse og miljø. Én av fem yrkesaktive personer blir eksponert for helseskadelige kjemikalier daglig, tre prosent av sykefraværet skyldes eksponering for kjemikalier, og årlig tar kjemikalier livet av flere mennesker enn veitrafikken. Derfor stilles det stadig strengere krav til hvordan kjemikalier skal håndteres og dokumenteres.

Digitalt = raskt og enkelt

– Det beste av alt, sier Ramstad, er at vårt stoffkartotek i ProsjektDok er digitalt. Målet er å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig som mulig der brukeren er. Tidligere måtte du ha papirpermer som både kunne være vanskelige å bla og finne fram i – og som måtte oppdateres manuelt av den enkelte, mens du i dag har all informasjon digitalt, noe som gjør at du får ønsket informasjon mye kjappere.

Inkludert i ProsjektDok er en QR-generator for alle mobile enheter slik at det bare er å skanne for å få viktig informasjon. Vi har også en app som du kan laste ned på mobilen – den har jo alle med seg i lomma, og med et enkelt søk finner du kjapt viktig informasjon på riktig produkt – og tid er jo en kritisk faktor ved uhell, sier hun.

Også uten nettdekning

– Men hva hvis du ikke er online – det kan være en utfordring på mange byggeplasser?

– Som tilleggsprodukt har vi også en offline-løsning som du kan benytte når du ikke har nettdekning.

«Vi har også en offline-løsning som du kan benytte når du ikke har nettdekning.»

Sofie Sarre Ramstad, EcoOnline


Videreutvikling med kundene

Sofie Sarre Ramstad forteller at EcoOnline har noen solide, trofaste og engasjerte kunder som de har en god dialog med.

– Vi er opptatt av at stoffkartoteket vårt skal videreutvikle seg slik at det hele tiden dekker de behovene som kundene har, og derfor er tilbakemeldinger og innspill fra brukerne selvfølgelig veldig positivt for oss, sier Sofie Sarre Ramstad.


Andre relaterte artikler fra Byggtjeneste

Ny administrerende direktør ansatt i Byggtjeneste

Mikkel Nielsen er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS og vil tiltre stillingen 9. oktober 2023.

– En veldig spennende rolle

Med en arbeidserfaring som inneholder blant annet ni år i GS1 Norway, trer Wenche Holtet-Lid nå inn i rollen som markedssjef for BAE-næringen i Byggtjeneste.

Større datagrunnlag med færre tastetrykk

– I en klimagassberegning er innsamlingen av miljødata en av de mest tidkrevende delene. Den prosessen blir kraftig forenklet med NOBB Miljødata.