Om NOBB Leveandør:

 • NOBB Leverandør brukes av leverandørene til å opprette, vedlikeholde og publisere alle produktdata i NOBB-databasen.

 • Dagens plattform som erstattes i 2023 er bygget på amerikanske Riversand som nå har blitt kjøpt opp av Syndigo.

 • Den nye versjonen av NOBB Leverandør skal på lufta i løpet av 2023.

Webinar om ny NOBB Leverandør

Byggtjeneste inviterer til gratis webinar om NOBB Leverandør.

Dagens NOBB Leverandør gikk på lufta i 2021, men den har vist seg å ikke være helt i stand til å møte vårt omfattende behov for denne løsningen. Derfor valgte Byggtjeneste å ta med seg erfaringene fra dagens løsning, samt erfaringer fra gamle NOBB Vareeier, for å utvikle en helt ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør. Denne er snart klar for lansering.

Meld deg på

Gratis webinar med sniktitt

Vi inviterer alle til et gratis webinar der du får vite status på den nye løsningen som er planlagt lansert i mars.

Torsdag 2. februar 2023 kl 10.00 – 10.40
Varighet: ca 40 minutter

Du får tilsendt link til webinaret rett før arrangementet.

Hovedpunkter:

 • Bakgrunnen for å bytte løsning
 • Tidsplan og lansering
 • Sniktitt i løsningen
 • Overføring av data til ny versjon
 • Hva bør du sjekke før overgangen


Vel møtt!


Meld deg på

Les også: Ny NOBB Leverandør er i rute

 

Webinar om ny NOBB Leverandør

Byggtjeneste arrangerte gratis webinar om kommende versjon av NOBB Leverandør.

Dagens NOBB Leverandør gikk på lufta i 2021, men den har vist seg å ikke være helt i stand til å møte vårt omfattende behov for denne løsningen. Derfor valgte Byggtjeneste å ta med seg erfaringene fra dagens løsning, samt erfaringer fra gamle NOBB Vareeier, for å utvikle en helt ny og egenprodusert versjon av NOBB Leverandør. Denne er snart klar for lansering.

Se webinaret nå

Sniktitt i nye NOBB Leverandør


Hovedpunkter:

 • Bakgrunnen for å bytte løsning
 • Tidsplan og lansering
 • Sniktitt i løsningen
 • Overføring av data til ny versjon
 • Hva bør du sjekke før overgangen

Presentasjon av «Sniktitt på nye NOBB Leverandør»


Les også: Ny NOBB Leverandør er i rute

 

 

For mer informasjon om webinaret:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284