Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

PBL for praktikere

PBL for praktikere er med sin enkle språkform og orientering mot konkrete problemstillinger, et unikt verktøy for å forstå plan- og bygningsloven. Oppdateringer og endringer skjer fortløpende slik at PBL for praktikere alltid vil være à jour med lovverket. PBL for praktikere består av to deler; kommentarer til paragrafene og emner knyttet til ulike problemstillinger. Aktuelle målgrupper er byggesaksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner, arkitekter, boligprodusenter, entreprenører, advokater, taksering og i undervisning.

PBL for praktikere er en av fem produkter du har tilgang til som kunde av Byggtjeneste Portalen.

byggnorm_4-312×170
pbl_loven-312×170
pbl_paragraf-312×170
byggnorm_4-312×170

Rettspraksis i system

Erfaringer fra kommuner og rettspraksis satt i system på en oversiktlig måte. Veiledende kommentarer til paragrafene i plan- og bygningsloven, gjør det enkelt å forstå hva som egentlig menes i saker som kan være vanskelig å tolke.

pbl_loven-312×170

Egne emner

Gjennom ulike emner vil du lettere kunne forstå plan- og bygningsloven, og gå i dybden på aktuelle problemstillinger. Emnene skiller seg fra vanlig juridisk litteratur ved sin enkle språkform og orientering mot konkrete eksempler. Emnene er utført av en redaktørgruppe bestående av representanter fra departement, jurister, advokater og arkitekter.

pbl_paragraf-312×170

Link til paragrafer

I PBL for praktikere er henvisningsparagrafer linket til hverandre. Man vil enkelt kunne finne de paragrafene som er relatert til hverandre. Dette gir deg full oversikt. Som under emner er kommentarer og forklaringer utført av en egen redaktørgruppe bestående av representanter fra departement, jurister, advokater og arkitekter.

Vi må til enhver tid undersøke reguleringsplanene og reguleringsprosessene. Da slår vi opp i "PBL for praktikere" om det er spesielle forhold vi vil sjekke ut, for å se at vi har riktig utgangspunkt. Da ser vi på tidligere eksempler, problematikk rundt reguleringsplaner og krav til søknader. Veldig greit å få oversikt over regelverket på punkter som er aktuelle for prosjektet.

Sivilarkitekt - Brukerundersøkelse 2016

PBL for praktikere, en enkel og oppklarende tilnærming til plan- og bygningsloven

Opprett prøveabonnement

Det er mange fordeler med å bruke PBL for praktikere - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_effektivitet

Økt effektivitet

Du får hjelp til fortolkning av komplekst og uklart regelverk gjennom enkle forklaringer av paragrafer, kommentarer og praktiske eksempler. Lovkommentarene og begrepsdefinisjonene vil være hjelpsomme i situasjoner der man er under press og må løse et case raskt.

bt-ikoner-312x170_tolkning

Enkelt språk

Språket i PBL for praktikere gjør lesingen av tungt regelverk enklere når det er konkrete utfordringer som må løses, og når du ønsker en rask sjekk på at saken du jobber med gjennomføres i henhold til gjeldene plan- og byggeregler.

bt-ikoner-312x170_effektiv2

Smarte teknikker

Den digitale løsningen har blant annet digital markeringspenn og plass til egne notater. Notatene kan lagres i egne mapper og hentes opp til senere bruk. Enkelt søkegrensesnitt og egne sjekklister gjør at man jobber smartere digitalt.

PBL for praktikere er en av fem produkter du har tilgang til som kunde av Byggtjeneste Portalen

produktikoner_byggnorm_5

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

produktikoner_ecopord_5

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for riktige miljøvalg, og den eneste som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

produktikoner_planserien_5

Planserien

Et oppslagsverk som tilbyr en praktisk tilnærming til plan- og bygningsloven for alle som utfører oppgaver innen arealplanlegging og ressursforvaltning, samt tiltak for utbygning og vern.

produktikoner_byggkatalogen_5

Byggkatalogen

Produktdata på ulike byggevarer som har tekniske egenskaper, HMS- og FDV dokumentasjon, godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger. Effektiv søkeoptimalisering gir enkelt tilgang på produktdata.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker PBL for praktikere og øvrige produkter i Byggtjeneste Portalen, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
Byggtjeneste Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger.
hermetegn

 

«Kommentarene der er veldig greie. De gjør at det er lettere å forstå hva som blir sagt» Entreprenør

 

Brukerundersøkelse 2016