Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Om FDV-dokumentasjon

For at en bygning skal kunne fungere tilfredsstillende etter sitt formål, må de som skal bruke, drifte, vedlikeholde og forvalte den ha kjennskap til dets egenskaper og funksjoner. Dette innebærer da at all dokumentasjon som er relevant skal være tilgjengelig på overtagelsestidspunktet. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest, og er beskrevet i kap. 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i byggteknisk forskrift (TEK17).

Siden bygninger finnes i ulike kompleksiteter og med ulike bruksområder, må FDV-dokumentasjon tilpasses den enkelte bygningen – enten det er en bolig, forretnings- eller et industrilokale. Den dokumentasjonen som skal overleveres byggverkets eier må da inneholde nødvendig informasjon for å ivareta byggverkets funksjonalitet i driftsfasen på en tilfredsstillende måte samt være underlag for endringer (utvikling) i bruken som kan oppstå over tid i forbindelse med rehabilitering, ombygging og/eller bruksendring – enten som følge av endret bruk eller økte krav til komfort.

FDV-dokumentasjon for produkter

En FDV-dokumentasjon omfatter ikke alle byggevarer, men som begrepet FDV sier, gjelder dette i første rekke de byggevarer, tekniske installasjoner og overflater som skal driftes og vedlikeholdes. Snart kommer en ny versjon av standard NS-3456 som vil gi gode retningslinjer for hva og hvordan de ulike installasjonene skal dokumenteres.

Men hvis vi ser overordnet på alle produkter så kan dette være relevante tema:

1. Produktbeskrivelse

  1. Beskrivelse som gjør det mulig å finne et erstatningsprodukt
  2. NOBB nummer
  3. Dimensjon
  4. Farge
  5. Overflatebehandling
  6. Øvrige opplysninger

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

  1. Rengjøring og rengjøringsmetoder og overflateprodukter
  2. Ettersyn/kontroll
  3. Vedlikeholdsinstruks og -intervall

3. Driftstekniske opplysninger

  1. Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
  2. Garanti og vilkår
  3. Fuktbestandighet
  4. Renholdsvennlighet
  5. Øvrige opplysninger

4. Teknisk service

  1. Produsent/importør
  2. Postadresse
  3. Postnr. og poststed
  4. Telefon
  5. E-post
  6. Internett

Heftet som omhandler dokumentsjon

Byggtjeneste har laget to hefter som skal hjelpe leverandørene med å sette sammen dokumentasjon.
Disse kan du nå laste ned gratis.

 

Om FDV-dokumentasjon

Byggtjeneste har laget heftet «Om FDV-dokumentasjon» som omhandler noen sentrale punkter om hva FDV-dokumentasjon er, hvilke oppgaver og plikter ulike aktører har for å tilrettelegge FDV-dokumentasjon, litt om opplæringsplaner for byggverkets eier/driftspersonell og om FDV i byggets livssyklus.

Last ned PDF-fil

 

Om dokumentasjon av byggevarers egenskaper

Publikasjonen er ment å forklare kort om hvilke krav og systemer som stilles til dokumentasjon av byggevarer. Heftet gir en innføring i hvilke krav som stilles til omsetning etter byggevareforordningen som ble innført 1. juli 2013. For produsenter og omsetningsleddet vil det stilles noen nye krav, og denne publikasjonen forklarer de viktigste endringene for byggenæringen. Inneholder mal for ytelseserklæring og CE-merking. I tillegg forklarer heftet noen av kravene som gjelder for byggevarer etter byggteknisk forskrift. Publikasjonen er på 20 sider.

Last ned PDF-fil

 

ByggDok samler dokumentasjon etter innkjøp

ByggDok er laget til små og mellomstore entreprenører som trenger en enkel måte å samle dokumentasjon til prosjekter de jobber med. Når de handler i byggevarebutikken sier de fra hvilket prosjekt de handler for også blir dokumentasjonen overført til prosjektet i ByggDok. Når prosjektet er ferdig kan man lage sluttdokumentasjon direkte i ByggDok. Samlet dokumentasjon kan også overføres til Boligmappa, som er byggets servicehefte.

 

Planlegg ditt bygg med reelle produkter fra NOBB

ProsjektDok gjør det mulig å planlegge med reelle produkter på et tidlig tidspunkt fordi du kan hente produkter direkte fra NOBB-databasen inn i planleggingen. ProsjektDok har miljøfilter som løpende overvåker planleggingen med tanke på sikkerhetsdatablad, A20-listen, risikovurdering og substitusjon. Du må ikke jobbe manuelt for å finne ut av dette, den går automatisk når du tilfører produkter til ditt prosjekt. ProsjektDok er veldig nyttig for de som jobber med prosjekter knyttet til BREEAM-NOR, men også nyttig for entreprenører som trenger god kontroll på dokumentasjonen i prosjektene de jobber med. Dokumentasjonen hentes fra NOBB og det er leverandørene selv som legger inn dokumentasjonen i NOBB. Nærmere kilden kommer man ikke!

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer