NOBB Leverandør:

 • NOBB Leverandør benyttes til oppretttelse og  oppdatering av produktinformasjonen i NOBB.

 • Enkelt vedlikehold og opprettelse av produktdata

 • Enkel vedlikehold og oppdatering av indekspriser

 

Kurs i bruk av NOBB Leverandør


Byggtjeneste tilbyr digitalt kurs for nye versjonen av NOBB Leverandør som ble lansert 24. mars 2023. Kurset gjennomføres i små grupper på Teams.

Kurset passer for nye brukere, brukere som ønsker en oppfriskning av kunnskap om NOBB og generelt for personer som skal bruke løsningen. I dette kurset vil du kunne fordype deg i hvordan løsningen fungerer og hvordan du enkelt kan vedlikeholde informasjonen i NOBB.

Dette er et digitalt kurs hvor vi bruker vår testdatabase slik at deltakerne får testet hvordan løsningen fungerer.

Digitalt kurs

Kurssted: Avholdes som Teams møte, link til kurset sendes ut dagen før.
Pris: 2590,- + mva.

Ny dato kommer. Ønsker du å delta, send en e-post til Support.

 

Agenda

Generelt om NOBB Leverandør

 • Hvorfor skal man regristrere informasjon i NOBB
 • NOBB Regelverk og struktur

Løsningen NOBB Leverandør

 • Opprettelse og vedlikehold av vareinformasjonen
 • NOBB indekspris
 • Pakninger og logistikkinformasjon
 • Markedsinformasjon og egenskapsdata
 • Import og eksport
 • Alternativ leverandør

 

 

Ny dato kommer

 

For mer informasjon om kurset:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284