Grunnleggende kunnskap om NOBB

  • En rask innføring i NOBB.
  • Passer for de som ikke har jobbet med NOBB tidligere.
  • Danner et viktig grunnlag for videre læring.

Grunnleggende kurs om NOBB for VA/VVS

Kurset er spesielt rettet mot de som jobber mest med VA/VVS produkter.

Dette kurset er ment for ansatte som ikke har noen forkunnskaper om NOBB. Kurset passer eksempelvis for nyansatte som skal jobbe aktivt med NOBB, eller for ansatte som ønsker bedre forståelse av det grunnleggende.

Dette kurset omhandler ikke hvordan man registrerer vareinformasjon i NOBB Leverandør.

Kurset gjennomføres via Teams og varer i 1 ½ timer.

 

Neste kurs 

Vi kommer trolig tilbake med nye kurs til høsten. Ta kontakt hvis du har behov for kurs før den tid.


Program

Generelt om NOBB

  • Hva er en modul
  • Hva er en vare
  • Hva er pakninger og logistikkdata

NOBB Regelverk

  • Regelverkets oppsett
  • Hvem bestemmer NOBB Regelverk?
  • Regelverkets funksjon

Bilder og dokumentasjon

  • Hvilke krav stilles til bilder og dokumentasjon

 

Les mer om NOBB

 

 

Ny dato kommer

 

For mer informasjon om kurset:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284