Grunnleggende kunnskap om NOBB

 • En rask innføring i NOBB
 • Kun to timers kurs
 • Passer for de som ikke har jobbet med NOBB tidligere
 • Danner et viktig grunnlag for videre læring

Grunnleggende kurs om NOBB


Grunnleggende kurs om NOBB passer nyansatte eller ansatte som trenger grunnleggende opplæring om NOBB-databasen.

Dette kurset er ment for ansatte som ikke har noen forkunnskaper om NOBB. Kurset passer eksempelvis for nyansatte som skal jobbe aktivt med NOBB, eller for ansatte som ønsker bedre forståelse av det grunnleggende. Dette kurset omhandler ikke hvordan man registrerer vareinformasjon i NOBB Leverandør. Kurset gjennomføres via Teams og varer to timer.

 

Neste kurs

Ny dato kommer – kl 09.00 – 11.00


Program

Generelt om NOBB

 • Hva er en modul
 • Hva er en vare
 • Hva er pakninger og logistikkdata
 • Hva er NOBB prisindeks

NOBB Regelverk

 • Regelverkets oppsett
 • Hvem bestemmer NOBB Regelverk?
 • Regelverkets funksjon
 • Kjøreplanen for prisendring

Bilder og dokumentasjon

 • Hvilke krav stilles til bilder

Hvordan benyttes NOBB hos dine kunder

 • Hvordan benytter byggevarebutikken dine produktdata i NOBB

Les mer om NOBB

 

 

Ny dato kommer

 

For mer informasjon om kurset:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284