Fakta om NOBB-VAVVS:

  • VA/VVS-bransjens varedatabase
  • Tidligere NRF-databasen
  • 218.000 varer med NRF-nummer
  • Informasjonen vedlikeholdes av leverandørene

Felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS


Dette er et opptak av webinaret 25. oktober 2023 om felles løsning for NOBB og NOBB-VAVVS som blir en realitet i første kvartal i 2024. Våre kunder er allerede i gang med å tilpasse og berike innholdet i databasene opp mot denne endringen.

I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB-VAVVS. Det har siden overtakelsen vært et mål å slå sammen de to databasene NOBB og NOBB-VAVVS til én felles løsning.

På dette webinaret informerer vi om hvordan sammenslåingen skal skje, og hvordan dette vil påvirke våre kunder. Vi vil også demonstrere NOBB Leverandør-løsningen, som blir felles plattform for både NOBB og NOBB VAVVS.

  • Bakgrunn og mål for samordning av databasene
  • Felles løsning for NOBB VAVVS og NOBB
  • Felles varegruppestruktur
  • Felles regelverk
  • Nye muligheter med miljødata og produktegenskaper 

Sammenslåingen er planlagt gjennomført i første kvartal 2024.

Meld deg på nå

Til påmeldingen

For mer informasjon om webinaret:
Rita Iren Berget
Customer success manager
Telefon:982 16 284