Hva er BREEAM/BREEAM-NOR?


BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. I Norge er det i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, mens verktøyet og metodikken benyttes av enda flere.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hvordan kan produsenter/leverandører dokumentere at de kvalifiserer til et bygg med BREEAM-NOR ambisjon?

Sjekkliste for produsent/leverandør som ønsker å levere produkter til et BREEAM-NOR prosjekt:

 • Sjekk om produktet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene Hea 02 Inneluftkvalitet, Mat 01 Bærekraftige materialvalg og Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer. Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.
 • Dersom produktet omfattes av kravene (se spørsmål nedenfor), utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene. Eksempel en EPD (Environmental Product Data) eller ECOproduct.

Hvordan bør produsenter/leverandører utarbeide dokumentasjon og gjøre den kjent?

Grønn Byggallianse anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravet til Hea 02, Mat 01 og Mat 03 samles/utarbeides og at de legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for.

ECOproduct – miljøvurdering av produkter og produktdatabase

ECOproduct er et nyttig verktøy som forenkler jobben med å velge miljøvennlige produkter, og som synliggjør produktenes miljøegenskaper. ECOproduct er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggtjeneste.

ECOproduct produktdatabase: En database som brukes av arkitekter, rådgivere (BREEAM-NOR AP), innkjøpere, entreprenører og byggherrer med mål om å ta effektive og riktige miljøvennlige materialvalg.

ECOproduct miljøvurdering: Vurdering av byggevarens miljøegenskaper basert på EDP som tilfredsstiller krav til materialvalg, og gir poeng i BREEAM-NOR sertifisering av bygg.

 

Kort oppsummert:

 • BREEAM-NOR er et helhetlig miljøsertifiseringssystem for bygg, som måler byggets bærekraftskvaliteter.
 • Ordningen er markedsdrevet og frivillig, og har blitt en viktig kvalitetsreferanse for norsk bygg- og eiendomsnæring.
 • Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet, og setter brukerens helse og trivsel i sentrum.
 • Et sertifikat utstedes i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
 • BREEAM-NOR fremmer bygg som er bra for miljøet.


Kilde: Grønn Byggallianse og byggtjeneste.no/ecoproduct