Fakta om NOBB Miljødata:

  • Strukturerer eksisterende miljødata som hentes fra eksisterende EPD’er

  • Kobler sammen utslippsdata med produkter registrert i NOBB-databasen.

  • NOBB Miljødata har eget API som forenkler distribusjonen av data.

NOBB Miljødata i praksis


Byggtjeneste tilbyr et gratis webinar som går i dybden på hvordan du går frem for å registrere NOBB miljødata. Dette webinaret er for leverandører som har gyldige EPDer*.

Webinaret NOBB Miljødata i praksis gir deg innsikt i hvordan du registrerer Miljødata i NOBB Leverandør. Vi starter med EPD-registeret hvor utvalgte felter av EPDen legges inn. Videre viser vi hvordan oppdateringen gjøres i NOBB Leverandør.  

Webinaret varer i ca. 20 minutter og er gratis for alle.

Digitalt webinar

Digitalt webinar som sendes direkte
Pris: Gratis for alle

13. juni 2023 kl 10.00 – 10.20

Meld deg på nå

*EPD står for Environmental Product Declaration, og er et kortfattet dokument som på en standardisert og objektiv måte oppsummerer miljøprofilen til en f.eks. en byggevare.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. I Norge er det Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner som er programoperatør for den norske ordningen.

NOBB Miljødata

Nye myndighetskrav vil fra 1.juli 2023 stille krav til klimagassregnskap ved oppføring og rehabilitering av yrkesbygg og boligblokker. For å møte kravet om klimagassregnskap kan man i NOBB-databasen registrere klimagassverdiene fra produktets EPD, som så videre vil bli brukt i ulike beregningsverktøy.

Les mer om NOBB Miljødata

 

Meld deg på nå

Til påmeldingen

For mer informasjon om webinaret:
Kristin Lindqvist
Customer success manager
Telefon:971 08 309